ПРВИ ЗОЈИН ПОСТ НА ГРУПНОМ МЕЈЛУ

Latinica

Поштовани сви,
Имам потребу да и са Вама овде поделим први Зојин пост на нашем групном мејлу: хектарземље!!!

Иначе, за оне који не знају, Зоја је превела Анастасијине књиге на наш језик а у духу оригинално написаних књига на руском. Битно је знати да она иначе не користи „никакву технику“ и њен максимум коришћења исте јесте мејл. Због ње и осталих поштованих који не умеју или не желе да користе технику и тако пишу и читају блог, фејсбук, Твитер итд, ја и јесам изворно основао и гугл групу хектарземље јер се и она користи путем мејла, тако да сам срећан и радостан да и на тај начин ове текстове могу пратити сви.

Следи Зојин пост на нашем групном мејлу без цензуре.
Поздрав свима.

„Поштована Милице и многи други драги људи!!!

Примећујем да сви Ви највише размишљате – како скупити паре и купити имање…

Ако мало пажљивије прочитате књиге Владимира Мегреа, наћи ћете одговоре на сва ова и многа друга питања…

Сви одговори постоје у Васељени – како каже Анастасија!

Како је Владимир написао и објавио прву књигу…,
Како је млади човек започео изградњу свог имања….
Како…

Све ће доћи на своје место, верујте ми…
Само ако имате јасну визију свог живота и знате шта желите и можете!!!
Не питајте се – КАКО, већ ДЕЛАЈТЕ!!!

Стварати, Стварати…Стварати…

Можете све!!!

Срдачан поздрав свима!!!“


Посетите ову групу на http://groups.google.com/group/hektarzemlje.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

PRVI ZOJIN POST NA GRUPNOM MEJLU

Poštovani svi,
Imam potrebu da i sa Vama ovde podelim prvi Zojin post na našem grupnom mejlu: hektarzemlje!!!

Inače, za one koji ne znaju, Zoja je prevela Anastasijine knjige na naš jezik a u duhu originalno napisanih knjiga na ruskom. Bitno je znati da ona inače ne koristi „nikakvu tehniku“ i njen maksimum korišćenja iste jeste mejl. Zbog nje i ostalih poštovanih koji ne umeju ili ne žele da koriste tehniku i tako pišu i čitaju blog, fejsbuk, Tviter itd, ja i jesam izvorno osnovao i gugl grupu hektarzemlje jer se i ona koristi putem mejla, tako da sam srećan i radostan da i na taj način ove tekstove mogu pratiti svi.

Sledi Zojin post na našem grupnom mejlu bez cenzure.
Pozdrav svima.
„Poštovana Milice i mnogi drugi dragi ljudi!!!

Primećujem da svi Vi najviše razmišljate – kako skupiti pare i kupiti imanje…

Ako malo pažljivije pročitate knjige Vladimira Megrea, naći ćete odgovore na sva ova i mnoga druga pitanja…

Svi odgovori postoje u Vaseljeni – kako kaže Anastasija!

Kako je Vladimir napisao i objavio prvu knjigu…,
Kako je mladi čovek započeo izgradnju svog imanja….
Kako…

Sve će doći na svoje mesto, verujte mi…
Samo ako imate jasnu viziju svog života i znate šta želite i možete!!!
Ne pitajte se – KAKO, već DELAJTE!!!

Stvarati, Stvarati…Stvarati…

Možete sve!!!

Srdačan pozdrav svima!!!“

Posetite ovu grupu na http://groups.google.com/group/hektarzemlje.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

AНАСТАСИЈА У ГРЧКОЈ…

Latinica

Рекао сам да сам отишао на годишњи одмор који сам већ одавно био испланирао и уплатио тако да ме ни саобраћајна несрећа коју сам имао у петак пред полазак није успела спречити у њему, осим што ме спречила да на одмор идем колима и да на одмору пливам, што јако волим. Али шта да се ради. Ја живот прихватам онако како ми долази и све ситуације које ми долазе прихватам као благослов, без обзира колико су тешке и колико је мени тешко.

Елем, стигли смо јуче око 14 часова, сместили се и одморили, а онда ја кренем пред залазак Сунца да истражим околину. Отворим врата да изађем из апартмана и одушеви ме Сунце коју управо залази са те стране, о чему ја наравно појма нисам имао. Наравно да сам прво одгедао његов прелепи залазак, и сав срећан кренем тамо где сам првобитно пошао.

Стигнем и на плажу у неком тренутку, и после разгледања, приђем девојци која ту ради и упитам на коју лежаљку да се фокусирам за ујутру како бих могао бити у хладовини све време, јер не могу да пливам, а не пада ми на памет да се повлачим у собу. И тако реч по реч, објасни она мени све што ме занимало, а на крају, пошто ће ме и служити на плажи следећих 15 дана, упитам је како се зове?

Да ли треба да вам кажем како јој је име?
Наравно да сам и ово добро разумео, као Божију примисао, и закључио да сам дошао на право место да одмарам и сређујем утиске. Једино што сам погрешио јесте то да ћу направити паузу у писању. То је са оваквим „коинциденцијама“ немогуће!!!

Ок, то је било синоћ, након чега сам преспавао и јутрос изашао да посматрам излазак Сунца. То је тек био доживљај… Нисам био једини…
Иначе, ни о томе нисам писао до сада, ја Сунце посматрам кад год могу, али у Беграду немам баш често прилику да видим свануће и залазак, тако да ове морске не пропуштам. При том нисам неки сангејзер или како се то већ зове, ја то радим од пре годину дана. Тада сам, након 40 пуних година свог живота, од којих сам 34 константно носио наочаре за Сунце јер сам имао огромне главобоље, па су ми, након подробних истраживања, испитивања и снимања главе, у 6.тој години установили да „моје зенице нису у стању да се довољно скупе, тако да ми превише светлости улази у очно дно и да ми то изазива главобољу“. Тако су ми препоручили као ЛЕК 1979. године, наочари за Сунце константно, и лети и зими и у просторијама са неонским светлом такође…

Додуше, главобоље јесу престале, а сваки пут када бих покушао без наочара да функционишем, врло брзо би ми се догодила још једна главобоља…

Тако сам живео све до марта 2013. када сам стицајем околности упознао предивно биће, иначе особу која се бави и реконекцијом између осталог, о којој (мислим, реконекцији), тек ништа нисам знао. Једино што јесам „знао“ јесте да ми је та дивна жена деловала, а и дан данас ми тако делује, као блага, особа са предивном енергијом. Одмах сам рекао да хоћу да ми уради те третмане (3 у 5 дана), како год се они звали, и шта год да „раде“.

Био је то инстинкт, импулс који је мени дошао у том тренутку а ја сам се понео у складу са њим. Управо није ни било никаквих здравствених тегоба о којима сам нешто знао а да сам очекивао да ће се догодити ишта по тим питањима, већ сам само желео да доживим третман, без икаквих очекивања или идеје шта ће се догодити.

Одмах након првог третмана, сутрадан ујутру, када сам, по обичају, кренуо да радим, негде после поднева, схватио сам да уопште немам потрбу да ставим наочари за Сунце, и да, при том, уопште нема главобоље!!!

Но, нисам ово све писао због реконекције као такве, једноставно вам појашњавам зашто од тада до данашњег дана уживам гледајући Сунце, када год могу, уопште ми не смета, и нема ни главобоље. Наравно, сада то разумем, јер сам освестио колико ми је Сунце недостајало у дотадашњем животу, и вероватни је то било право време да се решим заштите од њега.

Да напоменем да ми је то предивно биће одмах током нашег првог сусрет препоручила Анастасијине књиге, након чега сам их ја „прогутао“, упознајући и предивну преводитељку истих, успут.
Знам да се ништа не дешава случајно, а сада могу и таксативно да наведем и хронолошки развој својих животних ситуација које ће и вама појаснити како моје животне коинциденције нису биле случајне. Свима се то догађа и увек се то догађа, једино је питање колико смо у стању да их увидимо одмах или са временском задршком.

За сада толико, наставак касније… одох на плажу да мумлам…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

ANASTASIJA U GRČKOJ…

Rekao sam da sam otišao na godišnji odmor koji sam već odavno bio isplanirao i uplatio tako da me ni saobraćajna nesreća koju sam imao u petak pred polazak nije uspela sprečiti u njemu, osim što me sprečila da na odmor idem kolima i da na odmoru plivam, što jako volim. Ali šta da se radi. Ja život prihvatam onako kako mi dolazi i sve situacije koje mi dolaze prihvatam kao blagoslov, bez obzira koliko su teške i koliko je meni teško.

Elem, stigli smo juče oko 14 časova, smestili se i odmorili, a onda ja krenem pred zalazak Sunca da istražim okolinu. Otvorim vrata da izađem iz apartmana i oduševi me Sunce koju upravo zalazi sa te strane, o čemu ja naravno pojma nisam imao. Naravno da sam prvo odgedao njegov prelepi zalazak, i sav srećan krenem tamo gde sam prvobitno pošao.

Stignem i na plažu u nekom trenutku, i posle razgledanja, priđem devojci koja tu radi i upitam na koju ležaljku da se fokusiram za ujutru kako bih mogao biti u hladovini sve vreme, jer ne mogu da plivam, a ne pada mi na pamet da se povlačim u sobu. I tako reč po reč, objasni ona meni sve što me zanimalo, a na kraju, pošto će me i služiti na plaži sledećih 15 dana, upitam je kako se zove?

Da li treba da vam kažem kako joj je ime?
Naravno da sam i ovo dobro razumeo, kao Božiju primisao, i zaključio da sam došao na pravo mesto da odmaram i sređujem utiske. Jedino što sam pogrešio jeste to da ću napraviti pauzu u pisanju. To je sa ovakvim „koincidencijama“ nemoguće!!!

Ok, to je bilo sinoć, nakon čega sam prespavao i jutros izašao da posmatram izlazak Sunca. To je tek bio doživljaj… Nisam bio jedini…
Inače, ni o tome nisam pisao do sada, ja Sunce posmatram kad god mogu, ali u Begradu nemam baš često priliku da vidim svanuće i zalazak, tako da ove morske ne propuštam. Pri tom nisam neki sangejzer ili kako se to već zove, ja to radim od pre godinu dana. Tada sam, nakon 40 punih godina svog života, od kojih sam 34 konstantno nosio naočare za Sunce jer sam imao ogromne glavobolje, pa su mi, nakon podrobnih istraživanja, ispitivanja i snimanja glave, u 6.toj godini ustanovili da „moje zenice nisu u stanju da se dovoljno skupe, tako da mi previše svetlosti ulazi u očno dno i da mi to izaziva glavobolju“. Tako su mi preporučili kao LEK 1979. godine, naočari za Sunce konstantno, i leti i zimi i u prostorijama sa neonskim svetlom takođe…

Doduše, glavobolje jesu prestale, a svaki put kada bih pokušao bez naočara da funkcionišem, vrlo brzo bi mi se dogodila još jedna glavobolja…

Tako sam živeo sve do marta 2013. kada sam sticajem okolnosti upoznao predivno biće, inače osobu koja se bavi i rekonekcijom između ostalog, o kojoj (mislim, rekonekciji), tek ništa nisam znao. Jedino što jesam „znao“ jeste da mi je ta divna žena delovala, a i dan danas mi tako deluje, kao blaga, osoba sa predivnom energijom. Odmah sam rekao da hoću da mi uradi te tretmane (3 u 5 dana), kako god se oni zvali, i šta god da „rade“.

Bio je to instinkt, impuls koji je meni došao u tom trenutku a ja sam se poneo u skladu sa njim. Upravo nije ni bilo nikakvih zdravstvenih tegoba o kojima sam nešto znao a da sam očekivao da će se dogoditi išta po tim pitanjima, već sam samo želeo da doživim tretman, bez ikakvih očekivanja ili ideje šta će se dogoditi.

Odmah nakon prvog tretmana, sutradan ujutru, kada sam, po običaju, krenuo da radim, negde posle podneva, shvatio sam da uopšte nemam potrbu da stavim naočari za Sunce, i da, pri tom, uopšte nema glavobolje!!!

