ГРУПНИ МЕЈЛ

Latinica

Не замерите ако сам малко конфузан или што пишем збрда здола. Импулсивно радим и пишем онако како и шта ми дође, без икаквог размишљања кад, да ли, и шта би требало или можда не би требало да урадим или напишем.

Да се вратим на тему.
Јавило се неколико појединаца у ових пар дана, свако има своје идеје и жељу да се упознамо, па сам смислио да направим циркуларни маил на који бих поставио адресе свих који су заинтересовани да пису и читају и тако би сви били истовремено информисани и у току.
Ништа не намеравам да држим сакривено. Можда сам ја покренуо блог, Али сви смо заинтересовани за исто и исте идеје нас воде тако да, не устежите се, него слободно пишите.
Све слушам и све читам, и сваки коментар ћу објавити.
То је за мене помоћ, критика специјално.

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

GRUPNI MEJL

Ne zamerite ako sam malko konfuzan ili što pišem zbrda zdola. Impulsivno radim i pišem onako kako i šta mi dođe, bez ikakvog razmišljanja kad, da li, i šta bi trebalo ili možda ne bi trebalo da uradim ili napišem.

Da se vratim na temu.
Javilo se nekoliko pojedinaca u ovih par dana, svako ima svoje ideje i želju da se upoznamo, pa sam smislio da napravim cirkularni mail na koji bih postavio adrese svih koji su zainteresovani da pisu i čitaju i tako bi svi bili istovremeno informisani i u toku.
Ništa ne nameravam da držim sakriveno. Možda sam ja pokrenuo blog, Ali svi smo zainteresovani za isto i iste ideje nas vode tako da, ne ustežite se, nego slobodno pišite.
Sve slušam i sve čitam, i svaki komentar ću objaviti.
To je za mene pomoć, kritika specijalno.

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

О МЕНИ

Latinica

Ако неког занима, немам ја никакве едукације што се нашег школског система тиче везано за пољопривреду.
Али такође сам до своје 20.године, 2/7 живота провео на селу и са ћалетом и његовом мајком садио, плевио, и радуцкао на земљи уз њих, а приде калемио и пелцовао воћке и то се примало!!!
Испада да сам одувек желео и волео природу само што тога нисам био свестан. А сада, са 42 сигурно знам да желим природу и желим да живим у складу да њом.

Иначе, радим као таксиста у Београду већ 16 година, уживам да упознајем људе. Волим ја мој Београд али ми се бетон смучио. Свуда око мене само асфалт и сивило бетона. Бар сам мислио да ми се због тога иде у природу, међутим, сада схватам да сам ја за природу одавно опредељен, а сада само то увиђам.

Ускоро више…
Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

O MENI

Ako nekog zanima, nemam ja nikakve edukacije što se našeg školskog sistema tiče vezano za poljoprivredu.
Ali takođe sam do svoje 20.godine, 2/7 života proveo na selu i sa ćaletom i njegovom majkom sadio, plevio, i raduckao na zemlji uz njih, a pride kalemio i pelcovao voćke i to se primalo!!!
Ispada da sam oduvek želeo i voleo prirodu samo što toga nisam bio svestan. A sada, sa 42 sigurno znam da želim prirodu i želim da živim u skladu da njom.

Inače, radim kao taksista u Beogradu već 16 godina, uživam da upoznajem ljude. Volim ja moj Beograd ali mi se beton smučio. Svuda oko mene samo asfalt i sivilo betona. Bar sam mislio da mi se zbog toga ide u prirodu, međutim, sada shvatam da sam ja za prirodu odavno opredeljen, a sada samo to uviđam.

Uskoro više…
Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

ИДЕЈА

Latinica

Овако,
Идеја ми је да се прво на овај начин пронађемо ми који имамо жељу да купимо земљу и створимо своје Завичајно имање на по хектару земље а у близини једни других (без комшије не иде, зар не?). Из практичних разлога, јер када бирамо будуће имање размишљамо и о будућем животу на њему, а то подразумева и школу, Дом културе или место за састанке мештана, и све остало што је потребно.

Много је лакше испланирати па спровести у дело него насумично упасти у неко већ оформљено место и онда покушавати мештане прилагодити идеји, јер сами свакако не бисмо желели да будемо, бар ја то тако видим.

Радостан сам што већ за овако кратко време имам контакт са неколико заинтересованих породица и појединаца и то ме јако охрабрује.
Тренутно тражим помоћ око сајта јер никада раније нисам овако нешто радио, а већ препознајем да је потребно и сајт уредити и побољшати. (Сваки предлог и сугестија су ми важни и добродошли).

У међувремену, учим о пермакултури, записујем све што ми је важно јер некада може бити добро имати све записано и на папиру а не само електронски.

