ПА, ДА ПОЧНЕМО

Latinica

Дан први:

Идеја ми је да се сви ми који смо заинтересовани да у земљи Србији почнемо да стварамо своја Завичајна имања, по принципима самоодрживости, пермакултуре, идеји из Анастасијиних књига или како год, удружимо и на тај начин са удруженим знањем и енергијом, позитивним мислима, наравно и удруженом физичком активношћу много брже дођемо до остварења свог сна.

Да почнем о себи:

Све ово је само идеја, али на прагу почетка реализације. Тренутно се едукујем о пермакултури, идеју о енергетској аутономности имам, тражим земљу на којој планирам да почнем и ето момента где схватам да нам је потребно удруживање снага. Тачније, тражећи имање, схватио сам да не могу сам ( а Анастасија и каже да и не би требало појединачно), односно да би много лакше и брже било када би нас било бар неколико породица, за почетак, а да касније може још да нам се придружи.

Е, због тога сам почео овај блог и надам се да ћете проследити информацију свима којима би то могло бити од значаја, па да на тај начин направимо идејни план који онда можемо једноставно спровести у дело. Неко ће имати знање, неко новац неко идеју неко имање, неко алат, неко добру вољу, али сам сигуран да ћемо се заједно много лакше и брже довести на своју земљу.

(да се разумемо одмах: не планирам никакву комуну, једноставно желим да се скупимо сви који имамо исту идеју и да заједничким снагама као будуће добре комшије кренемо у реализацију)

Поздрав свима и хвала.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

PA, DA POČNEMO

Dan prvi:

Ideja mi je da se svi mi koji smo zainteresovani da u zemlji Srbiji počnemo da stvaramo svoja Zavičajna imanja, po principima samoodrživosti, permakulture, ideji iz Anastasijinih knjiga ili kako god, udružimo i na taj način sa udruženim znanjem i energijom, pozitivnim mislima, naravno i udruženom fizičkom aktivnošću mnogo brže dođemo do ostvarenja svog sna.

Da počnem o sebi:

Sve ovo je samo ideja, ali na pragu početka realizacije. Trenutno se edukujem o permakulturi, ideju o energetskoj autonomnosti imam, tražim zemlju na kojoj planiram da počnem i eto momenta gde shvatam da nam je potrebno udruživanje snaga. Tačnije, tražeći imanje, shvatio sam da ne mogu sam ( a Anastasija i kaže da i ne bi trebalo pojedinačno), odnosno da bi mnogo lakše i brže bilo kada bi nas bilo bar nekoliko porodica, za početak, a da kasnije može još da nam se pridruži.

E, zbog toga sam počeo ovaj blog i nadam se da ćete proslediti informaciju svima kojima bi to moglo biti od značaja, pa da na taj način napravimo idejni plan koji onda možemo jednostavno sprovesti u delo. Neko će imati znanje, neko novac neko ideju neko imanje, neko alat, neko dobru volju, ali sam siguran da ćemo se zajedno mnogo lakše i brže dovesti na svoju zemlju.

(da se razumemo odmah: ne planiram nikakvu komunu, jednostavno želim da se skupimo svi koji imamo istu ideju i da zajedničkim snagama kao buduće dobre komšije krenemo u realizaciju)

Pozdrav svima i hvala.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

ЗА ПОЧЕТАК ЗДРАВО СВИМА

Latinica

Одлучио сам да започнем овај блог јер нисам успео да пронађем ништа слично.

За све оне који, као и ја, желе да створе своје самоодрживо Завичајно имање по принципима пермакултуре, идеји из Анастасијиних књига, или како год, битно је да желе да живе на својој земљи у Србији, у складу са природом.

Ако можемо да се удружимо, биће нам лакше и брже да своју жељу и остваримо.

Толико за почетак.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

ZA POČETAK ZDRAVO SVIMA

Odlučio sam da započnem ovaj blog jer nisam uspeo da pronađem ništa slično.

Za sve one koji, kao i ja, žele da stvore svoje samoodrživo Zavičajno imanje po principima permakulture, ideji iz Anastasijinih knjiga, ili kako god, bitno je da žele da žive na svojoj zemlji u Srbiji, u skladu sa prirodom.

Ako možemo da se udružimo, biće nam lakše i brže da svoju želju i ostvarimo.

Toliko za početak.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com