Откриј ми тајну

Latinica

Од мене престани тајну да кријеш – тако ја ове речи доживљавам.

Да ли су то све само обичне речи, за свакога од нас има свој смисао. Онај смисао који ви сами нечему дате јесте заправо једини важан.

Друштвене норме на које су нас програмирали – нису неизоставно исправне и важне. Ја то све доживљавам овако: све што је у сврху подржавања живота за мене је исправно а све што није у сврху подржавања живота за мене је лаж. Мислим, притом, на сав живот посвуда, како год ви сада мене разумели, за мене је ово најсвеобухватнији појам.

Сав живот – посвуда.

Доживљавам да је око мене и у мени само живот, да мртво и не постоји. Дакле, ако постоји – онда је живо. Другачије су нас учили, зар не? Зашто? 

Можда зато да бисмо могли да убијамо – јер то је следеће чему су нас програмирали: да убијамо, да. Мислите да претерујем? Па до јуче нисмо уопште размишљали када користимо дрво да бисмо га заложили да бисмо се угрејали, да смо то дрво преДходно убили.

О животињама које користимо за храну нећу ни да говорим.

То је већ свима јасно, само још мало да све то прихватимо заиста а онда и престанемо са убијањем. Али, убијамо и бубашвабе по дому свом зато што нам се гаде? Оне само скупљају и прерађују прљавштину коју у свом дому очигледно имамо јер у супротном, оне се ту не би ни појавиле.

Али, у нама о томе ни помисли нема. Видели смо бубашвабу и трчимо да је згазимо. 

А шта да вам о корову кажем? Коров је живот у изворном облику. Он је био ту пре него што смо ми одлучили да баш на том месту желимо да нам расте парадајз. И шта радимо? Убијамо биљке (зовемо их коровом прво јер не знамо њихову сврху и корист, а друго јер су нам ту непожељне) несвесни да је то такође живот који ми насилнички гасимо.

Човек је, изворно, плодојед.

Није ли нас Бог у рајски врт ставио када нас је створио и рекао да од сваког дрвета плодове кушамо, слободно…? Све оно што нам биљке сам дају сласно и хранљиво је за наше највеће добро. Сматрам да само и искључиво то што “роди” на некој биљци односно оно што биљка створи као плод – Човек може да поједе уколико за тим уопште осети потребу и жељу.

Да се разумемо, још сам ја далеко од физичког поДпуног остварења свега овога о чему промишљам и пишем, али корачам свакодневно и константно том стазом. И са сваким новим кораком који у том смеру правим оДкривају ми се нове и нове спознаје. Сваку се трудим да усвојим и тако из дана у дан дан не губим већ делам. Корак по корак.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Otkrij mi tajnu

Od mene prestani tajnu da kriješ – tako ja ove reči doživljavam.

Da li su to sve samo obične reči, za svakoga od nas ima svoj smisao. Onaj smisao koji vi sami nečemu date jeste zapravo jedini važan.

Društvene norme na koje su nas programirali – nisu neizostavno ispravne i važne. Ja to sve doživljavam ovako: sve što je u svrhu podržavanja života za mene je ispravno a sve što nije u svrhu podržavanja života za mene je laž. Mislim, pritom, na sav život posvuda, kako god vi sada mene razumeli, za mene je ovo najsveobuhvatniji pojam.

Sav život – posvuda.

Doživljavam da je oko mene i u meni samo život, da mrtvo i ne postoji. Dakle, ako postoji – onda je živo. Drugačije su nas učili, zar ne? Zašto?

Možda zato da bismo mogli da ubijamo – jer to je sledeće čemu su nas programirali: da ubijamo, da. Mislite da preterujem? Pa do juče nismo uopšte razmišljali kada koristimo drvo da bismo ga založili da bismo se ugrejali, da smo to drvo preDhodno ubili.

O životinjama koje koristimo za hranu neću ni da govorim.

To je već svima jasno, samo još malo da sve to prihvatimo zaista a onda i prestanemo sa ubijanjem. Ali, ubijamo i bubašvabe po domu svom zato što nam se gade? One samo skupljaju i prerađuju prljavštinu koju u svom domu očigledno imamo jer u suprotnom, one se tu ne bi ni pojavile.

Ali, u nama o tome ni pomisli nema. Videli smo bubašvabu i trčimo da je zgazimo.

A šta da vam o korovu kažem? Korov je život u izvornom obliku. On je bio tu pre nego što smo mi odlučili da baš na tom mestu želimo da nam raste paradajz. I šta radimo? Ubijamo biljke (zovemo ih korovom prvo jer ne znamo njihovu svrhu i korist, a drugo jer su nam tu nepoželjne) nesvesni da je to takođe život koji mi nasilnički gasimo.

Čovek je, izvorno, plodojed.

Nije li nas Bog u rajski vrt stavio kada nas je stvorio i rekao da od svakog drveta plodove kušamo, slobodno…? Sve ono što nam biljke sam daju slasno i hranljivo je za naše najveće dobro. Smatram da samo i isključivo to što “rodi” na nekoj biljci odnosno ono što biljka stvori kao plod – Čovek može da pojede ukoliko za tim uopšte oseti potrebu i želju.

Da se razumemo, još sam ja daleko od fizičkog poDpunog ostvarenja svega ovoga o čemu promišljam i pišem, ali koračam svakodnevno i konstantno tom stazom. I sa svakim novim korakom koji u tom smeru pravim oDkrivaju mi se nove i nove spoznaje. Svaku se trudim da usvojim i tako iz dana u dan dan ne gubim već delam. Korak po korak.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Зашто дангубим?

Latinica

Дан-губим, зашто, стварно губим дан?

То, такозвано, линеарно време, а заиста, једино време за које сам до скоро знао – јер тако је требало да буде. Ок, значи, имамо време које проводимо и то време ми зовемо живот. И сад, управо то време се манифестује у нашем животу као дан по дан. А ја губим дан – што значи  дубим живот!!! Зашто?

Јесмо ли тако програмирани да бисмо били “забављени” како не бисмо промишљали о ономе о чему можемо а то је стварање!!!

Стварање светова нових ако то пожелимо!!!

Одакле ми то? Па није ли нас Бог створио по својој слици и прилици и дао нам се оно што и сам има? Шта? Мислите да нам није дао све што има? Да ли је то могуће? Ако је он родитељ, промислимо и ми са тог аспекта. Да ли бисте ви вољеном детету свом ускратили ишта од свега што сами имате? Љубоморно чувате нешто и скривате од сопственог детета? Не верујем да је то могуће.

 

То су само моја промишљања. Промислимо сви и својом логиком потражимо одговоре у себи јер ту се сви одговори и сва питања налазе. Дубоко у себи пронађимо одговоре на свако питање које нам се изроди у мислима јер није нам се оно без разлога појавило у глави?

 

Животно важна питања, о њима говорим. Не о томе шта ћемо јести за ручак.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

 

Zašto dangubim?

Dan-gubim, zašto, stvarno gubim dan?

To, takozvano, linearno vreme, a zaista, jedino vreme za koje sam do skoro znao – jer tako je trebalo da bude. Ok, znači, imamo vreme koje provodimo i to vreme mi zovemo život. I sad, upravo to vreme se manifestuje u našem životu kao dan po dan. A ja gubim dan – što znači dubim život!!! Zašto?

Jesmo li tako programirani da bismo bili “zabavljeni” kako ne bismo promišljali o onome o čemu možemo a to je stvaranje!!!

 

Stvaranje svetova novih ako to poželimo!!!

Odakle mi to? Pa nije li nas Bog stvorio po svojoj slici i prilici i dao nam se ono što i sam ima? Šta? Mislite da nam nije dao sve što ima? Da li je to moguće? Ako je on roditelj, promislimo i mi sa tog aspekta. Da li biste vi voljenom detetu svom uskratili išta od svega što sami imate? Ljubomorno čuvate nešto i skrivate od sopstvenog deteta? Ne verujem da je to moguće.

To su samo moja promišljanja. Promislimo svi i svojom logikom potražimo odgovore u sebi jer tu se svi odgovori i sva pitanja nalaze. Duboko u sebi pronađimo odgovore na svako pitanje koje nam se izrodi u mislima jer nije nam se ono bez razloga pojavilo u glavi?

Životno važna pitanja, o njima govorim. Ne o tome šta ćemo jesti za ručak.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

 

Моје писмо мом нерођеном детету:

Latinica

Сине мој,

нисам умео, схватио сам, до сада да будем срећан и задовољан одистински у овом животу. Свет у којем ја живим, није Добар. Зато те још нисам створио. Јер не желим да живиш у свету оваквом какав је до јуче био.

 

Желим да свет у којем ја живим прво поправим па тек онда да те позовем да дођеш и будеш у мом животу ако се и теби свет који створим за тебе, буде свидео.

У овај не желим да те позовем.

 

Одох сада, време је стварања Доброг, Здравог Света у који желим да дођеш.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим.

 

Moje pismo mom nerođenom detetu:

Sine moj,

nisam umeo, shvatio sam, do sada da budem srećan i zadovoljan odistinski u ovom životu. Svet u kojem ja živim, nije Dobar. Zato te još nisam stvorio. Jer ne želim da živiš u svetu ovakvom kakav je do juče bio.

Želim da svet u kojem ja živim prvo popravim pa tek onda da te pozovem da dođeš i budeš u mom životu ako se i tebi svet koji stvorim za tebe, bude svideo.

U ovaj ne želim da te pozovem.

Odoh sada, vreme je stvaranja Dobrog, Zdravog Sveta u koji želim da dođeš.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim.

Зашто мислимо то што мислимо?

Latinica

Чија ми емитовања примамо?

 

Да, управо тако. Ми, као и сваки радио пријемник, примамо емитовање нечије однекуд. Како вам то сада звучи? Јесте ли помислили: не, нисам ја ничији пријемник, не примам ја ни од кога никакве мисли нити било шта слично!!!

 

Да, и ја сам тако размишљао када сам први пут прочитао овакав текст, али сам био свестан да тамо негде тамо неки људи заиста имају понашање као да само извршавају наређења неких других који им та наређења емитују у главу… Али, не, нисам ја тај.

Рекох, тако сам мислио, али данас видим да је у ствари другачије.

Да ли размишљате икада о тв ПРОГРАМУ који посматрате свакодневно? Да ли се то зове програм без разлога или ипак у тој речи има истине? Ко нас, и зашто, програмира, у то сада нећу улазити. То је тема за следеће писаније.

Тако исто нас програмирају новине, радио, интернет вести – разноразне, књиге, наравно, такође…

 

Па, и мене програмира књига Анастасијиних мудрости, зар не?

Да, наравно. Од када сам рођен мене су програмирали. 

Али, речи Анастасијине, својим посебним склопом у реченицама, освешћују у мени све ово о чему сада пишем. Закључујем, биће да нас Анастасијине мудрости својим програмирањем заправо депрограмирају од преДходних програма?

 

У мени оне буде, у унутрашњости мога бића, истине – односно, ја својим бићем њене речи осећам и телом својим. Као да се у мени оДкључавају знања која су дубоко унутра присутна еонима, а до којих нисам умео раније да досегнем. Како год, ја ове речи осећам својим телом и бићем и за мене оне јесу истина.

 

Једноставним промишљањем и запажањем можемо закључити из онога што чујемо или видимо од неког: Замислимо шта би се са светом догодило када би сваки живући Човек на нашој Земљи чинио оно што чини онај који речи те изговара или пише? Како би изгледала наша Земља цела када би сваки на њој живући Човек сада стварао своје Љубави пространство и живео на њему унапређујући сопствену средину живљења? Јер, о томе Анастасија говори. О начину на који је Земљу веома једноставно вратити у стање Раја.

 

Промислимо…

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Zašto mislimo to što mislimo?

Čija mi emitovanja primamo?
Da, upravo tako. Mi, kao i svaki radio prijemnik, primamo emitovanje nečije odnekud. Kako vam to sada zvuči? Jeste li pomislili: ne, nisam ja ničiji prijemnik, ne primam ja ni od koga nikakve misli niti bilo šta slično!!!

Da, i ja sam tako razmišljao kada sam prvi put pročitao ovakav tekst, ali sam bio svestan da tamo negde tamo neki ljudi zaista imaju ponašanje kao da samo izvršavaju naređenja nekih drugih koji im ta naređenja emituju u glavu… Ali, ne, nisam ja taj.

Rekoh, tako sam mislio, ali danas vidim da je u stvari drugačije.

Da li razmišljate ikada o tv PROGRAMU koji posmatrate svakodnevno? Da li se to zove program bez razloga ili ipak u toj reči ima istine? Ko nas, i zašto, programira, u to sada neću ulaziti. To je tema za sledeće pisanije.

Tako isto nas programiraju novine, radio, internet vesti – raznorazne, knjige, naravno, takođe…

Pa, i mene programira knjiga Anastasijinih mudrosti, zar ne?

Da, naravno. Od kada sam rođen mene su programirali.

Ali, reči Anastasijine, svojim posebnim sklopom u rečenicama, osvešćuju u meni sve ovo o čemu sada pišem. Zaključujem, biće da nas Anastasijine mudrosti svojim programiranjem zapravo deprogramiraju od preDhodnih programa?

U meni one bude, u unutrašnjosti moga bića, istine – odnosno, ja svojim bićem njene reči osećam i telom svojim. Kao da se u meni oDključavaju znanja koja su duboko unutra prisutna eonima, a do kojih nisam umeo ranije da dosegnem. Kako god, ja ove reči osećam svojim telom i bićem i za mene one jesu istina.

Jednostavnim promišljanjem i zapažanjem možemo zaključiti iz onoga što čujemo ili vidimo od nekog: Zamislimo šta bi se sa svetom dogodilo kada bi svaki živući Čovek na našoj Zemlji činio ono što čini onaj koji reči te izgovara ili piše? Kako bi izgledala naša Zemlja cela kada bi svaki na njoj živući Čovek sada stvarao svoje Ljubavi prostranstvo i živeo na njemu unapređujući sopstvenu sredinu življenja? Jer, o tome Anastasija govori. O načinu na koji je Zemlju veoma jednostavno vratiti u stanje Raja.

Promislimo…

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Чије су наше мисли?

Latinica

 

Шта су и чије су заправо наше мисли?

 

Здравља Светлим Мислима Нашим није речено тек тако. Какве су наше мисли најчешће ових дана, месеци, година, деценија, читавог нашег живота у глобалу?

 

Будимо искрени и према себи а и према другима и одговоримо сами себи, какве су нам мисли, већином?

Е, па такав нам је и живот – како рече Отац Тадеј.

 

Можемо сада да одлучимо да своје мисли које нам се по глави непрестано врзмају, свесно променимо у лепе, светле, добре, позитивне!!! Ја већ десетак година вежбам, практикујем и све ми је лакше да фокусирам мисли на Добро, а оне друге већ лако препознајем, захвалим им се и пустим их да оду.

 

Да, једноставно тако. До стадијума у којем сам сада, дошао сам након двадесетогодишњег вежбања и примењивања разних техника које су ми у томе помагале. Тражио сам и практиковао једну по једну по одређено дуже време…док нисам пронашао за мене идеалну технику коју свакодневно примењујем. Сигуран сам да свако од нас у мору техника које су нам лако доступне може по свом укусу изабрати једну која му највише одговара.

 

Тек након читања Анастасијиних мудрости које и даље читам изнова и изнова, разумео сам зашто је заиста важно да наше мисли буду Светле и да им желимо Здравља!!! 

Желимо им здравља као што свакоме желимо да би биле дуговечне и увек у снази. А да буду Светле желимо им зато да би свему живућем посвуда било Добро!

А желимо да свему живућем посвуда буде Добро зато што смо све то ми сами!!!

 

Дакле, једноставно. Самима себи желимо да је Добро.

Промислимо…

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Čije su naše misli?

 

Šta su i čije su zapravo naše misli?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim nije rečeno tek tako. Kakve su naše misli najčešće ovih dana, meseci, godina, decenija, čitavog našeg života u globalu?

Budimo iskreni i prema sebi a i prema drugima i odgovorimo sami sebi, kakve su nam misli, većinom?
E, pa takav nam je i život – kako reče Otac Tadej.
Možemo sada da odlučimo da svoje misli koje nam se po glavi neprestano vrzmaju, svesno promenimo u lepe, svetle, dobre, pozitivne!!! Ja već desetak godina vežbam, praktikujem i sve mi je lakše da fokusiram misli na Dobro, a one druge već lako prepoznajem, zahvalim im se i pustim ih da odu.

Da, jednostavno tako. Do stadijuma u kojem sam sada, došao sam nakon dvadesetogodišnjeg vežbanja i primenjivanja raznih tehnika koje su mi u tome pomagale. Tražio sam i praktikovao jednu po jednu po određeno duže vreme…dok nisam pronašao za mene idealnu tehniku koju svakodnevno primenjujem. Siguran sam da svako od nas u moru tehnika koje su nam lako dostupne može po svom ukusu izabrati jednu koja mu najviše odgovara.

Tek nakon čitanja Anastasijinih mudrosti koje i dalje čitam iznova i iznova, razumeo sam zašto je zaista važno da naše misli budu Svetle i da im želimo Zdravlja!!!
Želimo im zdravlja kao što svakome želimo da bi bile dugovečne i uvek u snazi. A da budu Svetle želimo im zato da bi svemu živućem posvuda bilo Dobro!
A želimo da svemu živućem posvuda bude Dobro zato što smo sve to mi sami!!!

Dakle, jednostavno. Samima sebi želimo da je Dobro.
Promislimo…

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Шта једемо?

Latinica

Шта стигнемо, рекао би неко. И то је, у суштини, истина. Живећи у градовима, далеко од места где биљке расту, “избор” имамо у продавницама да купимо намирнице које ћемо појести. А шта нам се заправо у маркетима нуди?

Поврће које изгледа предивно, једро, живо и здраво те мами у устима лучење пљувачке. А да ли знамо пре колико времена је то поврће убрано, и колико километара је то поврће прешло да би сада овако изгледало испред наших очију? Није ли то немогуће, ако је то поврће заиста природно, што ми подразумевамо да јесте, уопште не промишљајући на ту тему.

Е, па, промислимо одмах, боље би нам било.

Како је могуће да банана стигне са другог континента, путујући морем веома дуго, (бар месец дана), и да изгледа као да је управо сазрела и убрана? Искрено, ово је пример који из поузданог извора знам, само никада о томе нисам размишљао. Дакле, не, није она убрана таква, она бива убрана зелена, те је транспортују до наших крајева, а онда је неки људи који се тиме баве, у вештачки створеним “идеалним за то условима”, “дозревају”. Ја сам то дозревање назвао печење, јер заправо то и јесте печење, само на одређеној температури и у одређеним условима.

Свакако је тај третман који банани дају – вештачки, у најмању руку. Ето, ја о томе појма нисам имао, јер нкада нисам ни размишљао о томе, али почео сам. Здраву логику и закључивање можемо применити и на сваку другу намирницу коју купујемо у “изворном” облику у маркетима у градовима у којима живимо.

О прерађевинама, месу и готовим производима нећу уопште ни да почињем писаније. Ту је свакако јасно свакоме ко иоле икада промисли, да се ради о третманима који никако нису ни природни а ни добри и здрави за Човека. Све нам је то утувљено у главу кроз разне рекламе и видљиве и невидљиве, а при том ове потоње имају много снажније дејство а нисмо свесни ни да постоје.

Дакле, ушавши у продавницу, ми наизглед имамо избор шта да купимо и ми “бирамо”. Али бирамо између црњег и горег по своје тело. А приде, уопште немамо никакву представу о укусу намирница које купујемо, зар не? Да ли нам је познато када видимо јабуку у продавници, каквог је она заправо укуса?

Па пише лепо: та и та сорта јабука, зар не? А да ли нам је та информација довољна, или јој фали још најмање неколико. Као на пример: где је одгајана та јабука, на којем поднебљу, у каквим временским приликама и неприликама је расла. Ко ју је неговао и убрао на крају. Са каквим мислима и намерама је тај одгајивао?

Да, ето нас код мисли и намера. Тога тек нисмо ни свесн колико је то заправо важна, ако не и најважнија карика у ланцу који је неким намерно направљен н нашем путу до јабуке. Уместо да изађемо у двориште и уберемо јабуку коју смо годинама уназад пробавали и по укусу и по састојцима нашем је телу она позната.

Управо то отуђење и одаљавање од извора хране, (сада говорим намерно, само о намирницама: воћу, поврћу, плодовима одгајаним на земљи у најприроднијем могућем облику), нас доводи до нездравља и неизбалансираности комплетног организма – нашег тела.

Сетимо се сада, колико нам је укусна храна била коју су спремале наше баке. Не ради се ту, наравно о сети, мада и тога има, али је заиста укус хране коју су оне припремале био другачији него што је данас. Оне су имале љубав у срцу док су храну за нас припремале, али су имале и најлепше мисли док су варјачом по ручку баратале. То је, наравно, тачно. Али су, такође, и намирнице много природније и свежије могле да набаве чак иако им нису у њиховом дворишту расле.

Некада, чак само 50 година уназад, воће, поврће је прелазило много мање удаљености до потрошача. Обично из најближих околних села, намирнице су допремане до градских пијаца и продаваца. А данас, са других континената и из других временских прилика нама намирнице стижу и ми их као “бирамо” при куповини у маркетима.

Ма не бирамо ми ништа, то је потпуно јасно. Нама је избор само привидно дат, а у стварности, све нам је наметнуто фино и перфидно, да ни не приметимо приморавање. Јер да је насилно, ми бисмо намеру одмах прозрели. Али овако постепено и полако, временом нас навикавајући да, на пример, парадајз имамо у “свежем” облику да купимо свих 365 дана у години, навикнути смо и на укус без укуса.

Само изгледом подсећајући нас на то шта парадајз јесте, ми и даље мислимо да парадајз једемо. А то је тако далеко од извора.

Промислимо…

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Šta jedemo?

Šta stignemo, rekao bi neko. I to je, u suštini, istina. Živeći u gradovima, daleko od mesta gde biljke rastu, “izbor” imamo u prodavnicama da kupimo namirnice koje ćemo pojesti. A šta nam se zapravo u marketima nudi?

Povrće koje izgleda predivno, jedro, živo i zdravo te mami u ustima lučenje pljuvačke. A da li znamo pre koliko vremena je to povrće ubrano, i koliko kilometara je to povrće prešlo da bi sada ovako izgledalo ispred naših očiju? Nije li to nemoguće, ako je to povrće zaista prirodno, što mi podrazumevamo da jeste, uopšte ne promišljajući na tu temu.

E, pa, promislimo odmah, bolje bi nam bilo.

Kako je moguće da banana stigne sa drugog kontinenta, putujući morem veoma dugo, (bar mesec dana), i da izgleda kao da je upravo sazrela i ubrana? Iskreno, ovo je primer koji iz pouzdanog izvora znam, samo nikada o tome nisam razmišljao. Dakle, ne, nije ona ubrana takva, ona biva ubrana zelena, te je transportuju do naših krajeva, a onda je neki ljudi koji se time bave, u veštački stvorenim “idealnim za to uslovima”, “dozrevaju”. Ja sam to dozrevanje nazvao pečenje, jer zapravo to i jeste pečenje, samo na određenoj temperaturi i u određenim uslovima.

Svakako je taj tretman koji banani daju – veštački, u najmanju ruku. Eto, ja o tome pojma nisam imao, jer nkada nisam ni razmišljao o tome, ali počeo sam. Zdravu logiku i zaključivanje možemo primeniti i na svaku drugu namirnicu koju kupujemo u “izvornom” obliku u marketima u gradovima u kojima živimo.

O prerađevinama, mesu i gotovim proizvodima neću uopšte ni da počinjem pisanije. Tu je svakako jasno svakome ko iole ikada promisli, da se radi o tretmanima koji nikako nisu ni prirodni a ni dobri i zdravi za Čoveka. Sve nam je to utuvljeno u glavu kroz razne reklame i vidljive i nevidljive, a pri tom ove potonje imaju mnogo snažnije dejstvo a nismo svesni ni da postoje.

Dakle, ušavši u prodavnicu, mi naizgled imamo izbor šta da kupimo i mi “biramo”. Ali biramo između crnjeg i goreg po svoje telo. A pride, uopšte nemamo nikakvu predstavu o ukusu namirnica koje kupujemo, zar ne? Da li nam je poznato kada vidimo jabuku u prodavnici, kakvog je ona zapravo ukusa?

Pa piše lepo: ta i ta sorta jabuka, zar ne? A da li nam je ta informacija dovoljna, ili joj fali još najmanje nekoliko. Kao na primer: gde je odgajana ta jabuka, na kojem podneblju, u kakvim vremenskim prilikama i neprilikama je rasla. Ko ju je negovao i ubrao na kraju. Sa kakvim mislima i namerama je taj odgajivao?

Da, eto nas kod misli i namera. Toga tek nismo ni svesn koliko je to zapravo važna, ako ne i najvažnija karika u lancu koji je nekim namerno napravljen n našem putu do jabuke. Umesto da izađemo u dvorište i uberemo jabuku koju smo godinama unazad probavali i po ukusu i po sastojcima našem je telu ona poznata.

Upravo to otuđenje i odaljavanje od izvora hrane, (sada govorim namerno, samo o namirnicama: voću, povrću, plodovima odgajanim na zemlji u najprirodnijem mogućem obliku), nas dovodi do nezdravlja i neizbalansiranosti kompletnog organizma – našeg tela.

Setimo se sada, koliko nam je ukusna hrana bila koju su spremale naše bake. Ne radi se tu, naravno o seti, mada i toga ima, ali je zaista ukus hrane koju su one pripremale bio drugačiji nego što je danas. One su imale ljubav u srcu dok su hranu za nas pripremale, ali su imale i najlepše misli dok su varjačom po ručku baratale. To je, naravno, tačno. Ali su, takođe, i namirnice mnogo prirodnije i svežije mogle da nabave čak iako im nisu u njihovom dvorištu rasle.

Nekada, čak samo 50 godina unazad, voće, povrće je prelazilo mnogo manje udaljenosti do potrošača. Obično iz najbližih okolnih sela, namirnice su dopremane do gradskih pijaca i prodavaca. A danas, sa drugih kontinenata i iz drugih vremenskih prilika nama namirnice stižu i mi ih kao “biramo” pri kupovini u marketima.

Ma ne biramo mi ništa, to je potpuno jasno. Nama je izbor samo prividno dat, a u stvarnosti, sve nam je nametnuto fino i perfidno, da ni ne primetimo primoravanje. Jer da je nasilno, mi bismo nameru odmah prozreli. Ali ovako postepeno i polako, vremenom nas navikavajući da, na primer, paradajz imamo u “svežem” obliku da kupimo svih 365 dana u godini, naviknuti smo i na ukus bez ukusa.

Samo izgledom podsećajući nas na to šta paradajz jeste, mi i dalje mislimo da paradajz jedemo. A to je tako daleko od izvora.

Promislimo…

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Да сам…

Latinica

 

* Да сам дете које треба да се роди у овом трену, пожелео бих да ме Мајка и Отац дочекају сами у свом Дому на свом пространству Љубави које ће и мене дочекати са Радошћу и спремним благодетима за мој живот на њему.

* Да сам Дете волео бих да живим на Имању које су моји Отац и Мајка заједнички створили за себе и за сву своју децу коју ће родити. На том имању расте све воће и поврће и биље свакојако и животињице разне које све зједнички доприноси нашем здравом и природном начину живота. Да ме родитељи одгајају и чувају и мудрост живота ми преносе, о сваком од наших предака да ми говоре. Да ми заједно са свим нашим Родитељима и родитељима наших родитеља и прамајкама и праочевима живућим у свим димензијама постојања питања постављају и стрпљиво одговор дочекају од мене колико год да ми је времена за тај одговор потребно.

* Да сам Момак од двадесет лета, волео бих да сада сам своју Богињу проналазим међ’ Девојкама које су такође расле на свом Завичајном имању са својим родитељима који су је одгајали на исти начин као и мене моји.
Да се моја Богиња са којом бих наше Љубави пространство пожелео да стварам такође осети Богињом и да се Душе наше препознају из пространства Безконачног. Да нас походи Љубав и да пожели да се настани на нашем будућем Имању нашег Рода и порода.

* Да сам похођен Љубављу пожелео да стварам своја будућа поколења, волео бих да наш Дом Стварамо Заједно моја Богиња и ја на нашем Хектару земље на који ћемо довести све своје предке да Заједно стварамо нове светове својим Мислима и чистотом помисли. Љубав да нас надахњује и живи са нама заједно на нашем Завичајном имању нашег Рода. У радости стварања заједно са свим живућим Рођацима и Суседима у Нашем Насељу Завичајних имања да смо надахнути Љубављу према свем живућем.

* Да сам Човек, као што јесам, од 49 овоземаљских лета проживљених у досадашњим условима живота какви јесу последњих пола века, учинио бих све што је у мојој моћи да са својом Богињом коју сам одавно пронашао, стварам своје имање за поколења која долазе и за нас који живимо Сада.
И Стварамо ми своје имање, корак по корак, свакодневно. Садимо, припремамо за садњу, прилагођавамо тренутне животне околности својој визији живота какав знамо да је створен за Човека. Стварамо свој рај на Земљи. Свест своју свакодневно обогаћујемо новим искуствима и разумемо да свако од нас чини онако како му његова свест говори. Свако је тамо где јесте зато што је тако за њега најбоље у датом моменту.
Свестан сам да књиге које су мене оснажиле да делам, (мудрости Анастасијине) на свакога од нас делују онолико колико је тај неко у стању да разуме, схвати и прихвати. Зато свако од нас корача кораком који је за њега најбржи у датим околностима и тренутку живота у којем се налази.
Подржавам и снажим сваког да са свог тренутног положаја корача својим најбржим темпом ка остварењу живота какав је за Човека наумљен.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

* Да сам Човек који је запослен у систему на било којој позицији, од посла бих одустао, (као што јесам), окренуо бих се свом имању и сваки свој тренутак живота који живим сада, посветио бих Стварању Свог пространства Љубави заједно са својом Богињом, свестан да је посао тај који ме од природе одвлачи, свесно се враћам природи и са њом у сагласју делам.
Знам да ће ме наше имање богато наградити и бринути о нама онако како је и намишљено за Човека да живи у рају који је око нас. Схватио сам и прихватио овај тренутак као благослов који је још више допринео да се окренем потпуно свом имању јер имање значи ИМАЊЕ свега што нам је потребно.

* Да сам Човек који у систему ради на било којој позицији репресије зарад власти, дубоко бих се запитао кога ја то у ствари „штитим“ и шта се иза тога крије и које су последице. Затим бих свесно окренуо леђа „послу“ који у ствари само помаже ономе што је против Човека. Створио бих своје имање ако до тада већ нисам, свестан да је једино добро стварање у сагласју са природом.
Дао бих све од себе да својим најбржим кораком, својим најбржим темпом створим Наследно имање своје за мене и моју Богињу и наша будућа поколења на темељима здравог РАЗУМА, и у складу са природом која ме учи.

* Да сам Човек којем Дете управо треба да се роди, дао бих све од себе да га дочекам на Имању завичајном његовог Рода, заједно са његовом Мајком, мојом Богињом. Потрудио бих се да свака травка, свака бубица, животињица, птичица ил’ птица, биљчица ил’ биљка на нашем пространству Љубави дочекају наше Дете исто као и нас двоје што га дочекујемо са Осмехом и Радошћу, раширених руку, спремних да Га нахранимо, оснажимо, допринесемо да буде слободно у Духу и Телу, у Уму и Срцу и да подстакнемо да буде оно које Јесте такво какво јесте својим постојањем и постајањем на Земљи. Подржавајући сваку његову помисао, постављали бисмо му питања спремно чекајући док одговори онда када одговор буде имало у себи и решило да нам одговор свој да.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Da sam…

* Da sam dete koje treba da se rodi u ovom trenu, poželeo bih da me Majka i Otac dočekaju sami u svom Domu na svom prostranstvu Ljubavi koje će i mene dočekati sa Radošću i spremnim blagodetima za moj život na njemu.
 
* Da sam Dete voleo bih da živim na Imanju koje su moji Otac i Majka zajednički stvorili za sebe i za svu svoju decu koju će roditi. Na tom imanju raste sve voće i povrće i bilje svakojako i životinjice razne koje sve zjednički doprinosi našem zdravom i prirodnom načinu života. Da me roditelji odgajaju i čuvaju i mudrost života mi prenose, o svakom od naših predaka da mi govore. Da mi zajedno sa svim našim Roditeljima i roditeljima naših roditelja i pramajkama i praočevima živućim u svim dimenzijama postojanja pitanja postavljaju i strpljivo odgovor dočekaju od mene koliko god da mi je vremena za taj odgovor potrebno.
 
* Da sam Momak od dvadeset leta, voleo bih da sada sam svoju Boginju pronalazim međ’ Devojkama koje su takođe rasle na svom Zavičajnom imanju sa svojim roditeljima koji su je odgajali na isti način kao i mene moji.
Da se moja Boginja sa kojom bih naše Ljubavi prostranstvo poželeo da stvaram takođe oseti Boginjom i da se Duše naše prepoznaju iz prostranstva Bezkonačnog. Da nas pohodi Ljubav i da poželi da se nastani na našem budućem Imanju našeg Roda i poroda.
 
* Da sam pohođen Ljubavlju poželeo da stvaram svoja buduća pokolenja, voleo bih da naš Dom Stvaramo Zajedno moja Boginja i ja na našem Hektaru zemlje na koji ćemo dovesti sve svoje predke da Zajedno stvaramo nove svetove svojim Mislima i čistotom pomisli. Ljubav da nas nadahnjuje i živi sa nama zajedno na našem Zavičajnom imanju našeg Roda. U radosti stvaranja zajedno sa svim živućim Rođacima i Susedima u Našem Naselju Zavičajnih imanja da smo nadahnuti Ljubavlju prema svem živućem.
 
 * Da sam Čovek, kao što jesam, od 49 ovozemaljskih leta proživljenih u dosadašnjim uslovima života kakvi jesu poslednjih pola veka, učinio bih sve što je u mojoj moći da sa svojom Boginjom koju sam odavno pronašao, stvaram svoje imanje za pokolenja koja dolaze i za nas koji živimo Sada.
I Stvaramo mi svoje imanje, korak po korak, svakodnevno. Sadimo, pripremamo za sadnju, prilagođavamo trenutne životne okolnosti svojoj viziji života kakav znamo da je stvoren za Čoveka. Stvaramo svoj raj na Zemlji. Svest svoju svakodnevno obogaćujemo novim iskustvima i razumemo da svako od nas čini onako kako mu njegova svest govori. Svako je tamo gde jeste zato što je tako za njega najbolje u datom momentu.
Svestan sam da knjige koje su mene osnažile da delam, (mudrosti Anastasijine) na svakoga od nas deluju onoliko koliko je taj neko u stanju da razume, shvati i prihvati. Zato svako od nas korača korakom koji je za njega najbrži u datim okolnostima i trenutku života u kojem se nalazi.
Podržavam i snažim svakog da sa svog trenutnog položaja korača svojim najbržim tempom ka ostvarenju života kakav je za Čoveka naumljen.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
 
* Da sam Čovek koji je zaposlen u sistemu na bilo kojoj poziciji, od posla bih odustao, (kao što jesam), okrenuo bih se svom imanju i svaki svoj trenutak života koji živim sada, posvetio bih Stvaranju Svog prostranstva Ljubavi zajedno sa svojom Boginjom, svestan da je posao taj koji me od prirode odvlači, svesno se vraćam prirodi i sa njom u saglasju delam.
Znam da će me naše imanje bogato nagraditi i brinuti o nama onako kako je i namišljeno za Čoveka da živi u raju koji je oko nas. Shvatio sam i prihvatio ovaj trenutak kao blagoslov koji je još više doprineo da se okrenem potpuno svom imanju jer imanje znači IMANJE svega što nam je potrebno.
 
* Da sam Čovek koji u sistemu radi na bilo kojoj poziciji represije zarad vlasti, duboko bih se zapitao koga ja to u stvari „štitim“ i šta se iza toga krije i koje su posledice. Zatim bih svesno okrenuo leđa „poslu“ koji u stvari samo pomaže onome što je protiv Čoveka. Stvorio bih svoje imanje ako do tada već nisam, svestan da je jedino dobro stvaranje u saglasju sa prirodom.
Dao bih sve od sebe da svojim najbržim korakom, svojim najbržim tempom stvorim Nasledno imanje svoje za mene i moju Boginju i naša buduća pokolenja na temeljima zdravog RAZUMA, i u skladu sa prirodom koja me uči.
 
* Da sam Čovek kojem Dete upravo treba da se rodi, dao bih sve od sebe da ga dočekam na Imanju zavičajnom njegovog Roda, zajedno sa njegovom Majkom, mojom Boginjom. Potrudio bih se da svaka travka, svaka bubica, životinjica, ptičica il’ ptica, biljčica il’ biljka na našem prostranstvu Ljubavi dočekaju naše Dete isto kao i nas dvoje što ga dočekujemo sa Osmehom i Radošću, raširenih ruku, spremnih da Ga nahranimo, osnažimo, doprinesemo da bude slobodno u Duhu i Telu, u Umu i Srcu i da podstaknemo da bude ono koje Jeste takvo kakvo jeste svojim postojanjem i postajanjem na Zemlji. Podržavajući svaku njegovu pomisao, postavljali bismo mu pitanja spremno čekajući dok odgovori onda kada odgovor bude imalo u sebi i rešilo da nam odgovor svoj da.
 

 Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Зашто радимо?

Latinica


Зашто проводимо своје време радећи све и свашта и што волимо и што не волимо, јер заБога, то нам доноси новац који нам је преко потребан да бисмо живели?

 

Да ли ми стварно живимо захваљујући новцу?

 

Родили смо се без плаћања на ову планету коју зовемо Земља, и дишемо ваздух на тој планети без плаћања (мада, и то је већ сад дискутабилно, обзиром да сва хранљивост ваздуха који дишемо је скоро изгубљена, посебно у већим градовима, а и затрована). Без дисања ваздуха не можем да живимо. Ако у то сумњате, пробајте да зауставите дисање па да видите колико тако можете да издржите. 

 

Сунце нас обасјава и греје, без плаћања. Без Сунца за нас нема живота. Коме то још увек није јасно, нека се потруди што пре да о томе промисли и да послуша исконски свој осећај који се у њему пробуди када је Сунчан дан.

 

Вода коју пијемо и без које не можемо (не умемо) да живимо на овој планети још увек је доступна без плаћања. Говорим о правој, живој води која је још увек доступна на извору потока и река које још увек нису загађене. Једино што су извори тренутно све недоступнији, односно нису загађени још само они извори који су тешко доступни, али су доступни.

 

Жива је вода храна за Човека, иако нас томе тек нико није учио. Вода је жива када у себи има живот – промислимо сами о томе, не слушајући шта нам систем на ту тему говори. Промислимо и због чега су увели плаћање убијене воде коју су спаковали у вештачки створене флаше да би јој на тај начин још отрова додали а које тако уносивши у себе, наше тело мора приде да пречишћава. 

 

Промислимо куда идемо! И зашто? Ко нас је убедио и због какве користи да је овакав живот исправан? Ка чему стремимо као “цивилизација”? Да ли је наш пут у здравље или у ништавило.

 

Освестимо заједно за почетак, а онда нека свако по сопственој свести и савести промисли сам, куда иде овај свет у којем тренутно живимо?

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Zašto radimo?

Zašto provodimo svoje vreme radeći sve i svašta i što volimo i što ne volimo, jer zaBoga, to nam donosi novac koji nam je preko potreban da bismo živeli?

Da li mi stvarno živimo zahvaljujući novcu?

Rodili smo se bez plaćanja na ovu planetu koju zovemo Zemlja, i dišemo vazduh na toj planeti bez plaćanja (mada, i to je već sad diskutabilno, obzirom da sva hranljivost vazduha koji dišemo je skoro izgubljena, posebno u većim gradovima, a i zatrovana). Bez disanja vazduha ne možem da živimo. Ako u to sumnjate, probajte da zaustavite disanje pa da vidite koliko tako možete da izdržite.

Sunce nas obasjava i greje, bez plaćanja. Bez Sunca za nas nema života. Kome to još uvek nije jasno, neka se potrudi što pre da o tome promisli i da posluša iskonski svoj osećaj koji se u njemu probudi kada je Sunčan dan.

Voda koju pijemo i bez koje ne možemo (ne umemo) da živimo na ovoj planeti još uvek je dostupna bez plaćanja. Govorim o pravoj, živoj vodi koja je još uvek dostupna na izvoru potoka i reka koje još uvek nisu zagađene. Jedino što su izvori trenutno sve nedostupniji, odnosno nisu zagađeni još samo oni izvori koji su teško dostupni, ali su dostupni.

Živa je voda hrana za Čoveka, iako nas tome tek niko nije učio. Voda je živa kada u sebi ima život – promislimo sami o tome, ne slušajući šta nam sistem na tu temu govori. Promislimo i zbog čega su uveli plaćanje ubijene vode koju su spakovali u veštački stvorene flaše da bi joj na taj način još otrova dodali a koje tako unosivši u sebe, naše telo mora pride da prečišćava.

Promislimo kuda idemo! I zašto? Ko nas je ubedio i zbog kakve koristi da je ovakav život ispravan? Ka čemu stremimo kao “civilizacija”? Da li je naš put u zdravlje ili u ništavilo.

Osvestimo zajedno za početak, a onda neka svako po sopstvenoj svesti i savesti promisli sam, kuda ide ovaj svet u kojem trenutno živimo?

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Од биоробота до Човека постајем

Latinica

 

Управо сам схватио да сам ја биоробот који је имао срећу да пре 9 година дође до мудрости Анастасијиних, или да оне дођу до мене. Мало помало, читајући стално изнова те реченице, разумејући их на нов начин у складу са сопственим развојем свести, дошао сам до овог тренутка сада када сам заиста схватио и прихватио да сам и ја, као и сви остали тренутно живући на Земљи, у ствари, још увек биоробот на путу освешћивања.

 

Свакодневно делам дајући све од себе да спознам што више, да разумом својим схватим и прихватим своје биће овакво какво јесте тренутно. Трудим се да схватим шта у овом тренутку могу и треба да учиним конкретно како бих брже и јасније ходао ка себи Човеку, каквим ме је Створитељ, налик себи, створио.

 

 

Мој тренутни живот је на нашем имању које је величине половине хектара. Тренутак у којем се сада “Човечанство” налази захваљујући “пландемији” измишљеној управо како би нас, биороботе, још чвршће држали у роБству, само ме је убрзао у мојој већ раније освешћеној жељи да на свом имању живим без икакве потребе да са њега икада одлазим. Управо сада, не одлазим са имања ни на какав посао јер посла нема а неће га ни бити јер Човек није створен да ради већ да ужива.

 

Чак бих и ја сам себе чудно посматрао да сам се чуо да ово изговарам пре десетак и више година. Обзиром да сам ја веома радан Човек, бар сам такав био док нисам освестио уз помоћ Анастасијиних мудрости, да Човек уопште није створен да ради, већ је створен да ствара заједно са својим Оцем и да се заједно радујемо посматрајући створено. 

 

Што замислим, то и остварим, крилатица је коју користе многи. Да ли смо заиста свесни шта ова крилатица значи и колика је заправо ИСТИНА у њој садржана. Промислимо.

Ево ја сам промислио и помислио да у ствари ми стварамо својим мислима, замишљајима, у глави видимо слику а тек касније се та слика оствари, ако у томе будемо упорни, или се не оствари уколико од слике коју смо замислили – одустанемо. Од ње – слике- устанемо. Смисао наших речи сам себе објашњава, уколико се потрудимо да одгонетнемо речи које изговарамо, а не само онако, успут да их кажемо.

 

Свесно се бавим земљом, онолико колико сам свестан тренутно и на начин како ми је тренуто доступно. Оно што могу – чиним, он што тренутно не могу, мирим се са тим свестан да је тако тренутно најбоље за мене и за сав живот посвуда. Спознајем посматрајући мачке на свом имању, да се оне воле мазити и играти. Закњучујем да је то и Човекова потреба односно да нам је то урођено.

 

 

Освешћујем потребе које су нам наметнуте, једну за другом:

потреба да радимо да бисмо “зарадили” да бисмо платили све оно што нам је потребно да бисмо живели – је највећа од свих превара које сам до сада освестио.

 

Научени смо кроз васпитање, системе у којима смо “образовани”, да је неопходно да радимо да бисмо живели. То једноставно – није тачно, није ИСТИНА.

 

Живимо зато што смо рођени, а рођени смо без плаћања било коме било чега, бар је тако било у време када сам ја рођен. На жалост, у ово новије време, толико су далеко дошли са биороботизацијом Човека, да будући родитељи јако често морају да плаћају огромне своте новца да би “створили” дете. Природним путем не успевају да га створе па су “принуђени” да га на вештачки начин “добију”. То је само још једна у низу превара којима смо отуђени од свог Извора и Човека какав смо створени да будемо.

 

Ми смо створени да једноставно – будемо. Да Јесмо, да јесмо Будни.

 

Дишемо – ваздухом се хранимо – а о томе тек појма немамо. Већ нам је ваздух толико неприродан и загађен да заиста више не можемо само “од ваздуха да живимо”. Сећате се колико су нам  пута ту реченицу изговарали васпитавајући и тренирајући нас да “постанемо” људи?

 

Шта има ја ту да постајем, кад сам већ рођен Човеком. 

Рођењем својим ми ЈЕСМО. А онда се свесрдно труде да нас обуздају, завежу, укалупе и успевали су до сада у томе веома добро. Толико добро да се уопште ни један родитељ не пита:

 

Зашто рађамо децу у болници а не у свом Дому?

Зашто дете које нам се рађа, физички прво у руке дајемо туђинима, а не прихватамо га ми сами, јер нама се дете рађа а не њима? Ми смо га пожелели и створили.

 

Зашто нам новорођено дете наше туђин физички односи из видокруга да га “прегледа” а у ствари ко зна чиме га третирају док ми то не смемо да видимо – јер када бисмо видели, ми то не бисмо дозволили. 

 

Зашто након физичког чина рођења нашег Детета, ми пријављујемо његово рођење “матичару”, а у стварности тим чином ми предајемо своје дете “добровољно” у руке систему – јер тако су нам рекли да треба. Тако је “нормално”, тако то иде. 

 

У стварности, ми на тај начин заиста ПРОДАЈЕМО сопствено дете систему (да не идем сад у детаље, а могао бих), чак и дајемо новац том приликом (за таксе) – чудна нека трансакција!? 

Па бар кад га продајемо – онда је логично да новце узмемо, зар не? А том приликом неким системом се том нашем детету процењује вредност на основу тога колико предвиђају да ће оно у “свом” Животу укупно пореза и доприноса уплатити систему на разне начине, да ни о томе не идем у детаље.

 

Зашто се болнице уопште зову болнице уместо да им је име: оздравионице? Јер тамо се иде по здравље ваљда, а не по болест?

 

Зашто сами не васпитавамо своју децу већ их дајемо туђинима да их чувају и васпитавају?

 

Чим узмогнемо, ми децу уписујемо у вртиће и дајемо их туђинима на васпитавање. Зашто?

 

Зашто сами својој деци по васцијели дан не постављамо питања и стрпљиво чекамо одговоре?

Зашто их дајемо туђинима да их образују? Зашто уопште децу образујемо, тачније од њих стварамо облике какве ми мислимо да треба да створимо наместо да их пустимо да се слободно понашају. И зашто им не постављамо питања на која ми не знамо одговоре, а они их још увек памте.  Зашто покушавамо да им намећемо своје нетачне одговоре и размишљања која су у нас усадили они који су нас образовали у ово што јесмо а нису нас васпитали на начин који је за Човека природан.

 

Наше дете, дошавше на наше Љубави пространство и Завичајно имање свога рода слободно је да у сваком трену упознаје све Божије савршене творевине. Сваку биљку и травку по укусу спознаје само, природно их стављајући у уста уколико пожели. На тај начин упознаје све што од баш те биљке и травке добија па ће касније, уколико му је потребно, само знати коју травку или биљку да поједе или само сажваће и испљуне потом ако је то за његово највеће добро. 

 

Све Божије творевине савршене, створене су за Човеково највеће добро, и природно је да, као и свака животиња, тако и тек дошавши Човек, проба Васељену по укусу, мирису, боји и хранљивости те да тако спозна за свој будући живот шта ће му кад од користи бити и за шта ће када моћи употребити те творевине Божије.

 

А ми радимо шта? Не дозвољавамо сопственом детету да Васељену по укусу спозна! Брже – боље му из уста вадимо све оно што је у њих стрпало – јер то је инстинктом вођен покрет – када дете на сопственом имању живи. Ту где је свака травка и бубица, животиња и биљчица за његово највеће добро створена и једва чека да допринесе дететовом сазревању и одрастању, негујући га сопственом жртвом, јер то и није жртва већ испуњавање сопствене предодређености.

 

Напротив, дете живеће у неприродним творевинама попут стана у граду, где је сваки предмет у његовој околини потенцијално опасан за њега ако нико не гледа у њега у сваком трену. Неприродно када у уста стави дете које је рођењем условљено на такво понашање, ми васпитавамо са НЕ! И отимамо из рукице сопственог детета нешто зато што може тим да се повреди, а ми то никако не желимо. А зашто смо Га уопште окружили таквим вештачки створеним предметима?

Промислимо…

 

Дете спознаје посматрајући свет око себе. Какав му свет ми прво нудимо да види? На који се начин према тек дошавшем Човеку опходимо? Кревељимо му се у лице јер Га тобоже мазимо и волимо, а заиста ниподаштавамо његово Биће, слободно, тек дошавше у овај свет. Бранимо му или Га, напротив, терамо да чини оно што ми мислимо да треба, а не оно што заста јесте њему потребно или што пожели у датом моменту.

 

Да ли знате да дете има савршену моћ контроле вршења нужде? Потребно је само пажљиво посматрати своје дете и у тренутку када ће вршити нужду, ми то видимо на његовом лицу и у понашању. Али, потребно је посматрати своје дете стално, а ми за то немамо времена. 

 

Чему наше време служи ако смо пожелели да дете створимо и да га негујемо? Мало апсурдно, зар не? Желели смо да га родимо зато што је то природни порив сваког Човека, а немамо времена да га негујемо и чувамо, што нам је једина улога ако смо га родили.

Немамо времена зато што морамо да радимо да бисмо зарадили да бисмо купили да бисмо живели?! Опет апсурд с почетка књиге.

 

Промислимо…

 

У шта преображавамо (образујемо) децу своју?

 

Уображавамо их у ону слику коју ми имамо о њима, а то је махом слика коју смо од својих родитеља наследили кроз сопствено васпитавање и образовање кроз систем. А тај систем заправо образује (уобличава) Човека у оно што је за тај систем једино важно – да буде добар и користан биоробот који ће тај систем хранити и одржавати га још јачим и кориснијим за систем као такав.

 

Промислимо…

 

Шта смо све од модалитета понашања сопствених родитеља наследили? Некада се тога присећамо са радошћу, некада управо обратно са резигнираношћу и љутњом. А они су заправо чинили само оно што су најбоље знали и умели, такође имитирајући сопствене родитеље и васпитаче, а не са свешћу шта заиста рад сопственом детету?

 

Зашто је страшно да се наше дете укаки у гаће? Зато што је нама физички напор да након тога те гаће мењамо и перемо, сушимо и пегламо како би поново биле чисте за следећу употребу. А зашто детету уопште облачимо гаће? Зато што нам је усађено да је срамота ићи ГО! То је такође још један начин на који су нас образовали у ово што данас јесмо. Шта је то СРАМОТА или СРАМ? Често употребљавана реч при васпитавању детета, сопственог или туђег. 

 

Зашто треба да нас буде срам сопственог тела? 

 

То је још једна од тема које се надаље саме отварају када промишљамо како смо доспели до овде где се сада налазимо. 

По Божијој промисли, свако од нас рођењем добија савршену гардеробу која савршено пристаје сваком од нас понаособ и сваког тренутка се мења заједно са нашим одрастањем и никада нам не буде мала већ расте заједно са нама. Уз све то, она нас најбоље штити и држи наше биће – тело на савршеном месту, а при том има и различиту боју за сваког од нас и није провидна да се не бисмо плашили свих оних, због тога нама, невидљивих процеса који се унутар нас догађају и тако наше тело савршеним за нас одржавају. 

 

Е, не. Нас од рођења облаче у још нека одела преко нашег природног, те нам на тај начин на првом месту одузимају савршену моћ терморегулације са којом смо рођени. Надаље нас образују тако да је нешто модерно носити у једно време, а касније је нешто друго пожељно носити у друго време и на тај начин нас програмирају на моду како бисмо имали још један разлог да јуримо за новцем којим ћемо ту моду испоштовати. А такође, та гардероба која нам је наметнута се временом истроши као и све друго вештачки створено, па ју је неопходно мењати с времена на време што такође изискује новац за којим треба срљати како бисмо га створили, јер, забога и то је неопходно, не можеш ваљда ићи поцепане гардеробе!!!

 

А наша савршена одећа се сама поправља уколико се деси да се “поцепа”, јер је она заправо јако издржљива, растегљива и јака, па не може тек тако ни да се поцепа. За то је неопходно коришћење неких јако оштрих ствари уз употребу силе, какве у природи уопште и не постоје тек тако, већ су вештачки створене управо из разлога како би могле “поцепати” или пробости ту нашу савршену Богом дану одећу у којој смо рођени.

Промислимо…

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

OD BIOROBOTA DO ČOVEKA POSTAJEM

 

Upravo sam shvatio da sam ja biorobot koji je imao sreću da pre 9 godina dođe do mudrosti Anastasijinih, ili da one dođu do mene. Malo pomalo, čitajući stalno iznova te rečenice, razumejući ih na nov način u skladu sa sopstvenim razvojem svesti, došao sam do ovog trenutka sada kada sam zaista shvatio i prihvatio da sam i ja, kao i svi ostali trenutno živući na Zemlji, u stvari, još uvek biorobot na putu osvešćivanja.

Svakodnevno delam dajući sve od sebe da spoznam što više, da razumom svojim shvatim i prihvatim svoje biće ovakvo kakvo jeste trenutno. Trudim se da shvatim šta u ovom trenutku mogu i treba da učinim konkretno kako bih brže i jasnije hodao ka sebi Čoveku, kakvim me je Stvoritelj, nalik sebi, stvorio.

Moj trenutni život je na našem imanju koje je veličine polovine hektara. Trenutak u kojem se sada “Čovečanstvo” nalazi zahvaljujući “plandemiji” izmišljenoj upravo kako bi nas, biorobote, još čvršće držali u roBstvu, samo me je ubrzao u mojoj već ranije osvešćenoj želji da na svom imanju živim bez ikakve potrebe da sa njega ikada odlazim. Upravo sada, ne odlazim sa imanja ni na kakav posao jer posla nema a neće ga ni biti jer Čovek nije stvoren da radi već da uživa.

Čak bih i ja sam sebe čudno posmatrao da sam se čuo da ovo izgovaram pre desetak i više godina. Obzirom da sam ja veoma radan Čovek, bar sam takav bio dok nisam osvestio uz pomoć Anastasijinih mudrosti, da Čovek uopšte nije stvoren da radi, već je stvoren da stvara zajedno sa svojim Ocem i da se zajedno radujemo posmatrajući stvoreno.

Što zamislim, to i ostvarim, krilatica je koju koriste mnogi. Da li smo zaista svesni šta ova krilatica znači i kolika je zapravo ISTINA u njoj sadržana. Promislimo.

Evo ja sam promislio i pomislio da u stvari mi stvaramo svojim mislima, zamišljajima, u glavi vidimo sliku a tek kasnije se ta slika ostvari, ako u tome budemo uporni, ili se ne ostvari ukoliko od slike koju smo zamislili – odustanemo. Od nje – slike- ustanemo. Smisao naših reči sam sebe objašnjava, ukoliko se potrudimo da odgonetnemo reči koje izgovaramo, a ne samo onako, usput da ih kažemo.

Svesno se bavim zemljom, onoliko koliko sam svestan trenutno i na način kako mi je trenuto dostupno. Ono što mogu – činim, on što trenutno ne mogu, mirim se sa tim svestan da je tako trenutno najbolje za mene i za sav život posvuda. Spoznajem posmatrajući mačke na svom imanju, da se one vole maziti i igrati. Zaknjučujem da je to i Čovekova potreba odnosno da nam je to urođeno.

Osvešćujem potrebe koje su nam nametnute, jednu za drugom:

potreba da radimo da bismo “zaradili” da bismo platili sve ono što nam je potrebno da bismo živeli – je najveća od svih prevara koje sam do sada osvestio.

Naučeni smo kroz vaspitanje, sisteme u kojima smo “obrazovani”, da je neophodno da radimo da bismo živeli. To jednostavno – nije tačno, nije ISTINA.

Živimo zato što smo rođeni, a rođeni smo bez plaćanja bilo kome bilo čega, bar je tako bilo u vreme kada sam ja rođen. Na žalost, u ovo novije vreme, toliko su daleko došli sa biorobotizacijom Čoveka, da budući roditelji jako često moraju da plaćaju ogromne svote novca da bi “stvorili” dete. Prirodnim putem ne uspevaju da ga stvore pa su “prinuđeni” da ga na veštački način “dobiju”. To je samo još jedna u nizu prevara kojima smo otuđeni od svog Izvora i Čoveka kakav smo stvoreni da budemo.

Mi smo stvoreni da jednostavno – budemo. Da Jesmo, da jesmo Budni.

Dišemo – vazduhom se hranimo – a o tome tek pojma nemamo. Već nam je vazduh toliko neprirodan i zagađen da zaista više ne možemo samo “od vazduha da živimo”. Sećate se koliko su nam puta tu rečenicu izgovarali vaspitavajući i trenirajući nas da “postanemo” ljudi?

Šta ima ja tu da postajem, kad sam već rođen Čovekom.

Rođenjem svojim mi JESMO. A onda se svesrdno trude da nas obuzdaju, zavežu, ukalupe i uspevali su do sada u tome veoma dobro. Toliko dobro da se uopšte ni jedan roditelj ne pita:

Zašto rađamo decu u bolnici a ne u svom Domu?

Zašto dete koje nam se rađa, fizički prvo u ruke dajemo tuđinima, a ne prihvatamo ga mi sami, jer nama se dete rađa a ne njima? Mi smo ga poželeli i stvorili.

Zašto nam novorođeno dete naše tuđin fizički odnosi iz vidokruga da ga “pregleda” a u stvari ko zna čime ga tretiraju dok mi to ne smemo da vidimo – jer kada bismo videli, mi to ne bismo dozvolili.

Zašto nakon fizičkog čina rođenja našeg Deteta, mi prijavljujemo njegovo rođenje “matičaru”, a u stvarnosti tim činom mi predajemo svoje dete “dobrovoljno” u ruke sistemu – jer tako su nam rekli da treba. Tako je “normalno”, tako to ide.

U stvarnosti, mi na taj način zaista PRODAJEMO sopstveno dete sistemu (da ne idem sad u detalje, a mogao bih), čak i dajemo novac tom prilikom (za takse) – čudna neka transakcija!?

Pa bar kad ga prodajemo – onda je logično da novce uzmemo, zar ne? A tom prilikom nekim sistemom se tom našem detetu procenjuje vrednost na osnovu toga koliko predviđaju da će ono u “svom” Životu ukupno poreza i doprinosa uplatiti sistemu na razne načine, da ni o tome ne idem u detalje.

Zašto se bolnice uopšte zovu bolnice umesto da im je ime: ozdravionice? Jer tamo se ide po zdravlje valjda, a ne po bolest?

Zašto sami ne vaspitavamo svoju decu već ih dajemo tuđinima da ih čuvaju i vaspitavaju?

Čim uzmognemo, mi decu upisujemo u vrtiće i dajemo ih tuđinima na vaspitavanje. Zašto?

Zašto sami svojoj deci po vascijeli dan ne postavljamo pitanja i strpljivo čekamo odgovore?

Zašto ih dajemo tuđinima da ih obrazuju? Zašto uopšte decu obrazujemo, tačnije od njih stvaramo oblike kakve mi mislimo da treba da stvorimo namesto da ih pustimo da se slobodno ponašaju. I zašto im ne postavljamo pitanja na koja mi ne znamo odgovore, a oni ih još uvek pamte. Zašto pokušavamo da im namećemo svoje netačne odgovore i razmišljanja koja su u nas usadili oni koji su nas obrazovali u ovo što jesmo a nisu nas vaspitali na način koji je za Čoveka prirodan.

Naše dete, došavše na naše Ljubavi prostranstvo i Zavičajno imanje svoga roda slobodno je da u svakom trenu upoznaje sve Božije savršene tvorevine. Svaku biljku i travku po ukusu spoznaje samo, prirodno ih stavljajući u usta ukoliko poželi. Na taj način upoznaje sve što od baš te biljke i travke dobija pa će kasnije, ukoliko mu je potrebno, samo znati koju travku ili biljku da pojede ili samo sažvaće i ispljune potom ako je to za njegovo najveće dobro.

Sve Božije tvorevine savršene, stvorene su za Čovekovo najveće dobro, i prirodno je da, kao i svaka životinja, tako i tek došavši Čovek, proba Vaseljenu po ukusu, mirisu, boji i hranljivosti te da tako spozna za svoj budući život šta će mu kad od koristi biti i za šta će kada moći upotrebiti te tvorevine Božije.

A mi radimo šta? Ne dozvoljavamo sopstvenom detetu da Vaseljenu po ukusu spozna! Brže – bolje mu iz usta vadimo sve ono što je u njih strpalo – jer to je instinktom vođen pokret – kada dete na sopstvenom imanju živi. Tu gde je svaka travka i bubica, životinja i biljčica za njegovo najveće dobro stvorena i jedva čeka da doprinese detetovom sazrevanju i odrastanju, negujući ga sopstvenom žrtvom, jer to i nije žrtva već ispunjavanje sopstvene predodređenosti.

Naprotiv, dete živeće u neprirodnim tvorevinama poput stana u gradu, gde je svaki predmet u njegovoj okolini potencijalno opasan za njega ako niko ne gleda u njega u svakom trenu. Neprirodno kada u usta stavi dete koje je rođenjem uslovljeno na takvo ponašanje, mi vaspitavamo sa NE! I otimamo iz rukice sopstvenog deteta nešto zato što može tim da se povredi, a mi to nikako ne želimo. A zašto smo Ga uopšte okružili takvim veštački stvorenim predmetima?

Promislimo…

Dete spoznaje posmatrajući svet oko sebe. Kakav mu svet mi prvo nudimo da vidi? Na koji se način prema tek došavšem Čoveku ophodimo? Kreveljimo mu se u lice jer Ga tobože mazimo i volimo, a zaista nipodaštavamo njegovo Biće, slobodno, tek došavše u ovaj svet. Branimo mu ili Ga, naprotiv, teramo da čini ono što mi mislimo da treba, a ne ono što zasta jeste njemu potrebno ili što poželi u datom momentu.

Da li znate da dete ima savršenu moć kontrole vršenja nužde? Potrebno je samo pažljivo posmatrati svoje dete i u trenutku kada će vršiti nuždu, mi to vidimo na njegovom licu i u ponašanju. Ali, potrebno je posmatrati svoje dete stalno, a mi za to nemamo vremena.

Čemu naše vreme služi ako smo poželeli da dete stvorimo i da ga negujemo? Malo apsurdno, zar ne? Želeli smo da ga rodimo zato što je to prirodni poriv svakog Čoveka, a nemamo vremena da ga negujemo i čuvamo, što nam je jedina uloga ako smo ga rodili.

Nemamo vremena zato što moramo da radimo da bismo zaradili da bismo kupili da bismo živeli?! Opet apsurd s početka knjige.

Promislimo…

U šta preobražavamo (obrazujemo) decu svoju?
Uobražavamo ih u onu sliku koju mi imamo o njima, a to je mahom slika koju smo od svojih roditelja nasledili kroz sopstveno vaspitavanje i obrazovanje kroz sistem. A taj sistem zapravo obrazuje (uobličava) Čoveka u ono što je za taj sistem jedino važno – da bude dobar i koristan biorobot koji će taj sistem hraniti i održavati ga još jačim i korisnijim za sistem kao takav.

Promislimo…

Šta smo sve od modaliteta ponašanja sopstvenih roditelja nasledili? Nekada se toga prisećamo sa radošću, nekada upravo obratno sa rezigniranošću i ljutnjom. A oni su zapravo činili samo ono što su najbolje znali i umeli, takođe imitirajući sopstvene roditelje i vaspitače, a ne sa svešću šta zaista rad sopstvenom detetu?

Zašto je strašno da se naše dete ukaki u gaće? Zato što je nama fizički napor da nakon toga te gaće menjamo i peremo, sušimo i peglamo kako bi ponovo bile čiste za sledeću upotrebu. A zašto detetu uopšte oblačimo gaće? Zato što nam je usađeno da je sramota ići GO! To je takođe još jedan način na koji su nas obrazovali u ovo što danas jesmo. Šta je to SRAMOTA ili SRAM? Često upotrebljavana reč pri vaspitavanju deteta, sopstvenog ili tuđeg.

Zašto treba da nas bude sram sopstvenog tela?
To je još jedna od tema koje se nadalje same otvaraju kada promišljamo kako smo dospeli do ovde gde se sada nalazimo.

Po Božijoj promisli, svako od nas rođenjem dobija savršenu garderobu koja savršeno pristaje svakom od nas ponaosob i svakog trenutka se menja zajedno sa našim odrastanjem i nikada nam ne bude mala već raste zajedno sa nama. Uz sve to, ona nas najbolje štiti i drži naše biće – telo na savršenom mestu, a pri tom ima i različitu boju za svakog od nas i nije providna da se ne bismo plašili svih onih, zbog toga nama, nevidljivih procesa koji se unutar nas događaju i tako naše telo savršenim za nas održavaju.

E, ne. Nas od rođenja oblače u još neka odela preko našeg prirodnog, te nam na taj način na prvom mestu oduzimaju savršenu moć termoregulacije sa kojom smo rođeni. Nadalje nas obrazuju tako da je nešto moderno nositi u jedno vreme, a kasnije je nešto drugo poželjno nositi u drugo vreme i na taj način nas programiraju na modu kako bismo imali još jedan razlog da jurimo za novcem kojim ćemo tu modu ispoštovati. A takođe, ta garderoba koja nam je nametnuta se vremenom istroši kao i sve drugo veštački stvoreno, pa ju je neophodno menjati s vremena na vreme što takođe iziskuje novac za kojim treba srljati kako bismo ga stvorili, jer, zaboga i to je neophodno, ne možeš valjda ići pocepane garderobe!!!

A naša savršena odeća se sama popravlja ukoliko se desi da se “pocepa”, jer je ona zapravo jako izdržljiva, rastegljiva i jaka, pa ne može tek tako ni da se pocepa. Za to je neophodno korišćenje nekih jako oštrih stvari uz upotrebu sile, kakve u prirodi uopšte i ne postoje tek tako, već su veštački stvorene upravo iz razloga kako bi mogle “pocepati” ili probosti tu našu savršenu Bogom danu odeću u kojoj smo rođeni.

Promislimo…

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo