ПУН ПОГОДАК!!!

Latinica

Ево, после подужег не јављања, да Вас известим:

Пресељење у изнајмљену кућу са баштом апсолутно је најпаметнији потез који сам у животу направио…
Што нисам раније? Не питам се више…једноставно није било време…

За оне који не знају, из стана у којем сам живео (и нисам плаћао), свесно сам отишао у подстанаре да бих уједно имао башту коју могу да садим, а док „чекам“ да се у мом животу наклопе све коцкице и да одем на свој хектар земље!!!

Апсолутно немам речи којима бих могао да Вам дочарам како Сунце излази док га посматрам у пиџами на земљи испред куће у којој живим… Удишем, задржим дах, издишем, задржим дах…док понеки поранели петао покушава да закукуриче и тако „пробуди“ оне који су задоцнели да виде како Његова Светлост полако али сигурно мења обрисе из тамних у понешто светлије…жабе, цврчци, и којекакви још звуци које не умем да назовем њиховим именима…

Чује се у даљини звук саобраћаја али поретко и то толико безначајно звучи спрам ових природних миловања за уши!!!

Мада кажу да свако чује оно на шта је навикао, ја сам додуше и у свом „старом“ крају свако јутро чуо цвркуте птичица, али је тамо саобраћај био много гласнији и тутањ сваког аутобуса би ме прекидао у слушању тих природних звукова.

Да ли је потребно да опишем како изгледа доручак уз мирисе траве, цветића, сламе и земље, дрвећа и које чега још…са погледом на Цер у даљини, на десно, Авалу у даљини на лево  и сламом прекривене лејице испред мене…

А поред мене, у цветној трави стотинак пчела вреднорадећих… Волим их, добро нам чине. Све то мами осмех на мом лицу, чак и сада док ово пишем сећајући се, јер тренутно сам већ на такси станици, у колима на свом радном месту.
Тако близу а тако далеко…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље
734569

PUN POGODAK!!!

Evo, posle podužeg ne javljanja, da Vas izvestim:

Preseljenje u iznajmljenu kuću sa baštom apsolutno je najpametniji potez koji sam u životu napravio…
Što nisam ranije? Ne pitam se više…jednostavno nije bilo vreme…

Za one koji ne znaju, iz stana u kojem sam živeo (i nisam plaćao), svesno sam otišao u podstanare da bih ujedno imao baštu koju mogu da sadim, a dok „čekam“ da se u mom životu naklope sve kockice i da odem na svoj hektar zemlje!!!

Apsolutno nemam reči kojima bih mogao da Vam dočaram kako Sunce izlazi dok ga posmatram u pidžami na zemlji ispred kuće u kojoj živim… Udišem, zadržim dah, izdišem, zadržim dah…dok poneki poraneli petao pokušava da zakukuriče i tako „probudi“ one koji su zadocneli da vide kako Njegova Svetlost polako ali sigurno menja obrise iz tamnih u ponešto svetlije…žabe, cvrčci, i kojekakvi još zvuci koje ne umem da nazovem njihovim imenima…

Čuje se u daljini zvuk saobraćaja ali poretko i to toliko beznačajno zvuči spram ovih prirodnih milovanja za uši!!!

Mada kažu da svako čuje ono na šta je navikao, ja sam doduše i u svom „starom“ kraju svako jutro čuo cvrkute ptičica, ali je tamo saobraćaj bio mnogo glasniji i tutanj svakog autobusa bi me prekidao u slušanju tih prirodnih zvukova.

Da li je potrebno da opišem kako izgleda doručak uz mirise trave, cvetića, slame i zemlje, drveća i koje čega još…sa pogledom na Cer u daljini, na desno, Avalu u daljini na levo i slamom prekrivene lejice ispred mene…

A pored mene, u cvetnoj travi stotinak pčela vrednoradećih… Volim ih, dobro nam čine. Sve to mami osmeh na mom licu, čak i sada dok ovo pišem sećajući se, jer trenutno sam već na taksi stanici, u kolima na svom radnom mestu.
Tako blizu a tako daleko…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje
734569

САДИМО БАШТУ, ИЗВОЛИТЕ

Latinica

Ко жели нека се  придружи! За себе, за неког свог или да помогне а можда и да научи… Изволите!!!

У недељу 05.04.2015. у 11часова у Макишу, на ару баште који сам добио на коришћење од Чедвиг Цветковић са својом сестром Zorica Mladenovic, садићу понешто. Свако ко жели може да нам се придружи!!! Изволите!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

SADIMO BAŠTU, IZVOLITE

Ko želi neka se pridruži! Za sebe, za nekog svog ili da pomogne a možda i da nauči… Izvolite!!!

U nedelju 05.04.2015. u 11časova u Makišu, na aru bašte koji sam dobio na korišćenje od Čedvig Cvetković sa svojom sestrom Zorica Mladenovic, sadiću ponešto. Svako ko želi može da nam se pridruži!!! Izvolite!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

 

ЕВО ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ УСПЕЛИ ДА ОДГЛЕДАЈУ „ЗДРАВО ЖИВО“

Latinica

http://media.rtv.rs/sr_ci/zdravo-zivo/11300

Волео бих Ваше утиске…

Своје ћу писати ускоро…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

EVO ZA ONE KOJI NISU USPELI DA ODGLEDAJU „ZDRAVO ŽIVO“

http://media.rtv.rs/sr_ci/zdravo-zivo/11300

Voleo bih Vaše utiske…

Svoje ću pisati uskoro…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje