Освануо је нови живот.

Latinica

Око мене све живо се смеје. Свака травка, воћкица. Ветрић ме мази. Хладњикаво је, пријатно хладњикаво. Мир. Радост живота. Напредујемо.

Чекам. Радујем се. Освешћујем осећања. О Сећања…

Да, хладњикаво. Пријатно хладњикаво.
Јучерашњи залазак сунца је био потпуно другачији. Ноћас нисам видео ни једну звезду ни месец. Нисам се уплашио, а моја драга ми је рекла:

„сутра ће све бити у реду. И ти и ја и сунце и месец и звезде и све живуће посвуда.“

Мир. Радост. Живот. Стваралаштво.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Osvanuo je novi život.

Oko mene sve živo se smeje. Svaka travka, voćkica. Vetrić me mazi. Hladnjikavo je, prijatno hladnjikavo. Mir. Radost života. Napredujemo.

Čekam. Radujem se. Osvešćujem osećanja. O Sećanja…

Da, hladnjikavo. Prijatno hladnjikavo.
Jučerašnji zalazak sunca je bio potpuno drugačiji. Noćas nisam video ni jednu zvezdu ni mesec. Nisam se uplašio, a moja draga mi je rekla:

„sutra će sve biti u redu. I ti i ja i sunce i mesec i zvezde i sve živuće posvuda.“

Mir. Radost. Život. Stvaralaštvo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Нова слика се остварује

Latinica

Драги моји сви,

Сада је најважније време да гледамо слику СВЕТЛА, ДОБРОГ, да своју пажњу, а на тај начин и енергију дајемо само ономе што желимо да оснажимо.

Свесно оснажујем само и искључиво ДОБРО, СВЕТЛО, ЗДРАВО, ПРАВЕДНО, СНАЖНО, ОСЕЋАЈНО, ЉУБАВ, ПОШТОВАЊЕ, УВАЖАВАЊЕ, БЛАГОСТАЊЕ, РАДОСТ, и само томе дајем пажњу.

Не само у 6х ујутру, већ сваког тренутка и сваког секунда, то је мој једини посао.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!
Анастасија је још пре 27 година провела људе кроз раздобље тамних сила. Сада је време дошло да то заиста и живимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Nova slika se ostvaruje

Dragi moji svi,

Sada je najvažnije vreme da gledamo sliku SVETLA, DOBROG, da svoju pažnju, a na taj način i energiju dajemo samo onome što želimo da osnažimo.

Svesno osnažujem samo i isključivo DOBRO, SVETLO, ZDRAVO, PRAVEDNO, SNAŽNO, OSEĆAJNO, LJUBAV, POŠTOVANJE, UVAŽAVANJE, BLAGOSTANJE, RADOST, i samo tome dajem pažnju.

Ne samo u 6h ujutru, već svakog trenutka i svakog sekunda, to je moj jedini posao.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
Anastasija je još pre 27 godina provela ljude kroz razdoblje tamnih sila. Sada je vreme došlo da to zaista i živimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com