Препоручите ми књиге које би ми могле помоћи.
Ишчитао сам Анастасијине књиге, све. О пермакултури, оно што сам пронашао на нету, а чекам када ће се појавити и курс у Србији да се пријавим.

И само укратко да појасним
Своје самоодрживо имање видим овако:
– Апсолутно независно што се пијаже воде тиче,
– Потпуно енергетски независно,
– Кућа од природних материјала са геотермалном пумпом а потпуно модерно опремљена такође природним материјалима,
– са интернет конекцијом и најновијим техничким достигнућима
– башта органски произведених култура,
– језеро, поток, река, шта год да постоји на имању, или ћу сам направити
– шумарак хране, воћњак, шума обавезно,
И свашта још, да не набрајам сад.
И све то, наравно у складу са природом и оним што већ постоји или не постоји у околини.

Толико за сад, посао зове. Наставак следи ускоро…
Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

IDEJA

Ovako,
Ideja mi je da se prvo na ovaj način pronađemo mi koji imamo želju da kupimo zemlju i stvorimo svoje Zavičajno imanje na po hektaru zemlje a u blizini jedni drugih (bez komšije ne  ide, zar ne?). Iz praktičnih razloga, jer kada biramo buduće imanje razmišljamo i o budućem životu na njemu, a to podrazumeva i školu, Dom kulture ili mesto za sastanke meštana, i sve ostalo što je potrebno.

Mnogo je lakše isplanirati pa sprovesti u delo nego nasumično upasti u neko već oformljeno mesto i onda pokušavati meštane prilagoditi ideji, jer sami svakako ne bismo želeli da budemo, bar ja to tako vidim.

Radostan sam što već za ovako kratko vreme imam kontakt sa nekoliko zainteresovanih porodica i pojedinaca i to me jako ohrabruje.
Trenutno tražim pomoć oko sajta jer nikada ranije nisam ovako nešto radio, a već prepoznajem da je potrebno i sajt urediti i poboljšati. (Svaki predlog i sugestija su mi važni i dobrodošli).

U međuvremenu, učim o permakulturi, zapisujem sve što mi je važno jer nekada može biti dobro imati sve zapisano i na papiru a ne samo elektronski.

Preporučite mi knjige koje bi mi mogle pomoći.
Iščitao sam Anastasijine knjige, sve. O permakulturi, ono što sam pronašao na netu, a čekam kada će se pojaviti i kurs u Srbiji da se prijavim.

I samo ukratko da pojasnim
Svoje samoodrživo imanje vidim ovako:
– Apsolutno nezavisno što se pijaže vode tiče,
– Potpuno energetski nezavisno,
– Kuća od prirodnih materijala sa geotermalnom pumpom a potpuno moderno opremljena takođe prirodnim materijalima,
– sa internet konekcijom i najnovijim tehničkim dostignućima
– bašta organski proizvedenih kultura,
– jezero, potok, reka, šta god da postoji na imanju, ili ću sam napraviti
– šumarak hrane, voćnjak,  šuma obavezno,

I svašta još, da ne nabrajam sad.
I sve to, naravno u skladu sa prirodom i onim što već postoji ili ne postoji u okolini.

Toliko za sad, posao zove. Nastavak sledi uskoro…

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

ИМА НАС И НА ФЕЈСБУКУ

Latinica

http://facebook.com/hektarzemlje

Ево линка ка фејсбук страници, која је такође у зачетку.
Ал напредујемо, напредујемо!

Ускоро пишем. До тада поздрав свима.
Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

IMA NAS I NA FEJSBUKU

http://facebook.com/hektarzemlje

Evo linka ka fejsbuk stranici, koja je takođe u začetku.
Al napredujemo, napredujemo!

Uskoro pišem. Do tada pozdrav svima.
Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

ДНЕВНИК

Latinica

Ево мене опет. Ових пар дана су ми се јавили већ неки подржавајући али, наравно, и неки који нису.

Хвала велико и једнима и другима, то ме само охрабрује да сам на правом путу.

Не разумем се баш ни у ову технику писања блога, али учим и вољан сам да научим.
Специјално јер сам у фази учења па тек након тога иде фаза реализације са добром стратегијом и планом и програмом.

Таман до тада очекујем да ће и довољна екипа сличномишљеника да ми се придружи и остварење је неизбежно.

Поздрав, и до скорог читања.
пс. Опростите на грешкама у писању и прављењу сајта, то је тек почетак!

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

DNEVNIK

Evo mene opet. Ovih par dana su mi se javili već neki podržavajući ali, naravno, i neki koji nisu.

Hvala veliko i jednima i drugima, to me samo ohrabruje da sam na pravom putu.

