ПОЧЕТАК СТВАРАЊА ДНЕВНИК РАДОВА

Latinica

Састало се срце нас будућих суседа у насељу и почело је стварање…био је јуче дан за памћење свих са свим учитељима којима смо захвални за пренешено знање…волимо их, грлимо свим срцем

Не плашим се ничега, све ми је на корист, опуштени радимо срећу нашу градимо…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

POČETAK STVARANJA DNEVNIK RADOVA

Sastalo se srce nas budućih suseda u naselju i počelo je stvaranje…bio je juče dan za pamćenje svih sa svim učiteljima kojima smo zahvalni za prenešeno znanje…volimo ih, grlimo svim srcem

Ne plašim se ničega, sve mi je na korist, opušteni radimo sreću našu gradimo…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ХЕКТАР ЗЕМЉЕ ЈЕ ГРУПА ЗАВИЧАЈНИХ ИМАЊА

Latinica

То је право објашњење онога што стварамо у овом тренутку!!!

Ако је баш све потребно објаснити онда би ово објашњење било најистинскије којег могу у овом тренутку да се сетим.

Биће насеља на више него једном месту, суштински јесте важно да осетимо Земљу и да Земља осети нас. Ми смо Земљини, она нам је Мајка, она нас је родила.
Створитељ нам је Отац, он нас је створио…

Почињемо са стварањем, сликамо лако јер то јесте тако…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

HEKTAR ZEMLJE JE GRUPA ZAVIČAJNIH IMANJA

To je pravo objašnjenje onoga što stvaramo u ovom trenutku!!!

Ako je baš sve potrebno objasniti onda bi ovo objašnjenje bilo najistinskije kojeg mogu u ovom trenutku da se setim.

Biće naselja na više nego jednom mestu, suštinski jeste važno da osetimo Zemlju i da Zemlja oseti nas. Mi smo Zemljini, ona nam je Majka, ona nas je rodila.
Stvoritelj nam je Otac, on nas je stvorio…

Počinjemo sa stvaranjem, slikamo lako jer to jeste tako…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje