И, ево ме опет, чекам Сунце да изађе

Latinica

Kао и пре пет дана, на истом сам месту, погледом упртим кроз прозор дневне собе на позицију одакле очекујем Сунце да изађе. Али, сада имам много више информација. Сада знам скоро тачну позицију где очекујем да се пројави. ПреДходно сам видео звезде, а посебно ону једну која је и тада била, а и сада је управо изнад позиције на којој се Сунце појављује.

Ведро небо, плаветно, са подоста облачака чудне црвенкасто беле боје. Сада се још само та једна, најсјајнија звезда, налази на небу које ја са своје позиције могу да видим. Црвенкастонаранџасто сивкаста боја неба на месту где очекујем Сунце да изађе.

Напоменућу само да од 01.12.2020. када сам писао прошли пост чекајући Сунце да изађе, свако јутро сам такође чекао и дочекао Сунце да се појави. И појавило се, макар на само тих петнаестак минута док није зашло за први облак постављен буквално за пречник Сунца, изнад хоризонта који ја видим.

Веома сам радостан да свако јутро видим Сунце па иако тај дан буде облачан, мене радост држи читав дан, јер ујутру сам се са њим поздравио, намигнули смо један другоме, и свако је наставио свој пут.

Чекам и сада. Дочекаћу. Сада је на мом часовнику 06:34х.

06:44х Видим облак директно изнад позиције на којој очекујем Сунце да угледам. Облак је тренутно розе-црвене боје и светли. Закључујем да баш сада Сунце заиста излази, али га ја не видим са своје позиције јер на мом хоризонту се тамо налази брдашце које нас дели. Чекам да га угледам. Чекам да сам себи покажем да је моје закључивање исправно.

06:56х још не видим али чекам Сунце да угледам. Тренутно је облак који је био розе-црвен сада бело-жућкаст и јасно светли. У међувремену сам погледао информацију на Гуглу о времену изласка Сунца на мојој локацији. Пише 06:59х односно за три минута од сада. Па, ево, и ту ћу информацију управо проверити. Радује ме да је небо и даље светло плаве боје. Чекам.

Kод мене је 07:00, још увек не видим Сунце али је зато управо светло црвено розе полукруг изнад те тачке неба обојен. Не умем да вам дочарам узбуђење у својим грудима управо сада док ишчекујем тренутак када ћу Га угледати. Са нестрпљењем, пријатним титрајима у грудима и помало одузетим ногама, чекам. Срећа да седим док чекам.

07:02х сад сам се загледао чекајући и не скидам поглед са позиције на којој ишчекујем да се пројави па нећу писати више ни реч до секунда када Га угледам. Боја полукруга је тренутно светло сиво наранџаста.

07:08х и ево гаааааааааааааа!!! Сија јарко наранџасто док веома брзо излази… радује Душу, Срце, тело. Волим Гаааааааа, волим Сунце, радост ми даје и снагу и вољу. Идеје навиру.

У 07:14х се Сунце комплетно појавило у мом погледу. Све до 07:37х сам био напољу и гледао Га. Радовала му се свака ћелија и сваки део сваке ћелије мога тела. Сунце мени много даје, снажи ме, храни ме енергијом својом. Сигуран сам да тако делује на сваког Човека који обрати пажњу на Њега.

Биће ово још један предиван светао дан.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

I, evo me opet, čekam Sunce da izađe

Kao i pre pet dana, na istom sam mestu, pogledom uprtim kroz prozor dnevne sobe na poziciju odakle očekujem Sunce da izađe. Ali, sada imam mnogo više informacija. Sada znam skoro tačnu poziciju gde očekujem da se projavi. PreDhodno sam video zvezde, a posebno onu jednu koja je i tada bila, a i sada je upravo iznad pozicije na kojoj se Sunce pojavljuje.

Vedro nebo, plavetno, sa podosta oblačaka čudne crvenkasto bele boje. Sada se još samo ta jedna, najsjajnija zvezda, nalazi na nebu koje ja sa svoje pozicije mogu da vidim. Crvenkastonarandžasto sivkasta boja neba na mestu gde očekujem Sunce da izađe.

Napomenuću samo da od 01.12.2020. kada sam pisao prošli post čekajući Sunce da izađe, svako jutro sam takođe čekao i dočekao Sunce da se pojavi. I pojavilo se, makar na samo tih petnaestak minuta dok nije zašlo za prvi oblak postavljen bukvalno za prečnik Sunca, iznad horizonta koji ja vidim.

Veoma sam radostan da svako jutro vidim Sunce pa iako taj dan bude oblačan, mene radost drži čitav dan, jer ujutru sam se sa njim pozdravio, namignuli smo jedan drugome, i svako je nastavio svoj put.

Čekam i sada. Dočekaću. Sada je na mom časovniku 06:34h.

06:44h Vidim oblak direktno iznad pozicije na kojoj očekujem Sunce da ugledam. Oblak je trenutno roze-crvene boje i svetli. Zaključujem da baš sada Sunce zaista izlazi, ali ga ja ne vidim sa svoje pozicije jer na mom horizontu se tamo nalazi brdašce koje nas deli. Čekam da ga ugledam. Čekam da sam sebi pokažem da je moje zaključivanje ispravno.

06:56h još ne vidim ali čekam Sunce da ugledam. Trenutno je oblak koji je bio roze-crven sada belo-žućkast i jasno svetli. U međuvremenu sam pogledao informaciju na Guglu o vremenu izlaska Sunca na mojoj lokaciji. Piše 06:59h odnosno za tri minuta od sada. Pa, evo, i tu ću informaciju upravo proveriti. Raduje me da je nebo i dalje svetlo plave boje. Čekam.

Kod mene je 07:00, još uvek ne vidim Sunce ali je zato upravo svetlo crveno roze polukrug iznad te tačke neba obojen. Ne umem da vam dočaram uzbuđenje u svojim grudima upravo sada dok iščekujem trenutak kada ću Ga ugledati. Sa nestrpljenjem, prijatnim titrajima u grudima i pomalo oduzetim nogama, čekam. Sreća da sedim dok čekam.

07:02h sad sam se zagledao čekajući i ne skidam pogled sa pozicije na kojoj iščekujem da se projavi pa neću pisati više ni reč do sekunda kada Ga ugledam. Boja polukruga je trenutno svetlo sivo narandžasta.

07:08h i evo gaaaaaaaaaaaaaa!!! Sija jarko narandžasto dok veoma brzo izlazi… raduje Dušu, Srce, telo. Volim Gaaaaaaaa, volim Sunce, radost mi daje i snagu i volju. Ideje naviru.

U 07:14h se Sunce kompletno pojavilo u mom pogledu. Sve do 07:37h sam bio napolju i gledao Ga. Radovala mu se svaka ćelija i svaki deo svake ćelije moga tela. Sunce meni mnogo daje, snaži me, hrani me energijom svojom. Siguran sam da tako deluje na svakog Čoveka koji obrati pažnju na Njega.

Biće ovo još jedan predivan svetao dan.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Птице које одмарају на највишој гранчици

Latinica

Интересантне птице црно бело плавкасте боје (још увек нисам истражио како се зову), свако мало угледам на најтанушнијим највишим гранчицама наших кедрова, јеле и липе у шумарку нашег имања. И никада, али баш никада их нисам угледао на некој нижој грани. Угледам их често на земљи како нешто гледају или кљуцкају, али никада на некој трећој локацији, осим у ваздуху.

Претпостављам да осматрају са највише тачке, и увек их има највише четири на четири највише гране четири суседна стабла од шест колико се укупно ту налази, али су два малко нижа од ова четири на којима се зауставе.

Из свега овога сам закључио да ове мудре животиње умеју да се подигну на највишу тачку да би док одмарају од летења могли успутно да осматрају и евентуално промисле који су им следећи потези.

Умемо ли ми тако мудро да одаберемо позицију на којој можемо одмарати и истовремено док промишљамо шта следеће да учинимо, проматрати и сагледавати пространство могућности.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Ptice koje odmaraju na najvišoj grančici

Interesantne ptice crno belo plavkaste boje (još uvek nisam istražio kako se zovu), svako malo ugledam na najtanušnijim najvišim grančicama naših kedrova, jele i lipe u šumarku našeg imanja. I nikada, ali baš nikada ih nisam ugledao na nekoj nižoj grani. Ugledam ih često na zemlji kako nešto gledaju ili kljuckaju, ali nikada na nekoj trećoj lokaciji, osim u vazduhu.

Pretpostavljam da osmatraju sa najviše tačke, i uvek ih ima najviše četiri na četiri najviše grane četiri susedna stabla od šest koliko se ukupno tu nalazi, ali su dva malko niža od ova četiri na kojima se zaustave.

Iz svega ovoga sam zaključio da ove mudre životinje umeju da se podignu na najvišu tačku da bi dok odmaraju od letenja mogli usputno da osmatraju i eventualno promisle koji su im sledeći potezi.

Umemo li mi tako mudro da odaberemo poziciju na kojoj možemo odmarati i istovremeno dok promišljamo šta sledeće da učinimo, promatrati i sagledavati prostranstvo mogućnosti.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Чекам Сунце да изађе…

Latinica

Пажња ми је окренута ка Изласку Сунца. Чекам стрпљиво. Видим да је наговестило своју победу црвенкастим небом изнад Земље а испод плаве боје коју јако дуго чекам да видим. Чисто небо. И једна јако сјајна Звезда на страни са које очекујем Сунце.

Сада је већ црвенкаста боја прерасла у наранџасту. И плава боја изнад тог појаса мало је постала као кроз измаглицу бела. Појас наранџасте је већ много шири. А небо изнад мене је и даље бистро плаво. Чекам и даље.

Мењам позицију фотеље јер, и позиција на којој очекујем Сунце се променила. Бела измаглина већ је повисоко добацила, скоро до врха прозора, а наранжасто бело сива превладава тамо где очекујем Сунце да се појави, напокон. Сада већ морам да се добрано нагнем да бих изнад себе још увек видео небо плаву, али ту је. Још увек чекам.

Сјај оне Звезде мало се помутио, ал сија она и даље. Чекам још. Вртим се, мало лево, мало десно. Не умем то да објасним, а Сунце посматрам већ више од седам година, примећујем у последњој години огромне помаке ка северу и југу у односу на преДходне године. Нисам о томе писао јер не умем ни себи то још да објасним а можда ни да признам. Кућа у којој живим окренута је ка савршеној позицији Север-Југ-Исток-Запад. Овог лета сам имао Северни прозор обасјан при заласку Сунца, што преДходне године ( а мислим ни икада раније) није био случај.

Једна од погодности живота на свом имању су савршени оријентири који су непроменљиви, бар за дуго времена. И позиције са које гледам (између два хибискуса), и позиције на коју гледам према другој обали речице Каменице све док Сунце западне иза крошњи растиња уз њу.

Белило превладава наранџасти појас, плаве изнад мене више скоро да и нема, а Звезда се још једва види. И даље чекам. Дим из комшијине куће се спушта на доле што значи нешто, не знам тачно шта али не куља на горе као иначе што уобичајено видим. Посматрајући скоро свакодневно (изузев дана којима идем да радим), могу да уочим и запишем све промене које видим, а онда на неколико циклуса Сунца (година) да изведем закључак. За закључивање је још рано, јер ово ми је тек трећа зима коју дочекујем на свом Пространству Љубави.

Сунце чекам и даље, а сада изнад земље видим и појас тамно сиве која је поДпуно превладала сада већ светлонараџасту. Већ се довољно разданило да на трави видим белу боју мраза, не баш превише јаку јер вероватно и мраз није толико јак. Мој лаички закључак, јер ни имена појава које видим још увек не знам тачно. Да ли је мраз, сувомразица, иње или неки десети израз тачан за ово што тренутно гледам, не знам још увек, али учим. Сунца у ствари још нема да се пројави, ал чекам ја и даље.

Два авиона један за другим пролетела су позицијом са које чекам Сунце, у управо им се придружио и трећи. И одоше својим путем. А ја Сунце још увек чекам. Бићу и сутра на истом месту са још већом надом да ћу га угледати и да ће боја неба бити бистро плава. Као некада. Звезду више не видим, ал знам да је и она ту, на истој позицији, и да сија и даље и да жели, исто колико и ја, да је видим.

Ево гааааааааа! Појављује се брзо, црвенкасто наранџасто сјајно, предивно велико Сунцеееееееееееее! Испливава на горе и својим сјајем ме тера да плачем. Од радости у телу мом се појављују силни жмарци. Одох да гледам, пишем касније још.

… И шта сад да вам кажем. Сунце сија пуним сјајем, велико, округло, наранџастожуто. Онакво какво памтим од детињства. Небо испод њега је сиво, а небо изнад њега је плаво. Тренутно је тако. Како ће бити за који тренутак, не знам, видећемо заједно.

Напоменућу само да је време писанија овог од 06:18 до 07:34. Сада ћу прекинути. Одох да стварам.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Čekam Sunce da izađe…

Pažnja mi je okrenuta ka Izlasku Sunca. Čekam strpljivo. Vidim da je nagovestilo svoju pobedu crvenkastim nebom iznad Zemlje a ispod plave boje koju jako dugo čekam da vidim. Čisto nebo. I jedna jako sjajna Zvezda na strani sa koje očekujem Sunce.

Sada je već crvenkasta boja prerasla u narandžastu. I plava boja iznad tog pojasa malo je postala kao kroz izmaglicu bela. Pojas narandžaste je već mnogo širi. A nebo iznad mene je i dalje bistro plavo. Čekam i dalje.

Menjam poziciju fotelje jer, i pozicija na kojoj očekujem Sunce se promenila. Bela izmaglina već je povisoko dobacila, skoro do vrha prozora, a naranžasto belo siva prevladava tamo gde očekujem Sunce da se pojavi, napokon. Sada već moram da se dobrano nagnem da bih iznad sebe još uvek video nebo plavu, ali tu je. Još uvek čekam.

Sjaj one Zvezde malo se pomutio, al sija ona i dalje. Čekam još. Vrtim se, malo levo, malo desno. Ne umem to da objasnim, a Sunce posmatram već više od sedam godina, primećujem u poslednjoj godini ogromne pomake ka severu i jugu u odnosu na preDhodne godine. Nisam o tome pisao jer ne umem ni sebi to još da objasnim a možda ni da priznam. Kuća u kojoj živim okrenuta je ka savršenoj poziciji Sever-Jug-Istok-Zapad. Ovog leta sam imao Severni prozor obasjan pri zalasku Sunca, što preDhodne godine ( a mislim ni ikada ranije) nije bio slučaj.

Jedna od pogodnosti života na svom imanju su savršeni orijentiri koji su nepromenljivi, bar za dugo vremena. I pozicije sa koje gledam (između dva hibiskusa), i pozicije na koju gledam prema drugoj obali rečice Kamenice sve dok Sunce zapadne iza krošnji rastinja uz nju.

Belilo prevladava narandžasti pojas, plave iznad mene više skoro da i nema, a Zvezda se još jedva vidi. I dalje čekam. Dim iz komšijine kuće se spušta na dole što znači nešto, ne znam tačno šta ali ne kulja na gore kao inače što uobičajeno vidim. Posmatrajući skoro svakodnevno (izuzev dana kojima idem da radim), mogu da uočim i zapišem sve promene koje vidim, a onda na nekoliko ciklusa Sunca (godina) da izvedem zaključak. Za zaključivanje je još rano, jer ovo mi je tek treća zima koju dočekujem na svom Prostranstvu Ljubavi.

Sunce čekam i dalje, a sada iznad zemlje vidim i pojas tamno sive koja je poDpuno prevladala sada već svetlonaradžastu. Već se dovoljno razdanilo da na travi vidim belu boju mraza, ne baš previše jaku jer verovatno i mraz nije toliko jak. Moj laički zaključak, jer ni imena pojava koje vidim još uvek ne znam tačno. Da li je mraz, suvomrazica, inje ili neki deseti izraz tačan za ovo što trenutno gledam, ne znam još uvek, ali učim. Sunca u stvari još nema da se projavi, al čekam ja i dalje.

Dva aviona jedan za drugim proletela su pozicijom sa koje čekam Sunce, u upravo im se pridružio i treći. I odoše svojim putem. A ja Sunce još uvek čekam. Biću i sutra na istom mestu sa još većom nadom da ću ga ugledati i da će boja neba biti bistro plava. Kao nekada. Zvezdu više ne vidim, al znam da je i ona tu, na istoj poziciji, i da sija i dalje i da želi, isto koliko i ja, da je vidim.

Evo gaaaaaaaaa! Pojavljuje se brzo, crvenkasto narandžasto sjajno, predivno veliko Sunceeeeeeeeeeeee! Isplivava na gore i svojim sjajem me tera da plačem. Od radosti u telu mom se pojavljuju silni žmarci. Odoh da gledam, pišem kasnije još.

… I šta sad da vam kažem. Sunce sija punim sjajem, veliko, okruglo, narandžastožuto. Onakvo kakvo pamtim od detinjstva. Nebo ispod njega je sivo, a nebo iznad njega je plavo. Trenutno je tako. Kako će biti za koji trenutak, ne znam, videćemo zajedno.

Napomenuću samo da je vreme pisanija ovog od 06:18 do 07:34. Sada ću prekinuti. Odoh da stvaram.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости

Latinica

Можда зато што је сада животни тренутак за све нас у ком се оДкривају све тајне уз помоћ којих су владале Човеком тајне силе.

У овој књизи објашњење постоји на које су начине Човека постепено довели до стања у којем уопште немамо могућност промишљања. Не само да нам је брзина мисли веома спора, већ скоро да уопште не умемо да промишљамо и логиком закључујемо. Тренутак је да се пробудимо.

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости. Можда зато што су управо у њој разјашњене тајне захваљујући којима је било могуће Човека довести до оваквог стања где нам је брзина мисли веома мала, скоро да уопште промишљање и не постоји.

Али, како је Анаста закључила секунде пред ледником, и брзо брзо сваки цвет, сваку травку, сваку бубицу и животињицу помиловала погледом пуним љубави и тако им дала снагу да ојачају и расту, окренувши леђа леднику свесна његовог постојања и снаге опасности и управо зато намерно ојачавајући оно што жели да оснажи.

Тако је и уснула да се пробуди сада када се и сви ми будимо из дугог и дубоког сна, свесни управо снаге своје пажње, намере и мисли. И сада сви ми помажемо да оснажимо у нашој реалности оно што желимо да јесте, оно што желимо да живимо, макар за будућа поколења уколико сами не доживимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti

Možda zato što je sada životni trenutak za sve nas u kom se oDkrivaju sve tajne uz pomoć kojih su vladale Čovekom tajne sile.

U ovoj knjizi objašnjenje postoji na koje su načine Čoveka postepeno doveli do stanja u kojem uopšte nemamo mogućnost promišljanja. Ne samo da nam je brzina misli veoma spora, već skoro da uopšte ne umemo da promišljamo i logikom zaključujemo. Trenutak je da se probudimo.

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti. Možda zato što su upravo u njoj razjašnjene tajne zahvaljujući kojima je bilo moguće Čoveka dovesti do ovakvog stanja gde nam je brzina misli veoma mala, skoro da uopšte promišljanje i ne postoji.

Ali, kako je Anasta zaključila sekunde pred lednikom, i brzo brzo svaki cvet, svaku travku, svaku bubicu i životinjicu pomilovala pogledom punim ljubavi i tako im dala snagu da ojačaju i rastu, okrenuvši leđa ledniku svesna njegovog postojanja i snage opasnosti i upravo zato namerno ojačavajući ono što želi da osnaži.

Tako je i usnula da se probudi sada kada se i svi mi budimo iz dugog i dubokog sna, svesni upravo snage svoje pažnje, namere i misli. I sada svi mi pomažemo da osnažimo u našoj realnosti ono što želimo da jeste, ono što želimo da živimo, makar za buduća pokolenja ukoliko sami ne doživimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Како је било могуће скрити од људи постојећи Божански начин исхране и тиме успорити мисао човекову…

Latinica

„… Треба скрити од људи постојећи Божански начин исхране. Приморати их да употребљавају храну која не убрзава, већ успорава мисао. То је најважнији услов. Онда ће започети ланчана реакција. Деградација схватања повући ће за собом мноштво чинилаца који утичу на брзину мисли. Сви људи у поређењу са нама (жрецима), биће мање вредни.

– Како се може сакрити оно, што ставља на располагање свакоме Бог?

– Објавити да је неопходно захваљивати се Богу за пружено.

– Схватио сам. Помислио си чудовишно, али ненадмашно. Људи ће се сложити да се благодари Творцу и неће приметити у томе ништа лоше. Смислићемо ритуале, који ће одвући људе од непосредних творевина Божијих… Они ће бити уверени да захваљују Богу. Али, што више буду траћили време на благодарност, окупљајићи се око измишљених нама кипова, тим ће мање општити са сазданим Богом делима. Тиме ће се све више удаљавати од информације која долази непосредно од Бога. Добијаће информацију која долази од нас, али ће мислити да је тако хтео Бог. Њихова мисао ће поћи лажним путем. Повешћемо је на патворени пут.“

Мудрости Анастасијине, записане Владимиром Мегреом у књизи седмој на страни 55, преведене Зојом Беголи

Дуго сам размишљао и нисам могао да схватим и прихватим ове речи. Међутим, да ли ви волите да вам се ваша рођена деца захваљују за сваки комад хлеба, храну коју им дајете да би расли и развијали се?

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako je bilo moguće skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane i time usporiti misao čovekovu…

„… Treba skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane. Primorati ih da upotrebljavaju hranu koja ne ubrzava, već usporava misao. To je najvažniji uslov. Onda će započeti lančana reakcija. Degradacija shvatanja povući će za sobom mnoštvo činilaca koji utiču na brzinu misli. Svi ljudi u poređenju sa nama (žrecima), biće manje vredni.

– Kako se može sakriti ono, što stavlja na raspolaganje svakome Bog?

– Objaviti da je neophodno zahvaljivati se Bogu za pruženo.

– Shvatio sam. Pomislio si čudovišno, ali nenadmašno. Ljudi će se složiti da se blagodari Tvorcu i neće primetiti u tome ništa loše. Smislićemo rituale, koji će odvući ljude od neposrednih tvorevina Božijih… Oni će biti uvereni da zahvaljuju Bogu. Ali, što više budu traćili vreme na blagodarnost, okupljajići se oko izmišljenih nama kipova, tim će manje opštiti sa sazdanim Bogom delima. Time će se sve više udaljavati od informacije koja dolazi neposredno od Boga. Dobijaće informaciju koja dolazi od nas, ali će misliti da je tako hteo Bog. Njihova misao će poći lažnim putem. Povešćemo je na patvoreni put.“

Mudrosti Anastasijine, zapisane Vladimirom Megreom u knjizi sedmoj na strani 55, prevedene ZojomBegolli

Dugo sam razmišljao i nisam mogao da shvatim i prihvatim ove reči. Međutim, da li vi volite da vam se vaša rođena deca zahvaljuju za svaki komad hleba, hranu koju im dajete da bi rasli i razvijali se?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Хранимо се као што дишемо…

Latinica

Шетајући по свом имању пажљиво посматрамо све што на њему расте и плод доноси. Кад се појави зеље, једемо зеље. Када се коприва промоли, од ње правимо напитке, варива и сушимо је за чај. Печурке су посебна категорија. Зашто њих не распознајемо? Потрудимо се да сазнамо, да схватимо. Можемо да их осушимо и касније суве једемо.

Плодови разни, са њима је најлакше: једемо их када су зрели, или онда када нам се њихов укус највише допада ( неко воли киселије, мање зреле и мање слатке плодове), зато што смо сви ми различити и имамо различите потребе. У различитом тренутку су нам исте (с)твари неопходне, и о томе само наш организам зна. Зато, слушајући своје тело и његове прохтеве, а при том слободно ходајући својим имањем на којем расту свакакве биљке, ми имамо најтачније податке, када је и шта нашем телу најидеалније да поједе.

Од тога смо одавно, на силу одведени, тако што су нас (наше преДке) убеђивали и убедили да се од свог имања одвојимо, од имања на којем смо знали укус, мирис и изглед сваке живуће биљке, те на тај начин и све њихове хранљиве и лековите вредности.

А онима који су на сопственим имањима ипак остали, „објаснили“ су како је потребно монокултуре садити, земљу превртати и „хранити“ којекаквим наизмишљаним тварима…
А природа је заједништво различитих биљака и животиња на једном месту наменски створила, да оне у сарадњи лакше, боље, снажније, укусније, богатије расту, чувајући, хранећи и оснажујући једна другу.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Hranimo se kao što dišemo…

Šetajući po svom imanju pažljivo posmatramo sve što na njemu raste i plod donosi. Kad se pojavi zelje, jedemo zelje. Kada se kopriva promoli, od nje pravimo napitke, variva i sušimo je za čaj. Pečurke su posebna kategorija. Zašto njih ne raspoznajemo? Potrudimo se da saznamo, da shvatimo. Možemo da ih osušimo i kasnije suve jedemo.

Plodovi razni, sa njima je najlakše: jedemo ih kada su zreli, ili onda kada nam se njihov ukus najviše dopada ( neko voli kiselije, manje zrele i manje slatke plodove), zato što smo svi mi različiti i imamo različite potrebe. U različitom trenutku su nam iste (s)tvari neophodne, i o tome samo naš organizam zna. Zato, slušajući svoje telo i njegove prohteve, a pri tom slobodno hodajući svojim imanjem na kojem rastu svakakve biljke, mi imamo najtačnije podatke, kada je i šta našem telu najidealnije da pojede.

Od toga smo odavno, na silu odvedeni, tako što su nas (naše preDke) ubeđivali i ubedili da se od svog imanja odvojimo, od imanja na kojem smo znali ukus, miris i izgled svake živuće biljke, te na taj način i sve njihove hranljive i lekovite vrednosti.

A onima koji su na sopstvenim imanjima ipak ostali, „objasnili“ su kako je potrebno monokulture saditi, zemlju prevrtati i „hraniti“ kojekakvim naizmišljanim tvarima…

A priroda je zajedništvo različitih biljaka i životinja na jednom mestu namenski stvorila, da one u saradnji lakše, bolje, snažnije, ukusnije, bogatije rastu, čuvajući, hraneći i osnažujući jedna drugu.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Пажљиво бирајмо свој живот…

Latinica

Пажљиво бирајмо мисли у својим главама. Нека су оне пуне радости, пуне живота којим желимо да живимо. Нека су наше мисли мисли Заједничког Стварања са Створитељем нашим и радост од посматрања створеног Доброг живота за свакога од нас.

Уз такве мисли у својим главама, у нашим срцима једино Светлост и Радост може постојати. Чинимо свима око себе само оно што наше Срце препознаје као Добро. Наше Срце све зна. Душа наша осећа добробит заједништва.

Погледајмо око себе. Све што видимо, унапредимо у складу са Сопственим бићем и радости у нашем Срцу. Пожелимо другима само добро и благостање у сваком смислу те речи. Благостање за свакога од нас подразумева Добробит за све. Стварајмо само за највеће Добро свег живота посвуда. Нека су нам мисли само ка таквом стварању усмерене. На тај начин све се окреће ка Светлу и Добром за свакога.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Pažljivo birajmo svoj život…

Pažljivo birajmo misli u svojim glavama. Neka su one pune radosti, pune života kojim želimo da živimo. Neka su naše misli misli Zajedničkog Stvaranja sa Stvoriteljem našim i radost od posmatranja stvorenog Dobrog života za svakoga od nas.

Uz takve misli u svojim glavama, u našim srcima jedino Svetlost i Radost može postojati. Činimo svima oko sebe samo ono što naše Srce prepoznaje kao Dobro. Naše Srce sve zna. Duša naša oseća dobrobit zajedništva.

Pogledajmo oko sebe. Sve što vidimo, unapredimo u skladu sa Sopstvenim bićem i radosti u našem Srcu. Poželimo drugima samo dobro i blagostanje u svakom smislu te reči. Blagostanje za svakoga od nas podrazumeva Dobrobit za sve. Stvarajmo samo za najveće Dobro sveg života posvuda. Neka su nam misli samo ka takvom stvaranju usmerene. Na taj način sve se okreće ka Svetlu i Dobrom za svakoga.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Живимо живот достојан Човека

Latinica

Све око мене се радује. Сав живот посвуда је снажан, здрав, достојан, Добар, лак, опуштен, радостан, миран, унапређујућ.
Чистимо све што видимо, оздрављујемо све што је потребно, доприносимо бољитку свег живота посвуда. Сарађујемо и Заједнички са Богом Стварамо и радујемо се заједно посматрајући створено.

Постоји само пуноћа и Довољност свега што је за наше највеће Добро, и за највеће Добро свег живота посвуда.

Мисли су нам све брже и брже у Стварању све бољег и јаснијег живота. Унапређујемо Средину живљења на природан начин, највише од природе учећи и посматрајући је. А онда нам навиру све више и брже Нове идеје које са лакоћом у Стварност преображавамо.

Свако од нас има у свом џепу Довољно динара за храну, смештај, одећу, обућу, топлоту/хладноћу, здравље, путовање, учење и креативан рад. Сваког дана, седмице, месеца, године, века, миленијума.

То је загарантовано сваком човеку на планети Земља.
Уколико жели, свако добија на доживотно коришћење свој хектар земље, са правом наслеђивања, без права продаје и без икаквог опорезивања свега што са тог хектара произведе уколико вишкове жели да прослеђује.
Уколико жели, свако може да допринесе Заједничкој добробити на начин на који уме, жели, може.

Слободан је свако да према соБственим интересовањима, способности, дела. Уколико је на свом хектару, то је природно стање човека.
Уколико је у граду, тада заједнички сви становници одређују колико је потребно да сваки човек допринесе за добробит свих у њему.
Чистимо свако иза себе све чему је чишћење потребно, ако је потребно. Свесни смо да користимо само и искључиво оно што је природом створено и у природи се лако и брзо разлаже на природан начин.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Živimo život dostojan Čoveka

Sve oko mene se raduje. Sav život posvuda je snažan, zdrav, dostojan, Dobar, lak, opušten, radostan, miran, unapređujuć.
Čistimo sve što vidimo, ozdravljujemo sve što je potrebno, doprinosimo boljitku sveg života posvuda. Sarađujemo i Zajednički sa Bogom Stvaramo i radujemo se zajedno posmatrajući stvoreno.

Postoji samo punoća i Dovoljnost svega što je za naše najveće Dobro, i za najveće Dobro sveg života posvuda.

Misli su nam sve brže i brže u Stvaranju sve boljeg i jasnijeg života. Unapređujemo Sredinu življenja na prirodan način, najviše od prirode učeći i posmatrajući je. A onda nam naviru sve više i brže Nove ideje koje sa lakoćom u Stvarnost preobražavamo.

Svako od nas ima u svom džepu Dovoljno dinara za hranu, smeštaj, odeću, obuću, toplotu/hladnoću, zdravlje, putovanje, učenje i kreativan rad. Svakog dana, sedmice, meseca, godine, veka, milenijuma.

To je zagarantovano svakom čoveku na planeti Zemlja.
Ukoliko želi, svako dobija na doživotno korišćenje svoj hektar zemlje, sa pravom nasleđivanja, bez prava prodaje i bez ikakvog oporezivanja svega što sa tog hektara proizvede ukoliko viškove želi da prosleđuje.
Ukoliko želi, svako može da doprinese Zajedničkoj dobrobiti na način na koji ume, želi, može.

Slobodan je svako da prema soBstvenim interesovanjima, sposobnosti, dela. Ukoliko je na svom hektaru, to je prirodno stanje čoveka.
Ukoliko je u gradu, tada zajednički svi stanovnici određuju koliko je potrebno da svaki čovek doprinese za dobrobit svih u njemu.
Čistimo svako iza sebe sve čemu je čišćenje potrebno, ako je potrebno. Svesni smo da koristimo samo i isključivo ono što je prirodom stvoreno i u prirodi se lako i brzo razlaže na prirodan način.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Видим свет у радости Заједничког Стварања са Творцем

Latinica

Сви око мене су насмејани, радосни, певају, играју, поскакују од среће и уживају у сваком трену. Слободни да Стварамо све што нам Мисао наша укаже, ми Стварамо Заједно још радосније и срећније друштво и људи око нас су све насмејанији и опуштенији. Дишемо пуним плућима Чист Ваздух који нас и храни енергијом Творца намењеном нама. Купамо се и пијемо чисту воду из река и језера око нас. Убирамо здраве плодове са сваке биљке, и воћке око нас који нас хране и дају нам још већу радост и снагу за наше тело да се подмлађује и оздрављује још брже и лакше.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Vidim svet u radosti Zajedničkog Stvaranja sa Tvorcem

Svi oko mene su nasmejani, radosni, pevaju, igraju, poskakuju od sreće i uživaju u svakom trenu. Slobodni da Stvaramo sve što nam Misao naša ukaže, mi Stvaramo Zajedno još radosnije i srećnije društvo i ljudi oko nas su sve nasmejaniji i opušteniji. Dišemo punim plućima Čist Vazduh koji nas i hrani energijom Tvorca namenjenom nama. Kupamo se i pijemo čistu vodu iz reka i jezera oko nas. Ubiramo zdrave plodove sa svake biljke, i voćke oko nas koji nas hrane i daju nam još veću radost i snagu za naše telo da se podmlađuje i ozdravljuje još brže i lakše.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Како ја видим свет, 2.део илити наставак

Latinica

(Претходно:

Нисам до сада имао жељу да визију објашњавам јер је, по мени, она јасно осликана Анастасијиним мудростима које је Мегре описао у књигама серијала Звонећи кедри Русије, а у духу нашег језика савршено превела у Светлост отишавша Зоја Беголли.

Сада видим потребу да појасним, па ево, овако:

У складу са својим бићем, и тренутним дешавањима, свако од нас способан је да своју визију објави другима. Уколико та визија наиђе на усаглашеност код великог броја тренутно живућих, она ће пронаћи пут да се материјализује.

<стронг>Свест о томе да смо сви део Једног Оца, (Бога, Створитеља, Творца…Енергије Стварања, Љубави…како вама најбоље вибрира, тим именом назовите) и <стронг>Мајке Земље, те на тај начин једно другоме само добро можемо мислити, желети, чинити, јер управо делима својим себи дела чинимо.

Сагласје о делању, удруживањем Мисли о Истом, о Истини јер она јесте Иста. Само видевши Исту слику Света у којем живимо и желимо да живимо, ми такав свет и стварамо живећи га.)

наставак, уторак, 21.04.2020. у 15:46

Обзиром да је из тренутног дешавања на планетарном нивоу јасно да смо успорили, да имамо време да га иЗкористимо за Добро, за Стварање, ја доприносим на овај начин.

Заједно можемо све што смо у стању да Замислимо. Заједно са Оцем својим и Његовим намерама да Свет створи Савршеним за Човека, тренутак је у којем заиста то можемо да живимо.

Да свако од нас чини Добро, и да то Добро буде добро за сваког од нас. И нема више изговора како је Добро за некога овакво а за некога онакво. Бог, Отац наш нас је створио према свом бићу, те тако и свако од нас јасно зна шта Јесте Добро.

Дакле, Свет у ком је сваком појединачно загарантован живот Достојан човека Стварамо једноставно: удружујући мисли своје у исту слику.

Техничке детаље о сваком сегменту живота посебно, додаваћемо и дорађиваћемо сви заједно, па вас зато и позивам да предлоге шаљете на мејл: hektarzemlje@gmail.com

За сада ћу сам, колико знам:

Дакле, загарантовано сваком од нас месечно онолико валуте колико је довољно за живот Достојан Човека. Све оно што желимо више, можемо сами да стварамо. Позван је свако да чини по таленту и надахнућу свом оно што жели и уме. Свако од нас је за нешто створен и Добро је то препознати у Себи и оСтварити.

Наравно, само и иЗкључиво Стварањем Добра.

Уколико не жели, Човек не мора ништа да ради. Не мора ништа да Ствара. Нико никога ни на шта не тера. Оно што осећаш у Себи, тако се и понашај. Ако ти је потребан одмор, одмарај се. Диши, спавај, храни се, пиј чисту воду. Умири Душу, тело и Срце пусти да Мисли. Ништа не мораш. Основно што ти потребно и довољно, загарантовано ти је. Ако и када пожелиш још нешто, можеш. Ако никада и не пожелиш, и то је у реду. Довољно је. Слободни смо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Kako ja vidim svet, 2.deo iliti nastavak

(Prethodno:

Nisam do sada imao želju da viziju objašnjavam jer je, po meni, ona jasno oslikana Anastasijinim mudrostima koje je Megre opisao u knjigama serijala Zvoneći kedri Rusije, a u duhu našeg jezika savršeno prevela u Svetlost otišavša Zoja Begolli.

Sada vidim potrebu da pojasnim, pa evo, ovako:

U skladu sa svojim bićem, i trenutnim dešavanjima, svako od nas sposoban je da svoju viziju objavi drugima. Ukoliko ta vizija naiđe na usaglašenost kod velikog broja trenutno živućih, ona će pronaći put da se materijalizuje.

Svest o tome da smo svi deo Jednog Oca, (Boga, Stvoritelja, Tvorca…Energije Stvaranja, Ljubavi…kako vama najbolje vibrira, tim imenom nazovite) i Majke Zemlje, te na taj način jedno drugome samo dobro možemo misliti, želeti, činiti, jer upravo delima svojim sebi dela činimo.

Saglasje o delanju, udruživanjem Misli o Istom, o Istini jer ona jeste Ista. Samo videvši Istu sliku Sveta u kojem živimo i želimo da živimo, mi takav svet i stvaramo živeći ga.)

nastavak, utorak, 21.04.2020. u 15:46

Obzirom da je iz trenutnog dešavanja na planetarnom nivou jasno da smo usporili, da imamo vreme da ga iZkoristimo za Dobro, za Stvaranje, ja doprinosim na ovaj način.

Zajedno možemo sve što smo u stanju da Zamislimo. Zajedno sa Ocem svojim i Njegovim namerama da Svet stvori Savršenim za Čoveka, trenutak je u kojem zaista to možemo da živimo.

Da svako od nas čini Dobro, i da to Dobro bude dobro za svakog od nas. I nema više izgovora kako je Dobro za nekoga ovakvo a za nekoga onakvo. Bog, Otac naš nas je stvorio prema svom biću, te tako i svako od nas jasno zna šta Jeste Dobro.

Dakle, Svet u kom je svakom pojedinačno zagarantovan život Dostojan čoveka Stvaramo jednostavno: udružujući misli svoje u istu sliku.

Tehničke detalje o svakom segmentu života posebno, dodavaćemo i dorađivaćemo svi zajedno, pa vas zato i pozivam da predloge šaljete na mejl: hektarzemlje@gmail.com

Za sada ću sam, koliko znam:

Dakle, zagarantovano svakom od nas mesečno onoliko valute koliko je dovoljno za život Dostojan Čoveka. Sve ono što želimo više, možemo sami da stvaramo. Pozvan je svako da čini po talentu i nadahnuću svom ono što želi i ume. Svako od nas je za nešto stvoren i Dobro je to prepoznati u Sebi i oStvariti.

Naravno, samo i iZključivo Stvaranjem Dobra.

Ukoliko ne želi, Čovek ne mora ništa da radi. Ne mora ništa da Stvara. Niko nikoga ni na šta ne tera. Ono što osećaš u Sebi, tako se i ponašaj. Ako ti je potreban odmor, odmaraj se. Diši, spavaj, hrani se, pij čistu vodu. Umiri Dušu, telo i Srce pusti da Misli. Ništa ne moraš. Osnovno što ti potrebno i dovoljno, zagarantovano ti je. Ako i kada poželiš još nešto, možeš. Ako nikada i ne poželiš, i to je u redu. Dovoljno je. Slobodni smo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com