Ne razumem se baš ni u ovu tehniku pisanja bloga, ali učim i voljan sam da naučim.
Specijalno jer sam u fazi učenja pa tek nakon toga ide faza realizacije sa dobrom strategijom i planom i programom.

Taman do tada očekujem da će i dovoljna ekipa sličnomišljenika da mi se pridruži i ostvarenje je neizbežno.

Pozdrav, i do skorog čitanja.
ps. Oprostite na greškama u pisanju i pravljenju sajta, to je tek početak!

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

ПА, ДА ПОЧНЕМО

Latinica

Дан први:

Идеја ми је да се сви ми који смо заинтересовани да у земљи Србији почнемо да стварамо своја Завичајна имања, по принципима самоодрживости, пермакултуре, идеји из Анастасијиних књига или како год, удружимо и на тај начин са удруженим знањем и енергијом, позитивним мислима, наравно и удруженом физичком активношћу много брже дођемо до остварења свог сна.

Да почнем о себи:

Све ово је само идеја, али на прагу почетка реализације. Тренутно се едукујем о пермакултури, идеју о енергетској аутономности имам, тражим земљу на којој планирам да почнем и ето момента где схватам да нам је потребно удруживање снага. Тачније, тражећи имање, схватио сам да не могу сам ( а Анастасија и каже да и не би требало појединачно), односно да би много лакше и брже било када би нас било бар неколико породица, за почетак, а да касније може још да нам се придружи.

Е, због тога сам почео овај блог и надам се да ћете проследити информацију свима којима би то могло бити од значаја, па да на тај начин направимо идејни план који онда можемо једноставно спровести у дело. Неко ће имати знање, неко новац неко идеју неко имање, неко алат, неко добру вољу, али сам сигуран да ћемо се заједно много лакше и брже довести на своју земљу.

(да се разумемо одмах: не планирам никакву комуну, једноставно желим да се скупимо сви који имамо исту идеју и да заједничким снагама као будуће добре комшије кренемо у реализацију)

Поздрав свима и хвала.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

PA, DA POČNEMO

Dan prvi:

Ideja mi je da se svi mi koji smo zainteresovani da u zemlji Srbiji počnemo da stvaramo svoja Zavičajna imanja, po principima samoodrživosti, permakulture, ideji iz Anastasijinih knjiga ili kako god, udružimo i na taj način sa udruženim znanjem i energijom, pozitivnim mislima, naravno i udruženom fizičkom aktivnošću mnogo brže dođemo do ostvarenja svog sna.

Da počnem o sebi:

Sve ovo je samo ideja, ali na pragu početka realizacije. Trenutno se edukujem o permakulturi, ideju o energetskoj autonomnosti imam, tražim zemlju na kojoj planiram da počnem i eto momenta gde shvatam da nam je potrebno udruživanje snaga. Tačnije, tražeći imanje, shvatio sam da ne mogu sam ( a Anastasija i kaže da i ne bi trebalo pojedinačno), odnosno da bi mnogo lakše i brže bilo kada bi nas bilo bar nekoliko porodica, za početak, a da kasnije može još da nam se pridruži.

E, zbog toga sam počeo ovaj blog i nadam se da ćete proslediti informaciju svima kojima bi to moglo biti od značaja, pa da na taj način napravimo idejni plan koji onda možemo jednostavno sprovesti u delo. Neko će imati znanje, neko novac neko ideju neko imanje, neko alat, neko dobru volju, ali sam siguran da ćemo se zajedno mnogo lakše i brže dovesti na svoju zemlju.

(da se razumemo odmah: ne planiram nikakvu komunu, jednostavno želim da se skupimo svi koji imamo istu ideju i da zajedničkim snagama kao buduće dobre komšije krenemo u realizaciju)

Pozdrav svima i hvala.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

ЗА ПОЧЕТАК ЗДРАВО СВИМА

Latinica

Одлучио сам да започнем овај блог јер нисам успео да пронађем ништа слично.

За све оне који, као и ја, желе да створе своје самоодрживо Завичајно имање по принципима пермакултуре, идеји из Анастасијиних књига, или како год, битно је да желе да живе на својој земљи у Србији, у складу са природом.

Ако можемо да се удружимо, биће нам лакше и брже да своју жељу и остваримо.

Толико за почетак.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

ZA POČETAK ZDRAVO SVIMA

Odlučio sam da započnem ovaj blog jer nisam uspeo da pronađem ništa slično.

Za sve one koji, kao i ja, žele da stvore svoje samoodrživo Zavičajno imanje po principima permakulture, ideji iz Anastasijinih knjiga, ili kako god, bitno je da žele da žive na svojoj zemlji u Srbiji, u skladu sa prirodom.

Ako možemo da se udružimo, biće nam lakše i brže da svoju želju i ostvarimo.

Toliko za početak.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com