ЧОВЕК

Latinica

Човек. Зашто су четири Човека а пет и више људи? Сматрам да је то још једна превара како бисмо се одвојили од Човека. Где је логика да је 4 Човека а 5 људи? Људ, то је израз који нема значење, бар га ја не знам. А, шта ако је то израз који означава неког ко НИЈЕ Човек? 

Људ у односу на Човек? Промислимо.

 

Да ли је, можда, људ у ствари љут? Па смо зато, када нас је више од 4, љути? Или, чим нас је више од 4 ПОСТАЈЕМО ЉУТИ? Промислимо.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

ČOVEK

Čovek. Zašto su četiri Čoveka a pet i više ljudi? Smatram da je to još jedna prevara kako bismo se odvojili od Čoveka. Gde je logika da je 4 Čoveka a 5 ljudi? Ljud, to je izraz koji nema značenje, bar ga ja ne znam. A, šta ako je to izraz koji označava nekog ko NIJE Čovek?

Ljud u odnosu na Čovek? Promislimo.

Da li je, možda, ljud u stvari, ljut? Pa smo zato, kada nas je više od 4, ljuti? Ili, čim nas je više od 4 POSTAJEMO LjUTI? Promislimo.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo