Kako ja vidim svet

Nisam do sada imao želju da viziju objašnjavam jer je, po meni, ona jasno oslikana Anastasijinim mudrostima koje je Megre opisao u knjigama serijala Zvoneći kedri Rusije, a u duhu našeg jezika savršeno prevela u Svetlost otišavša Zoja Begolli.

Sada vidim potrebu da pojasnim, pa evo, ovako:

U skladu sa svojim bićem, i trenutnim dešavanjima, svako od nas sposoban je da svoju viziju objavi drugima. Ukoliko ta vizija naiđe na usaglašenost kod velikog broja trenutno živućih, ona će pronaći put da se materijalizuje.

Svest o tome da smo svi deo Jednog Oca, (Boga, Stvoritelja, Tvorca…Energije Stvaranja, Ljubavi…kako vama najbolje vibrira, tim imenom nazovite) i Majke Zemlje, te na taj način jedno drugome samo dobro možemo misliti, želeti, činiti, jer upravo delima svojim sebi dela činimo.

Saglasje o delanju, udruživanjem Misli o Istom, o Istini jer ona jeste Ista. Samo videvši Istu sliku Sveta u kojem živimo i želimo da živimo, mi takav svet i stvaramo živeći ga.

Praktično, na dnevnom nivou, stvaranje u mojoj viziji je ovakvo:

Ovde govorim o svima nama koji živimo na istom govornom području, koji jedni druge razumemo govoreći svako svojim jezikom. Vi se prepoznajte koji Jeste i osećate sebe pozvanim da se udružimo.

Mislima svojim vidimo sebe Radosnim, Slobodnim, Sretnim, Mirnim, Blagorodnim, Podržanim, Udruženim u Zajedničko Stvaranje Sveta u Sebi i oko sebe.

Ko ima ideju na koji način ostvariti ovakav život, neka ideju tu rečima svojim pojasni drugima. Navešću ono što vidim a svako neka u sebi i sobom pojasni sve što vidi i način na koji vidi ostvarenje.

Na koji način ostvariti viziju, svako od nas je slobodan da iZkaže, svako ima jednako pravo i težinu. U usaglašenosti ćemo prepoznati kojim putem je do vizije te najjednostavnije doći.

Svako živuće biće ima jednako pravo na život dostojan čoveka. Voda, vazduh, energija, hrana i Zavičajno imanje svoga Roda – hektar Zemlje (domovina) zagarantovani su svakom od nas samim Udahom Života na Majki Zemlji bez ikakvog plaćanja. (Razrada načina na koji ostvarujemo sa pozicije na kojoj se nalazimo trenutno, svako od nas, sledi).

Svako ima mogućnost da čini ono što je u skladu sa soBstvenim talentima, spoznajama, nadarenostima, nadahnućem. O načinu ću reći samo sledeće, za početak, razrada svakako sledi:

Neka i dugi niz sledećih godina svako od nas i ne radi apsolutno ništa, potrebno je da odmorimo od života kakvim smo živeli. Nakon određenog perioda, svako od nas će, u skladu sa soBstvenim bićem, početi da se bavi onim za šta i jeste stvoren. U prirodi je Čoveka da Stvara Zajedno sa Ocem svojim, i da se Zajedno raduju posmatrajući Stvoreno.

Kada prestane da bude pritisnut onim što mora ili misli da mora da čini da bi živeo, oslobođen neophodnosti rada i bavljenja nečim za šta nisi stvoren, al si, eto, bio prinuđen da činiš da bi doneo hranu na astal i račune platio, moći ćeš da se posvetiš soBstvenim talentima i da ih razvijaš do poDpunog usaglašavanja svog bića sa svojom prirodom i nadahnućem. (Razrada o načinu, sledi, a svako je slobodan da svoje predloge iznese).

Toliko za sada, nastavak sledi na ovoj strani

nastavak, utorak, 21.04.2020. u 15:46

Obzirom da je iz trenutnog dešavanja na planetarnom nivou jasno da smo usporili, da imamo vreme da ga iZkoristimo za Dobro, za Stvaranje, ja doprinosim na ovaj način.

Zajedno možemo sve što smo u stanju da Zamislimo. Zajedno sa Ocem svojim i Njegovim namerama da Svet stvori Savršenim za Čoveka, trenutak je u kojem zaista to možemo da živimo.

Da svako od nas čini Dobro, i da to Dobro bude dobro za svakog od nas. I nema više izgovora kako je Dobro za nekoga ovakvo a za nekoga onakvo. Bog, Otac naš nas je stvorio prema svom biću, te tako i svako od nas jasno zna šta Jeste Dobro.

Dakle, Svet u kom je svakom pojedinačno zagarantovan život Dostojan čoveka Stvaramo jednostavno: udružujući misli svoje u istu sliku.

Tehničke detalje o svakom segmentu života posebno, dodavaćemo i dorađivaćemo svi zajedno, pa vas zato i pozivam da predloge šaljete na mejl: hektarzemlje@gmail.com

Za sada ću sam, koliko znam:

Dakle, zagarantovano svakom od nas mesečno onoliko valute koliko je dovoljno za život Dostojan Čoveka. Sve ono što želimo više, možemo sami da stvaramo. Pozvan je svako da čini po talentu i nadahnuću svom ono što želi i ume. Svako od nas je za nešto stvoren i Dobro je to prepoznati u Sebi i oStvariti.

Naravno, samo i iZključivo Stvaranjem Dobra.

Ukoliko ne želi, Čovek ne mora ništa da radi. Ne mora ništa da Stvara. Niko nikoga ni na šta ne tera. Ono što osećaš u Sebi, tako se i ponašaj. Ako ti je potreban odmor, odmaraj se. Diši, spavaj, hrani se, pij čistu vodu. Umiri Dušu, telo i Srce pusti da Misli. Ništa ne moraš. Osnovno što ti potrebno i dovoljno, zagarantovano ti je. Ako i kada poželiš još nešto, možeš. Ako nikada i ne poželiš, i to je u redu. Dovoljno je. Slobodni smo.