No, nisam ovo sve pisao zbog rekonekcije kao takve, jednostavno vam pojašnjavam zašto od tada do današnjeg dana uživam gledajući Sunce, kada god mogu, uopšte mi ne smeta, i nema ni glavobolje. Naravno, sada to razumem, jer sam osvestio koliko mi je Sunce nedostajalo u dotadašnjem životu, i verovatni je to bilo pravo vreme da se rešim zaštite od njega.

Da napomenem da mi je to predivno biće odmah tokom našeg prvog susret preporučila Anastasijine knjige, nakon čega sam ih ja „progutao“, upoznajući i predivnu prevoditeljku istih, usput.
Znam da se ništa ne dešava slučajno, a sada mogu i taksativno da navedem i hronološki razvoj svojih životnih situacija koje će i vama pojasniti kako moje životne koincidencije nisu bile slučajne. Svima se to događa i uvek se to događa, jedino je pitanje koliko smo u stanju da ih uvidimo odmah ili sa vremenskom zadrškom.

Za sada toliko, nastavak kasnije… odoh na plažu da mumlam…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

РУСКИ ПРЕДСЕДНИК ПОДПИСАО ЗАКОН О ЗАВИЧАЈНИМ ИМАЊИМА

Latinica

Само да вас све кратко обавестим да је руски Председник подписао закон о завичајним имањима и он напокон ступа на снагу у марту 2015. године.

Ето само толико за сада, трчим на аутобус за Грчку али морао сам ово одмах да објавим, па макар и закаснио. Поздрав свима до скорог читања!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

RUSKI PREDSEDNIK PODPISAO ZAKON O ZAVIČAJNIM IMANjIMA

Samo da vas sve kratko obavestim da je ruski Predsednik podpisao zakon o zavičajnim imanjima i on napokon stupa na snagu u martu 2015. godine.

Eto samo toliko za sada, trčim na autobus za Grčku ali morao sam ovo odmah da objavim, pa makar i zakasnio. Pozdrav svima do skorog čitanja!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

МОЈ ЗАСЛУЖЕНИ ОДАВНО ИСПЛАНИРАНИ ГОДИШЊИ ОДМОР

Latinica

Добро јутро,

Како коме, мени је већ и дан увелико. Видим да се ситуација распламсава, коментара има много више него што сам могао да смислим у најоптимистичнијој машти.

Желим свима да се захвалим на активности, преносу информација, клупко се размотава, идеје престижу једна другу…

Таман ће ми овај мој одавно планрани годишњи одмор добро доћи да сублимирам ситуацију, средим мисли, идеје и да по повратку у Београд наставим још снажније…

Нећу сада више ни да пишем, само сам хтео да вас обавестим да, ако ме нема следећих 20 дана, да знате шта је разлог. Нисам сигуран да ли ће тамо где идем бити могућности за писање и читање онлајн.

Толико, поздрав и све најбоље!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

MOJ ZASLUŽENI ODAVNO ISPLANIRANI GODIŠNJI ODMOR

Dobro jutro,

Kako kome, meni je već i dan uveliko. Vidim da se situacija rasplamsava, komentara ima mnogo više nego što sam mogao da smislim u najoptimističnijoj mašti.

Želim svima da se zahvalim na aktivnosti, prenosu informacija, klupko se razmotava, ideje prestižu jedna drugu…

Taman će mi ovaj moj odavno planrani godišnji odmor dobro doći da sublimiram situaciju, sredim misli, ideje i da po povratku u Beograd nastavim još snažnije…

Neću sada više ni da pišem, samo sam hteo da vas obavestim da, ako me nema sledećih 20 dana, da znate šta je razlog. Nisam siguran da li će tamo gde idem biti mogućnosti za pisanje i čitanje onlajn.

Toliko, pozdrav i sve najbolje!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

План

Latinica

Укратко ћу написати како ја замишљам редослед догађања.

За почетак да се „пребројимо“, упознамо и изнесемо своје идеје и жеље: где бисмо, шта бисмо и како волели да изгледа и има наше насеље.
Из тог сам разлога и започео овај блог, а и мејлинг листу на гугл групи.

Након тога усвојимо план и стратегију остварења идеје.

Трећи корак: спровођење идеје у реалности.

Ово је само костур, следи разрада плана у сарадњи са свима који ово желе. Нисам ја ово започео да бих сам остваривао. Желим да сви заједно разрадимо план и кренемо у остварење.

Толико за сада и понављам позив свима који су заинтересовани да се, за почетак, придруже гугл групи hektarzemlje@googlegroups.com
како бисмо се пребројали.

Поздрав до скорог писања

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

PLAN

Ukratko ću napisati kako ja zamišljam redosled događanja.

Za početak da se „prebrojimo“, upoznamo i iznesemo svoje ideje i želje: gde bismo, šta bismo i kako voleli da izgleda i ima naše naselje.
Iz tog sam razloga i započeo ovaj blog, a i mejling listu na gugl grupi.

Nakon toga usvojimo plan i strategiju ostvarenja ideje.

Treći korak: sprovođenje ideje u realnosti.

Ovo je samo kostur, sledi razrada plana u saradnji sa svima koji ovo žele. Nisam ja ovo započeo da bih sam ostvarivao. Želim da svi zajedno razradimo plan i krenemo u ostvarenje.

Toliko za sada i ponavljam poziv svima koji su zainteresovani da se, za početak, pridruže gugl grupi hektarzemlje@googlegroups.com
kako bismo se prebrojali.

Pozdrav do skorog pisanja

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ХВАЛА

Latinica

Поштовани, сви који читате овај пост,
Желим да изразим своју захвалност свима и свему што нас спаја у или око идеје о насељу завичајних имања у Србији. Већ нас има 15 који су спремни да већ овог тренутка кренемо у потрагу за земљом како бисмо је купили.
За мене је велика радост да за овако кратко време од када сам почео да пишем блог (25.07.2014.) постоји нас толико. Благослов је овај темпо. Сигуран сам да нас има још али мени се за сада пријавило оволико заинтересованих. Дискутујемо на групној мејлинг листи на коју је добродошао свако ко жели да размењује мишљење о остварењу ове идеје.

Нисмо још почели са конкретним организовањем, још увек се повезујемо са заинтересованима. Можда ће прво овакво насеље у Србији имати мање од 100 породица бар у почетку, али бих волео да када купимо земљу, око ње постоји могућност куповине још хектара, и да ће се на тај начин насеље моћи повећавати до оптималног броја од 100 породица.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

HVALA

Poštovani, svi koji čitate ovaj post,
Želim da izrazim svoju zahvalnost svima i svemu što nas spaja u ili oko ideje o naselju zavičajnih imanja u Srbiji. Već nas ima 15 koji su spremni da već ovog trenutka krenemo u potragu za zemljom kako bismo je kupili.
Za mene je velika radost da za ovako kratko vreme od kada sam počeo da pišem blog (25.07.2014.) postoji nas toliko. Blagoslov je ovaj tempo. Siguran sam da nas ima još ali meni se za sada prijavilo ovoliko zainteresovanih. Diskutujemo na grupnoj mejling listi na koju je dobrodošao svako ko želi da razmenjuje mišljenje o ostvarenju ove ideje.

Nismo još počeli sa konkretnim organizovanjem, još uvek se povezujemo sa zainteresovanima. Možda će prvo ovakvo naselje u Srbiji imati manje od 100 porodica bar u početku, ali bih voleo da kada kupimo zemlju, oko nje postoji mogućnost kupovine još hektara, i da će se na taj način naselje moći povećavati do optimalnog broja od 100 porodica.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

НАРАВНО, НОВИ ЉУДИ, НОВЕ ИДЕЈЕ

Latinica

Поделио бих са вама утиске које имам након јучерашњег сусрета са својим будућим комшијом.

Пријатан, духовит, веома освешћен духовно, човек који је прочитао Анастасијине књиге и чита их изнова!
Од мене старији неку годину и таман за толико дуже размишљао о остварењу насеља по Анастасијиној идеји и принципима. Такође се и бави послом у којем има доста додира са природом и пољопривредницима. Сходно томе, има много корисних информација од којих ћу неке поделити и овде, са вама…

За почетак, постоји у Србији више него једна локација са по 100,200,300 хектара земље у комаду која може да се купи, али је проблем што су то оранице, тачније земља која није намењена за насеље.

Ово сада отвара ново питање за размишљање.
Пренамена земљишта у друге сврхе…
Такође је и Јелена коментарисала да је за формирање насеља потребно тражити дозволу од „урбанизма“, и правити пројекат са инфраструктуром, итд.
Сада морамо размишљати и на који начин ове препреке да превазиђемо…

Да завршим са предлогом који је мој будући комшија изнео:

Да се организујемо ми који желимо остварење идеје насеља и пођемо у посету већ формираним насељима у Русији!!!
Ако се окупи довољан број људи, то путовање уопште не би требало много да нас кошта финансијски, а имало би многоструку корист. Тако бисмо, за почетак, видели како изгледа њихова реализација. Такође бисмо могли да чујемо и сазнамо на који начин су остваривали насеље (који су кораци), а да не помињем што, када видимо нешто што су људи пре нас већ остварили и како то изгледа и функционише, колику ће то тек снагу и елан нама дати…

Мојој супрузи, која је иначе хедониста и нема баш исту визију као и ја у погледу остварења насеља, овај предлог се веома допао.

А ви, шта мислите о томе?

Ово су моји утисци, а своје утиске и идеје са нама ће поделити он лично на групном маилу када буде могао.

Толико за почетак. Разрада следи на групном маилу на који сте сви добродошли зарад даље дискусије, размене идеја и све друго.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

NARAVNO, NOVI LJUDI, NOVE IDEJE

Podelio bih sa vama utiske koje imam nakon jučerašnjeg susreta sa svojim budućim komšijom.

Prijatan, duhovit, veoma osvešćen duhovno, čovek koji je pročitao Anastasijine knjige i čita ih iznova!
Od mene stariji neku godinu i taman za toliko duže razmišljao o ostvarenju naselja po Anastasijinoj ideji i principima. Takođe se i bavi poslom u kojem ima dosta dodira sa prirodom i poljoprivrednicima. Shodno tome, ima mnogo korisnih informacija od kojih ću neke podeliti i ovde, sa vama…

Za početak, postoji u Srbiji više nego jedna lokacija sa po 100,200,300 hektara zemlje u komadu koja može da se kupi, ali je problem što su to oranice, tačnije zemlja koja nije namenjena za naselje.

Ovo sada otvara novo pitanje za razmišljanje.
Prenamena zemljišta u druge svrhe…
Takođe je i Jelena komentarisala da je za formiranje naselja potrebno tražiti dozvolu od „urbanizma“, i praviti projekat sa infrastrukturom, itd.
Sada moramo razmišljati i na koji način ove prepreke da prevaziđemo…

Da završim sa predlogom koji je moj budući komšija izneo:

Da se organizujemo mi koji želimo ostvarenje ideje naselja i pođemo u posetu već formiranim naseljima u Rusiji!!!
Ako se okupi dovoljan broj ljudi, to putovanje uopšte ne bi trebalo mnogo da nas košta finansijski, a imalo bi mnogostruku korist. Tako bismo, za početak, videli kako izgleda njihova realizacija. Takođe bismo mogli da čujemo i saznamo na koji način su ostvarivali naselje (koji su koraci), a da ne pominjem što, kada vidimo nešto što su ljudi pre nas već ostvarili i kako to izgleda i funkcioniše, koliku će to tek snagu i elan nama dati…

Mojoj supruzi, koja je inače hedonista i nema baš istu viziju kao i ja u pogledu ostvarenja naselja, ovaj predlog se veoma dopao.

A vi, šta mislite o tome?

Ovo su moji utisci, a svoje utiske i ideje sa nama će podeliti on lično na grupnom mailu kada bude mogao.

Toliko za početak. Razrada sledi na grupnom mailu na koji ste svi dobrodošli zarad dalje diskusije, razmene ideja i sve drugo.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ДА ВИДИМО КАКО РАДИ ЋИРИЛИЦА

Latinica

Не могу ни да вам опишем како се добро осећам након синоћњег састанка са првом особом која има намеру, као и ја, да ову идеју спроведемо у дело!

Нећу сада о том састанку, већ само желим да поделим своје одушевљење са вама што сам упознао свог будућег комшију.

А успут и да видим како ради ова ћирилица!
Поздрав,
До скорог читања!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DA VIDIMO KAKO RADI ĆIRILICA

Ne mogu ni da vam opišem kako se dobro osećam nakon sinoćnjeg sastanka sa prvom osobom koja ima nameru, kao i ja, da ovu ideju sprovedemo u delo!

Neću sada o tom sastanku, već samo želim da podelim svoje oduševljenje sa vama što sam upoznao svog budućeg komšiju.

A usput i da vidim kako radi ova ćirilica!
Pozdrav,
Do skorog čitanja!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТ

Latinica

Желим са свима вама да поделим колико сам срећан сто сам за овај веома кратак временски период упознао десетак и више предивних људи за које раније нисам ни знао да постоје ( а нису знали ни они за мене:-) ), а који такође покушавају да остваре исти или сличан сан.

Нисам мислио да сам баш једини у Србији који покушава да оживи идеју самоодрживог имања, али свакако низам знао да нас толико има и да број сваког дана расте!

Свакодневно ми стижу нове информације са свих страна! Неко је већ купио земљу као појединачна породица и живи у складу са мештанима. Неко тражи свој хектар обилазећи Србију. Неко размишља о томе како је тешко наћи у Србији 100х хектара у комаду, неко већ зна где ИМА и 200 – 300 х у комаду, али не зна људе који би желели да остваримо насеље!!!
Неко зна да је за формирање таквог (или било каквог насеља) потребно тражити дозволу од урбанизма!!!
Неко зна о пермакултури много, неко зна како направити кућу од природних материјала, и тако…

Све ово вам пишем да бисте и ви знали коликом брзином се информација шири, идеја развија, и остварење ближи.

Нисам безвезе направио Google групу јер се тако много брже и лакше информација прослеђује свим заинтересованим а не само појединцу.

Толико за сада. Придружите се дискусијама слободно, то нам свима помаже.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DOSADAŠNJI REZULTAT

Želim sa svima vama da podelim koliko sam srećan sto sam za ovaj veoma kratak vremenski period upoznao desetak i više predivnih ljudi za koje ranije nisam ni znao da postoje ( a nisu znali ni oni za mene:-) ), a koji takođe pokušavaju da ostvare isti ili sličan san.

Nisam mislio da sam baš jedini u Srbiji koji pokušava da oživi ideju samoodrživog imanja, ali svakako nizam znao da nas toliko ima i da broj svakog dana raste!

Svakodnevno mi stižu nove informacije sa svih strana! Neko je već kupio zemlju kao pojedinačna porodica i živi u skladu sa meštanima. Neko traži svoj hektar obilazeći Srbiju. Neko razmišlja o tome kako je teško naći u Srbiji 100h hektara u komadu, neko već zna gde IMA i 200 – 300 h u komadu, ali ne zna ljude koji bi želeli da ostvarimo naselje!!!
Neko zna da je za formiranje takvog (ili bilo kakvog naselja) potrebno tražiti dozvolu od urbanizma!!!
Neko zna o permakulturi mnogo, neko zna kako napraviti kuću od prirodnih materijala, i tako…

Sve ovo vam pišem da biste i vi znali kolikom brzinom se informacija širi, ideja razvija, i ostvarenje bliži.

Nisam bezveze napravio Google grupu jer se tako mnogo brže i lakše informacija prosleđuje svim zainteresovanim a ne samo pojedincu.

Toliko za sada. Pridružite se diskusijama slobodno, to nam svima pomaže.

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ДА ПОДЕЛИМ И ОВДЕ СА ВАМА

Latinica

Ево линка који сам већ поделио на фејсбук страници а сада ћу и овде са Вама:

http://nedodjija.wordpress.com/2014/08/04/sep-holcer-permakultura-sadasnji-problemi-i-moji-predlozi-za-njihovo-resavanje/

поздрав и ускоро пишем…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DA PODELIM I OVDE SA VAMA

Evo linka koji sam već podelio na fejsbuk stranici a sada ću i ovde sa Vama:

http://nedodjija.wordpress.com/2014/08/04/sep-holcer-permakultura-sadasnji-problemi-i-moji-predlozi-za-njihovo-resavanje/

pozdrav i uskoro pišem…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje