НЕМАМ ВРЕМЕНА ЗА СУМИРАЊЕ

Latinica

Сумирањем неко други нека се бави… Ово је време када смишљамо шта у Новој години желимо и како да то О-стваримо!!!

Дакле, од сада па надаље, незаустављиво се О-Стварује оно што смо у нашој визији видели, надахнути речима из Анастасијиних књига!

Овом приликом ћу само цитирати речи Оксане Вујановић којој сам пре само десетак дана поклонио на наш језик преведену прву књигу о Анастасији надахнућем Зоје Беголи…

“ Морам ти се још једном захвалити на поклону, књига у преводу ме је одушевила, скоро је исто као да читам у оригиналу и што је најважније нигдје није изгубљена та чудесна енергија која је основа свих книга. Хвала нашој драгој Зоји !!!!!!

Зоја све време прати ту саму Мелодију коју нам је подарила Анастасија. И ти си осјетио ту добру мелодију Вечности својом душом . (!)“

И од мене још једном: ХВАЛА драга Зоја!!!
И хвала драга Оксана!

За оне који не знају, ако таквих има, Оксани је матерњи језик Руски.

Хвала још једном свима на свему чиме су допринели у овој години, и на свему што ће из тога проистећи већ у сутрашњем дану и години!!!

Напредујемо сваког секунда у својим настојањима и материјализација је ту…

Наставак следи…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

NEMAM VREMENA ZA SUMIRANjE

Sumiranjem neko drugi neka se bavi… Ovo je vreme kada smišljamo šta u Novoj godini želimo i kako da to O-stvarimo!!!

Dakle, od sada pa nadalje, nezaustavljivo se O-Stvaruje ono što smo u našoj viziji videli, nadahnuti rečima iz Anastasijinih knjiga!

Ovom prilikom ću samo citirati reči Oksane Vujanović kojoj sam pre samo desetak dana poklonio na naš jezik prevedenu prvu knjigu o Anastasiji nadahnućem Zoje Begoli…

“ Moram ti se još jednom zahvaliti na poklonu, knjiga u prevodu me je oduševila, skoro je isto kao da čitam u originalu i što je najvažnije nigdje nije izgubljena ta čudesna energija koja je osnova svih kniga. Hvala našoj dragoj Zoji !!!!!!

Zoja sve vreme prati tu samu Melodiju  koju nam je podarila Anastasija. I ti si osjetio tu dobru melodiju Večnosti svojom dušom . (!)“

I od mene još jednom: HVALA draga Zoja!!!
I hvala draga Oksana!

Za one koji ne znaju, ako takvih ima, Oksani je maternji jezik Ruski.

Hvala još jednom svima na svemu čime su doprineli u ovoj godini, i na svemu što će iz toga proisteći već u sutrašnjem danu i godini!!!

Napredujemo svakog sekunda u svojim nastojanjima i materijalizacija je tu…

Nastavak sledi…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

РАЗУМЕО САМ

Latinica

Дошао сам до решења на који начин можемо спровести у дело целу идеју да свако и сваком буде добро и да на Земљи буде добро!!!

Ускоро ћу заказати јавни скуп на којем ћу све то изложити!!! Свакоме ће бити доступна информација!!! Свако ће моћи да направи сопствени избор да ли и на који начин жели да се укључи у наше заједничко Стварање!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

RAZUMEO SAM

Došao sam do rešenja na koji način možemo sprovesti u delo celu ideju da svako i svakom bude dobro i da na Zemlji bude dobro!!!

Uskoro ću zakazati javni skup na kojem ću sve to izložiti!!! Svakome će biti dostupna informacija!!! Svako će moći da napravi sopstveni izbor da li i na koji način želi da se uključi u naše zajedničko Stvaranje!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje