Видим свет у радости Заједничког Стварања са Творцем

Latinica

Сви око мене су насмејани, радосни, певају, играју, поскакују од среће и уживају у сваком трену. Слободни да Стварамо све што нам Мисао наша укаже, ми Стварамо Заједно још радосније и срећније друштво и људи око нас су све насмејанији и опуштенији. Дишемо пуним плућима Чист Ваздух који нас и храни енергијом Творца намењеном нама. Купамо се и пијемо чисту воду из река и језера око нас. Убирамо здраве плодове са сваке биљке, и воћке око нас који нас хране и дају нам још већу радост и снагу за наше тело да се подмлађује и оздрављује још брже и лакше.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Vidim svet u radosti Zajedničkog Stvaranja sa Tvorcem

Svi oko mene su nasmejani, radosni, pevaju, igraju, poskakuju od sreće i uživaju u svakom trenu. Slobodni da Stvaramo sve što nam Misao naša ukaže, mi Stvaramo Zajedno još radosnije i srećnije društvo i ljudi oko nas su sve nasmejaniji i opušteniji. Dišemo punim plućima Čist Vazduh koji nas i hrani energijom Tvorca namenjenom nama. Kupamo se i pijemo čistu vodu iz reka i jezera oko nas. Ubiramo zdrave plodove sa svake biljke, i voćke oko nas koji nas hrane i daju nam još veću radost i snagu za naše telo da se podmlađuje i ozdravljuje još brže i lakše.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com