Димензије постојања

Latinica

Да ли је пета димензија вибрација? Односно брзина којом вибрирамо? Дакле, на истом месту у истом тренутку односно моменту, јер време је 4. димензија (ја бар тако доживљавам) постоји све са другом (различитом) брзином вибрације.

Димензије постојања су:
3 које одређују тело и простор,
4. је тренутак или моменат у времену на истом месту
5. је брзина којом тела вибрирају?
Да ли и ви мислите на исти начин? Има ли вама ово смисла?

Time is events not dates!!!
Време су догађаји а не датуми. Тачније, време су догађаји у одређеним моментима а те моменте ми бележимо датумима (и сатима, минутима и секундама).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this
Наше биометријско поље се врти – проширује се и скупља.
Апсолутно свака поједина ствар ради то (тако)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Свака свађа (расправа)је око мишљења а не око истине.

Бити у одређеној димензији постојања, како Анастасија каже, можемо да разумемо на овај начин:
У том тренутку времена при тој брзини вибрирања.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get
Бити у сада, у овом моменту, моменат по моменат – изаћи из линеарног времена је најважније.
Шта је апсолутна истина питате?
Живот је једино што постоји и живот је у садашњости.
Оно што се догађа данас нема никакве везе са јучерашњим даном-
Сутра никада не долази – јер када дође, то је данас.
Не постоји тамо – јер када дођете тамо то постане овде
Останите присутни пријатељи моји,
Јер остати присутан то је најбољи поклон који ћете икада добити.

Дакле, сада ми је много логичније све оно што сам годинама читао и трудио се да примењујем. Бити у сада, бити присутан, тренутак по тренутак у времену и простору, добија нову димензију: брзину вибрација.

Да се вратим на 4д. Дакле стално говоримо како је време измишљено да бисмо се лакше споразумевали када причамо о догађајима. У реду, измислили. Али ја тек сада разумем да када посматрамо време као још једну одредницу неког догађаја (тренутка), ми му у ствари само додајемо још једну одредницу односно димензију јер како бисмо иначе у исти простор ставили толико тренутака.
Дакле у тој димензији постојања коју дефинишу 3 димензије плус датум (и време) ми сада можемо савити много различитих елемената који су у различитом времену у истом простору.

Друга је ствар што смо научени да време посматрамо линеарно и зато говоримо о прошлости и будућности. Када изађемо из тог линеарног оквира, добијамо само различите временске тренутке истог простора, на пример.

5.д

А сада још свему томе додамо и димензију брзина вибрације, па чак и када су остале димензије константне дакле, исти простор, исти временски моменат, брзина вибрације одређује постојање, (на пример видљивост нечега, и невидљивост нечег другог са другом брзином вибрације)

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Dimenzije postojanja

Da li je peta dimenzija vibracija? Odnosno brzina kojom vibriramo? Dakle, na istom mestu u istom trenutku odnosno momentu, jer vreme je 4. dimenzija (ja bar tako doživljavam) postoji sve sa drugom (različitom) brzinom vibracije.

Dimenzije postojanja su:
3 koje određuju telo i prostor,
4. je trenutak ili momenat u vremenu na istom mestu
5. je brzina kojom tela vibriraju?
Da li i vi mislite na isti način? Ima li vama ovo smisla?

Time is events not dates!!!
Vreme su događaji a ne datumi. Tačnije, vreme su događaji u određenim momentima a te momente mi beležimo datumima (i satima, minutima i sekundama).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this.
Naše biometrijsko polje se vrti – proširuje se i skuplja.
Apsolutno svaka pojedina stvar radi to (tako)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Svaka svađa (rasprava) je oko mišljenja a ne oko istine.

Biti u određenoj dimenziji postojanja, kako Anastasija kaže, možemo da razumemo na ovaj način:
U tom trenutku vremena pri toj brzini vibriranja.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get.
Biti u sada, u ovom momentu, momenat po momenat – izaći iz linearnog vremena je najvažnije.
Šta je apsolutna istina pitate?
Život je jedino što postoji i život je u sadašnjosti.
Ono što se događa danas nema nikakve veze sa jučerašnjim danom-
Sutra nikada ne dolazi – jer kada dođe, to je danas.
Ne postoji tamo – jer kada dođete tamo to postane ovde
Ostanite prisutni prijatelji moji,
Jer ostati prisutan to je najbolji poklon koji ćete ikada dobiti.

Dakle, sada mi je mnogo logičnije sve ono što sam godinama čitao i trudio se da primenjujem. Biti u sada, biti prisutan, trenutak po trenutak u vremenu i prostoru, dobija novu dimenziju: brzinu vibracija.

Da se vratim na 4d. Dakle stalno govorimo kako je vreme izmišljeno da bismo se lakše sporazumevali kada pričamo o događajima. U redu, izmislili. Ali ja tek sada razumem da kada posmatramo vreme kao još jednu odrednicu nekog događaja (trenutka), mi mu u stvari samo dodajemo još jednu odrednicu odnosno dimenziju jer kako bismo inače u isti prostor stavili toliko trenutaka.
Dakle u toj dimenziji postojanja koju definišu 3 dimenzije plus datum (i vreme) mi sada možemo saviti mnogo različitih elemenata koji su u različitom vremenu u istom prostoru.

Druga je stvar što smo naučeni da vreme posmatramo linearno i zato govorimo o prošlosti i budućnosti. Kada izađemo iz tog linearnog okvira, dobijamo samo različite vremenske trenutke istog prostora, na primer.

5.d

A sada još svemu tome dodamo i dimenziju brzina vibracije, pa čak i kada su ostale dimenzije konstantne dakle, isti prostor, isti vremenski momenat, brzina vibracije određuje postojanje, (na primer vidljivost nečega, i nevidljivost nečeg drugog sa drugom brzinom vibracije)

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Шта су то Светле мисли

Latinica

Шта су то Светле мисли? То су мисли о Светлом, ма када створене Човеком. Отприлике би то могла да буде дефиниција. Мада, сматрам да је израз много комплекснији, али, за сада, да се задовољимо овим.

Мисли о Добру, о Светлом, за свако живуће биће ма када и ма где створено. “Ако је за највеће добро свег живота посвуда” кажу неки Изворни Аустралци аутору књиге Тихи Зов Аустралије.

Дакле, када замишљам живот за себе, онакав какав сам свестан да желим да живим, увек уз своју жељу додам и најважнију суштину: Ако је то за моје највеће Добро и за највеће Добро свег живота посвуда. Свестан да, можда, немам баш увек најбољи преглед целокупне ситуације те из тог разлога можда мислим да нешто јесте за мене Добро. Међутим, ако није истовремено и за највеће Добро свег живота посвуда, онда то и не треба да се у Стварност преобрази.

Свест о томе да је мој поглед, тачније, позиција или угао посматрања, веома приземан јер сам “висок” телесно само око 165 сантиметара. Дакле, при Земљи сам, близу. Уколико бих могао целокупна тренутна догађања на целој Земљи, или још шире од тога, посвуда, да сагледам из удаљеније позиције и да видим целокупну слику, сигурно да бих много брже и лакше могао да разумем зашто се управо на овај начин све догађа.

Међутим, такође сматрам, да ми ту перспективу немамо са разлогом. Можда је разлог учење, можда је разлог вера без доказа, можда је разлог свест о ономе и онима које не могу телесним очима да видим и телесним ушима да чујем, али постоје око мене. Сигуран сам да веома Добар разлог постоји и зато се препуштам.

Препуштам се свему што ме је створило баш оваквог и баш овде и баш сада. Препуштам се јер сам сигуран у Творчеву промисао, па и по цену тога да се догађања мени лично не допадају таква каква се одвијају. Сврха њиховог постојања апсолутно постоји, можда и из разлога да учинимо нешто. Да се освестимо. Да применимо своја знања и могућности или да их се макар поново сетимо. Да се сетимо због чега смо овде.

Одавно сам у неколико различитих мудрих књига прочитао следеће реченице као целину. Вероватно ћу парафразирати, али и у тим књигама нису увек баш идентичне. Зато не наводим извор јер их има више и помало су различити. Но, суштина им је иста.

Оно што ме је одушевило јесте када сам пре 14 година те исте речи прочитао у капели свете Петке на Калемегдану. Спој источњачке и западњачке мудрости на таквом месту ме је оборио с’ ногу, како се каже.

 

Дакле:

 

“ Боже, дај ми смирености да прихватим ствари које не могу да променим,

  Храбрости, да променим оне које могу, и

  Мудрости, да Увек умем да их разликујем”

 

У мом животу то практично изгледа и звучи овако:

 

Када се нађем у неком животном изазову који ми се не допада, ја учиним све оно што је у мојој моћи да то променим, са тим да кажем себи: 

АКО ЈЕ ТО ЗА МОЈЕ НАЈВЕЋЕ ДОБРО И ЗА НАЈВЕЋЕ ДОБРО СВЕГ ЖИВОТА ПОСВУДА.

Ако није у мојој моћи да било шта учиним по том питању, онда кажем: 

ОК. ДА ВИДИМ ЧЕМУ ОВО ИМА ДА МЕ НАУЧИ.

И пустим. 

 

Раније кроз живот читајући ове речи у различитим животним ситуацијама, различито сам их и разумео и примењивао, или их се само присећао, са сетом.

Од када сам пре 8 година пронашао и технику која је за мене најидеалнија, примењујући је, почео сам и практично, управо ове речи да примењујем у буквалном смислу. То је некако последица свеукупне мудрости коју сам временом стекао и примењујем.

 

Тај детаљ, ПРИМЕЊИВАЊА информација и истина сублимираних у мудрост коју сам до тада прикупио, мене разликује од многих који такође довољно информација у свом животу имају прикупљених, или освешћених, али их не ПРИМЕЊУЈУ.

 

Дакле, кључ у мом случају јесте у пуштању. Када бих схватио да на нешто не могу да утичем, бар не физички, ја то пустим и препустим се да бих научио оно чему ме та ситуација и учи. Додуше, склон сам да својим мислима о Добру, о Највећем Добру за Сав Живот Посвуда, такође надаље утичем на догађања, али и тада, свесно, само и искључиво уколико то јесте за Највеће Добро свег живота посвуда. 

 

Ето то би била сублимирана мудрост у најкраће, коју желим да пренесем свима који ово читају. 

 

Свако од нас дубоко у себи има сачувана сва знања и мудрости који одувек постоје. Сетимо се. Када се сетимо, онда применимо. Делајмо. Уколико је то за Највеће Добро Свег Живота Посвуда.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Šta su to Svetle misli?

Šta su to Svetle misli? To su misli o Svetlom, ma kada stvorene Čovekom. Otprilike bi to mogla da bude definicija. Mada, smatram da je izraz mnogo kompleksniji, ali, za sada, da se zadovoljimo ovim.

Misli o Dobru, o Svetlom, za svako živuće biće ma kada i ma gde stvoreno. “Ako je za najveće dobro sveg života posvuda” kažu neki Izvorni Australci autoru knjige Tihi Zov Australije.

Dakle, kada zamišljam život za sebe, onakav kakav sam svestan da želim da živim, uvek uz svoju želju dodam i najvažniju suštinu: Ako je to za moje najveće Dobro i za najveće Dobro sveg života posvuda. Svestan da, možda, nemam baš uvek najbolji pregled celokupne situacije te iz tog razloga možda mislim da nešto jeste za mene Dobro. Međutim, ako nije istovremeno i za najveće Dobro sveg života posvuda, onda to i ne treba da se u Stvarnost preobrazi.

Svest o tome da je moj pogled, tačnije, pozicija ili ugao posmatranja, veoma prizeman jer sam “visok” telesno samo oko 165 santimetara. Dakle, pri Zemlji sam, blizu. Ukoliko bih mogao celokupna trenutna događanja na celoj Zemlji, ili još šire od toga, posvuda, da sagledam iz udaljenije pozicije i da vidim celokupnu sliku, sigurno da bih mnogo brže i lakše mogao da razumem zašto se upravo na ovaj način sve događa.

Međutim, takođe smatram, da mi tu perspektivu nemamo sa razlogom. Možda je razlog učenje, možda je razlog vera bez dokaza, možda je razlog svest o onome i onima koje ne mogu telesnim očima da vidim i telesnim ušima da čujem, ali postoje oko mene. Siguran sam da veoma Dobar razlog postoji i zato se prepuštam.

Prepuštam se svemu što me je stvorilo baš ovakvog i baš ovde i baš sada. Prepuštam se jer sam siguran u Tvorčevu promisao, pa i po cenu toga da se događanja meni lično ne dopadaju takva kakva se odvijaju. Svrha njihovog postojanja apsolutno postoji, možda i iz razloga da učinimo nešto. Da se osvestimo. Da primenimo svoja znanja i mogućnosti ili da ih se makar ponovo setimo. Da se setimo zbog čega smo ovde.

Odavno sam u nekoliko različitih mudrih knjiga pročitao sledeće rečenice kao celinu. Verovatno ću parafrazirati, ali i u tim knjigama nisu uvek baš identične. Zato ne navodim izvor jer ih ima više i pomalo su različiti. No, suština im je ista.

Ono što me je oduševilo jeste kada sam pre 14 godina te iste reči pročitao u kapeli svete Petke na Kalemegdanu. Spoj istočnjačke i zapadnjačke mudrosti na takvom mestu me je oborio s’ nogu, kako se kaže.

Dakle:

“ Bože, daj mi smirenosti da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim,

Hrabrosti, da promenim one koje mogu, i

Mudrosti, da Uvek umem da ih razlikujem”

U mom životu to praktično izgleda i zvuči ovako:

Kada se nađem u nekom životnom izazovu koji mi se ne dopada, ja učinim sve ono što je u mojoj moći da to promenim, sa tim da kažem sebi:

AKO JE TO ZA MOJE NAJVEĆE DOBRO I ZA NAJVEĆE DOBRO SVEG ŽIVOTA POSVUDA.

Ako nije u mojoj moći da bilo šta učinim po tom pitanju, onda kažem:

OK. DA VIDIM ČEMU OVO IMA DA ME NAUČI.

I pustim.
Ranije kroz život čitajući ove reči u različitim životnim situacijama, različito sam ih i razumeo i primenjivao, ili ih se samo prisećao, sa setom.

Od kada sam pre 8 godina pronašao i tehniku koja je za mene najidealnija, primenjujući je, počeo sam i praktično, upravo ove reči da primenjujem u bukvalnom smislu. To je nekako posledica sveukupne mudrosti koju sam vremenom stekao i primenjujem.

Taj detalj, PRIMENjIVANjA informacija i istina sublimiranih u mudrost koju sam do tada prikupio, mene razlikuje od mnogih koji takođe dovoljno informacija u svom životu imaju prikupljenih, ili osvešćenih, ali ih ne PRIMENjUJU.

Dakle, ključ u mom slučaju jeste u puštanju. Kada bih shvatio da na nešto ne mogu da utičem, bar ne fizički, ja to pustim i prepustim se da bih naučio ono čemu me ta situacija i uči. Doduše, sklon sam da svojim mislima o Dobru, o Najvećem Dobru za Sav Život Posvuda, takođe nadalje utičem na događanja, ali i tada, svesno, samo i isključivo ukoliko to jeste za Najveće Dobro sveg života posvuda.

Eto to bi bila sublimirana mudrost u najkraće, koju želim da prenesem svima koji ovo čitaju.

Svako od nas duboko u sebi ima sačuvana sva znanja i mudrosti koji oduvek postoje. Setimo se. Kada se setimo, onda primenimo. Delajmo. Ukoliko je to za Najveće Dobro Sveg Života Posvuda.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

„Можда сам сањар али нисам једини“. Ленон.

Latinica

Како Ленон каже у песми Imagine:

“ You may say I am a dreamer, but I’m not the only one,

I hope someday you’ll join us and the world will be as one!!!“

 

Можда звучим као да пишем фантастику, али, све што нам је дато да замислимо, то у Стварност можемо да преобразимо. Живот нам је зато дат, да будемо налик Творцу који је створио и нас по свом обличју. Може ли Родитељ за своје дете да пожели ишта мање од онога што и сам има? 

Понављам: све што можемо, све што нам је дато да замислимо, то у Стварност можемо да преобразимо. То је наша могућност:

Да Заједнички са Створитељем који је у нама својим делом а сваки део је исти као цео оригинал, Стварамо, и да се Заједно радујемо посматрајући Створено.

А ја могу да замислим живот за све живуће посвуда такав какав свако за себе може да пожели. На тај начин је све и свако задовољан и Ствара у складу са сопственим бићем. Стога је све и свако задовољан, радостан, срећан, благословен, у благостању живећи. У Заједништву и складу са свим живућим посвуда.

Обзиром да ја то могу да замислим и замишљам, то се неизоставно догађа. А пошто нисам једини, дошао је дан да се и други придруже који исто виде, и свет управо бива и јесте као ЈЕДАН.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

„Možda sam sanjar ali nisam jedini“. Lenon.

Kako Lenon kaže u pesmi Imagine:

“ You may say I am a dreamer, but I’m not the only one,

I hope someday you’ll join us and the world will be as one!!!“

Možda zvučim kao da pišem fantastiku, ali, sve što nam je dato da zamislimo, to u Stvarnost možemo da preobrazimo. Život nam je zato dat, da budemo nalik Tvorcu koji je stvorio i nas po svom obličju. Može li Roditelj za svoje dete da poželi išta manje od onoga što i sam ima?

Ponavljam: sve što možemo, sve što nam je dato da zamislimo, to u Stvarnost možemo da preobrazimo. To je naša mogućnost:

Da Zajednički sa Stvoriteljem koji je u nama svojim delom a svaki deo je isti kao ceo original, Stvaramo, i da se Zajedno radujemo posmatrajući Stvoreno.

A ja mogu da zamislim život za sve živuće posvuda takav kakav svako za sebe može da poželi. Na taj način je sve i svako zadovoljan i Stvara u skladu sa sopstvenim bićem. Stoga je sve i svako zadovoljan, radostan, srećan, blagosloven, u blagostanju živeći. U Zajedništvu i skladu sa svim živućim posvuda.

Obzirom da ja to mogu da zamislim i zamišljam, to se neizostavno događa. A pošto nisam jedini, došao je dan da se i drugi pridruže koji isto vide, i svet upravo biva i jeste kao JEDAN.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

 

Стремимо ка Извору

Latinica

Много је времена прошло од када је Човек, Творцем створен да живи у Рају, из тог Раја отишао. Не физички, већ одвајајући се од своје Суштине, са Творцем повезане. Ипак, део те повезаности је остао. Можда још само у виду нити која нас са Њим повезује, али веза је остала. Да није тако, ми сада не бисмо били овде. 

 

Казао је Творац: И тада ћу последњом травком изнићи и Човек ће спознати суштину своју и предодређење и вратиће се Род његов да помогне у Заједничком Стварању са Творцем и радоваће се посматрајући створено.

 

За чим жудиш, све ти је дато рођењем твојим на Земљи овој.

И, данас је тренутак када смо освешћенији, и сада тражимо начин да се Суштини свој вратимо. 

Управо данас, многи смо своје мисли окренули ка Светлу, ка Речима које нам Творац упућује, у намери да Му се вратимо, јер Он нас жељно очекује и стрпљиво чека у магновењу векова. Јер шта је време за Њега којем је све могуће. А и нама је подарио све оно што и сам има, да творимо и ми, Заједно са Њим и да се радујемо Заједно, посматрајући створено.

 

Па, радујмо се, јер успели смо да се окренем ка Светлу, и сада корачајући стабилно, враћамо се свом Извору.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

  

Stremimo ka Izvoru

Mnogo je vremena prošlo od kada je Čovek, Tvorcem stvoren da živi u Raju, iz tog Raja otišao. Ne fizički, već odvajajući se od svoje Suštine, sa Tvorcem povezane. Ipak, deo te povezanosti je ostao. Možda još samo u vidu niti koja nas sa Njim povezuje, ali veza je ostala. Da nije tako, mi sada ne bismo bili ovde.

Kazao je Tvorac: I tada ću poslednjom travkom iznići i Čovek će spoznati suštinu svoju i predodređenje i vratiće se Rod njegov da pomogne u Zajedničkom Stvaranju sa Tvorcem i radovaće se posmatrajući stvoreno.

Za čim žudiš, sve ti je dato rođenjem tvojim na Zemlji ovoj.

I, danas je trenutak kada smo osvešćeniji, i sada tražimo način da se Suštini svoj vratimo.

Upravo danas, mnogi smo svoje misli okrenuli ka Svetlu, ka Rečima koje nam Tvorac upućuje, u nameri da Mu se vratimo, jer On nas željno očekuje i strpljivo čeka u magnovenju vekova. Jer šta je vreme za Njega kojem je sve moguće. A i nama je podario sve ono što i sam ima, da tvorimo i mi, Zajedno sa Njim i da se radujemo Zajedno, posmatrajući stvoreno.

Pa, radujmo se, jer uspeli smo da se okrenem ka Svetlu, i sada koračajući stabilno, vraćamo se svom Izvoru.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Како ми сада можемо да допринесемо

Latinica

 Много тема за размишљање последњих месеци, година, па, вероватно и деценија. Не сматрам да сам довољно мудар да бих другима солио памет наводећи их да свој живот заиста почну да живе. Радије пишем о себи и својим искуствима која су ми помогла да дођем овде где сам сада. Мада ни овде сада нисам задовољан. Зашто нисам? Не знам ни сам. Једноставно сам безвољан да нешто радим, иако ми руке стално говоре да би желеле неким стварањем да се баве. Помислим како ништа заиста не умем.

Можда чак не умем ни да пишем. Једино када пишем о Анастасијиним мудростима, такав текст никога не оставља равнодушним. Међутим, као што се ја увек окрећем ка извору када о нечему чујем или прочитам, тако сматрам да свако ко и из мојих писанија и говора дође до информације која је изворно њена, треба да се крене извору и да чита књиге Владимира Мегреа о Анастасијиним мудростима.

 

Други извор може да буде књига: Тихи Зов Аустралије, аутор, Марио Морган књига која је компримована верзија Анастасијиних практичних упутстава за употребу. Има још извора од којих и ја знам још понеке, на пример, Целестинско пророчанство, и друге које ви, верујем, још боље знате од мене. Сви смо дошли до информација на различите или сличне или исте начине. То је, заправо, и неважно. Важно је шта чинимо са Истином до које смо дошли. 

 

Кроз овај животни тренутак у којем се данас налазимо, када је прошло 27 година од када је Анастасија упознала Мегреа, видим огромне промене које су се већ догодиле. А она је једноставно рекла: “Пренећу човечанство кроз период тамних сила.”

 

И пренела нас је. Али то преношење је заправо било да свако од нас тада живућих људи на планети Земља буде у свом животном веку, у следећих ево колико година пронешен кроз све оно што се и раније догађало али кроз неколико хиљада, можда и десетина хиљада година. Дакле, ми смо сада у прилици да у овом животу, за свега неколико година, проживимо све и на тај начин сачувамо сећање и можемо да донесемо закључке у овом животу, а не да нам неко о томе приповеда па да нисмо уопште сигурни да ли се све то заиста тако догађало раније јер нисмо били у могућности да тим догађајима присуствујемо. 

 

Сада управо јесмо сведоци, и сећање нам није обрисано, већ је живо у нама.

Мислим да смо на тај начин доведени у прилику да се заиста вратимо ономе што је изворно у нама, и, ево, враћамо се.  Сада је потпуно јасно свакоме ко иоле укључује изворно дати нам механизам промишљања о нечему, да стварамо сопствену истину и живот у ком живимо, својим мислима. Брзина мисли нам је онолика колико се трудимо да очистимо све ометаче у сопственим главама, и сразмерно томе колика нам је чистота помисли.

 

Овај сегмент чистоте помисли ја разумем као чистоту срца. Не знам да ли је то исто, али за мене јесте а мени је једино то важно. Друга ствар која је важна јесте да, иако смо и ми васпитавани, (читај: програмирани) и свим оним што су и како су наши преДци живели и промишљали у последњим временима, такође је могуће досегнути до онога како су наши најстарији преДци који су били први до Творца у низу, промишљали и стварали. Дакле, могуће је досегнути до Извора и то се нама сада управо и дешава захваљујући свему што је Анастасија учинила и сви остали колико их има слични њој о којима лично ја не знам много али то сада и није толико важно. Важно је да ја сада дам све што је у мојој моћи да, чистећи и даље и јаче и више све програме и мисли које нам нису потребне, досегнем до мисли Праизвора. Тако и ја доприносим Заједничком Стварању са Творцем и свима вама,

Живота достојног Човека. Онаквог Живота какав је Творац за нас, (за себе), и пожелео.

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило
http://www.hektarzemlje.com

Kako mi sada možemo da doprinesemo

Mnogo tema za razmišljanje poslednjih meseci, godina, pa, verovatno i decenija. Ne smatram da sam dovoljno mudar da bih drugima solio pamet navodeći ih da svoj život zaista počnu da žive. Radije pišem o sebi i svojim iskustvima koja su mi pomogla da dođem ovde gde sam sada. Mada ni ovde sada nisam zadovoljan. Zašto nisam? Ne znam ni sam. Jednostavno sam bezvoljan da nešto radim, iako mi ruke stalno govore da bi želele nekim stvaranjem da se bave. Pomislim kako ništa zaista ne umem.

Možda čak ne umem ni da pišem. Jedino kada pišem o Anastasijinim mudrostima, takav tekst nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Međutim, kao što se ja uvek okrećem ka izvoru kada o nečemu čujem ili pročitam, tako smatram da svako ko i iz mojih pisanija i govora dođe do informacije koja je izvorno njena, treba da se krene izvoru i da čita knjige Vladimira Megrea o Anastasijinim mudrostima.

Drugi izvor može da bude knjiga: Tihi Zov Australije, autor, Mario Morgan knjiga koja je komprimovana verzija Anastasijinih praktičnih uputstava za upotrebu. Ima još izvora od kojih i ja znam još poneke, na primer, Celestinsko proročanstvo, i druge koje vi, verujem, još bolje znate od mene. Svi smo došli do informacija na različite ili slične ili iste načine. To je, zapravo, i nevažno. Važno je šta činimo sa Istinom do koje smo došli.

Kroz ovaj životni trenutak u kojem se danas nalazimo, kada je prošlo 27 godina od kada je Anastasija upoznala Megrea, vidim ogromne promene koje su se već dogodile. A ona je jednostavno rekla: “Preneću čovečanstvo kroz period tamnih sila.”

I prenela nas je. Ali to prenošenje je zapravo bilo da svako od nas tada živućih ljudi na planeti Zemlja bude u svom životnom veku, u sledećih evo koliko godina pronešen kroz sve ono što se i ranije događalo ali kroz nekoliko hiljada, možda i desetina hiljada godina. Dakle, mi smo sada u prilici da u ovom životu, za svega nekoliko godina, proživimo sve i na taj način sačuvamo sećanje i možemo da donesemo zaključke u ovom životu, a ne da nam neko o tome pripoveda pa da nismo uopšte sigurni da li se sve to zaista tako događalo ranije jer nismo bili u mogućnosti da tim događajima prisustvujemo.

Sada upravo jesmo svedoci, i sećanje nam nije obrisano, već je živo u nama.

Mislim da smo na taj način dovedeni u priliku da se zaista vratimo onome što je izvorno u nama, i, evo, vraćamo se. Sada je potpuno jasno svakome ko iole uključuje izvorno dati nam mehanizam promišljanja o nečemu, da stvaramo sopstvenu istinu i život u kom živimo, svojim mislima. Brzina misli nam je onolika koliko se trudimo da očistimo sve ometače u sopstvenim glavama, i srazmerno tome kolika nam je čistota pomisli.

Ovaj segment čistote pomisli ja razumem kao čistotu srca. Ne znam da li je to isto, ali za mene jeste a meni je jedino to važno. Druga stvar koja je važna jeste da, iako smo i mi vaspitavani, (čitaj: programirani) i svim onim što su i kako su naši preDci živeli i promišljali u poslednjim vremenima, takođe je moguće dosegnuti do onoga kako su naši najstariji preDci koji su bili prvi do Tvorca u nizu, promišljali i stvarali. Dakle, moguće je dosegnuti do Izvora i to se nama sada upravo i dešava zahvaljujući svemu što je Anastasija učinila i svi ostali koliko ih ima slični njoj o kojima lično ja ne znam mnogo ali to sada i nije toliko važno. Važno je da ja sada dam sve što je u mojoj moći da, čisteći i dalje i jače i više sve programe i misli koje nam nisu potrebne, dosegnem do misli Praizvora. Tako i ja doprinosim Zajedničkom Stvaranju sa Tvorcem i svima vama,

Života dostojnog Čoveka. Onakvog Života kakav je Tvorac za nas, (za sebe), i poželeo.

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo
http://www.hektarzemlje.com

Чекајући Годоа, или неког другог

Latinica

Драги моји сви,
Нема ме већ девет месеци, за то време је и једна беба могла бити рођена, да је требало…

Очигледно није. Застао сам да се осврнем и промислим како и са ким даље у Заједничко Стварање…

Много се људи пријавило да жели да Заједно Стварамо… и, онда… девет месеци ништа…

Намерно чекам, и чекаћу и даље. Јер, Заједничко Стварање по мом уверењу, није:

један човек (ко год он био) води главну реч, измишља правила, одлучује, а остали који желе му се приклањају и поклањају.

Заједничко Стварање по мом промишљању јесте следеће:

Удружени у Заједничку мисао и слику, договарамо се око сваког детаља Заједно како бисмо створили Насеље у којем желимо бити суседи једни другима…

Докле год не будем био у тиму од 100 породица (или појединаца) са којима Заједно Стварам Насеље, ја чекам осталих деведесет девет да се удружимо. Нема ограничења, потребно је да сви видимо исту слику а она је веома јасно осликана и представљена у Анастасијиним мудростима изреченим у књигама Владимира Мегреа.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило,

http://www.hektarzemlje.com

Čekajući Godoa, ili nekog drugog

Dragi moji svi,
Nema me već devet meseci, za to vreme je i jedna beba mogla biti rođena, da je trebalo…

Očigledno nije. Zastao sam da se osvrnem i promislim kako i sa kim dalje u Zajedničko Stvaranje…

Mnogo se ljudi prijavilo da želi da Zajedno Stvaramo… i, onda… devet meseci ništa…

Namerno čekam, i čekaću i dalje. Jer, Zajedničko Stvaranje po mom uverenju, nije:

jedan čovek (ko god on bio) vodi glavnu reč, izmišlja pravila, odlučuje, a ostali koji žele mu se priklanjaju i poklanjaju.

Zajedničko Stvaranje po mom promišljanju jeste sledeće:

Udruženi u Zajedničku misao i sliku, dogovaramo se oko svakog detalja Zajedno kako bismo stvorili Naselje u kojem želimo biti susedi jedni drugima…

  • Dokle god ne budem bio u timu od 100 porodica (ili pojedinaca) sa kojima Zajedno Stvaram Naselje, ja čekam ostalih devedeset devet da se udružimo. Nema ograničenja, potrebno je da svi vidimo istu sliku a ona je veoma jasno oslikana i predstavljena u Anastasijinim mudrostima izrečenim u knjigama Vladimira Megrea.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

http://www.hektarzemlje.com

Три године касније…

Latinica

Данас је тачно три године од када сам почео да пишем овај блог у намери да се окупимо и Заједно створимо бар једно Насеље на нашим просторима у којем ће свако од нас живети на свом Пространству Љубави, на свом Хектару Земље…

Има нас овде, има… Па, шта чекамо, онда?

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Tri godine kasnije…

Danas je tačno tri godine od kada sam počeo da pišem ovaj blog u nameri da se okupimo i Zajedno stvorimo bar jedno Naselje na našim prostorima u kojem će svako od nas živeti na svom Prostranstvu Ljubavi, na svom Hektaru Zemlje…

Ima nas ovde, ima… Pa, šta čekamo, onda?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

СЛИКА КОЈУ ВИДИМ ИЗГЛЕДА ОВАКО

Latinica

Универзум који се шири је начичкан планетама као што је Земља!!!

На свакој планети за коју се не може разлучити која је од које лепша, мир, зеленило, радост, живот!!! На сваком кораку смех, песма, плес, игра, надметања снаге физичке, а и снаге Ума!!!

Сви босим ногама додирују Земљу, Обучени у Рухо направљано руком и изаткано љубављу оних који су га Стварали…

Свако има своје Пространство Љубави које је већ Створио или тек са својом Сродном Душом Ствара!!! Разноликост боја, мириса, облика је толика да се само нагледати не можеш. Застаје дах од свега што видети и чути можеш, од лепоте и радости само од посматрања и буди жељу у свакоме да Ствара још лепше…

Људи живе свако на свом Пространству Љубави, на свом Имању од по једног хектара које се налази у суседству са другим таквим имањима а у оквиру насеља од по стотинак породица!!!

Између насеља су пространства чисте Шуме. пропланака, језера, река, потока, мора, планина… Нека су насеља ближе мору, нека су на вишим планинама, нека су на брдашцима и висоравнима.

Људи разговарају а усне не мичу. Сви се разумеју и договарају се око Заједничких Стварања Новог, лепшег, Радоснијег…

Свако је Здрав, својим телима могу изводити акробације какве год им, као деци, падају напамет. А деца поред њих своје визије Стварају Старији им помажу, уколико им је помоћ тражена, да брже и једноставније у Стварност своје визије преобразе!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

SLIKA KOJU VIDIM IZGLEDA OVAKO

Univerzum koji se širi je načičkan planetama kao što je Zemlja!!!

Na svakoj planeti za koju se ne može razlučiti koja je od koje lepša, mir, zelenilo, radost, život!!! Na svakom koraku smeh, pesma, ples, igra, nadmetanja snage fizičke, a i snage Uma!!!

Svi bosim nogama dodiruju Zemlju, Obučeni u Ruho napravljano rukom i izatkano ljubavlju onih koji su ga Stvarali…

Svako ima svoje Prostranstvo Ljubavi koje je već Stvorio ili tek sa svojom Srodnom Dušom Stvara!!! Raznolikost boja, mirisa, oblika je tolika da se samo nagledati ne možeš. Zastaje dah od svega što videti i čuti možeš, od lepote i radosti samo od posmatranja i budi želju u svakome da Stvara još lepše…

Ljudi žive svako na svom Prostranstvu Ljubavi, na svom Imanju od po jednog hektara koje se nalazi u susedstvu sa drugim takvim imanjima a u okviru naselja od po stotinak porodica!!!

Između naselja su prostranstva čiste Šume. proplanaka, jezera, reka, potoka, mora, planina… Neka su naselja bliže moru, neka su na višim planinama, neka su na brdašcima i visoravnima.

Ljudi razgovaraju a usne ne miču. Svi se razumeju i dogovaraju se oko Zajedničkih Stvaranja Novog, lepšeg, Radosnijeg…

Svako je Zdrav, svojim telima mogu izvoditi akrobacije kakve god im, kao deci, padaju napamet. A deca pored njih svoje vizije Stvaraju Stariji im pomažu, ukoliko im je pomoć tražena, da brže i jednostavnije u Stvarnost svoje vizije preobraze!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

www.hektarzemlje.com

ОБЈАВЉУЈЕМ САСТАНАК!!!

Latinica

Драги моји,

Објављујем Састанак са свима који желе да Заједно Стварамо Живот достојан Човека!!!

Након 3 године од када сам почео да пишем блог у жељи да пронађем оне који су такође заинтересовани да, инспирисани визијом Анастасијином коју нам је поклонила као путоказ, Створимо бар једно Насеље у којем желимо да живимо, сада имамо место где континуирано наше мисли, идеје, разрађујемо и удруженим снагама Заједно Стварамо!!!

На нашем сајту http://www.hektarzemlje.com је заживео форум и тај састанак је започео и траје…

Своје мисли, идеје, решења износимо у писаној форми ко када за то има времена и инспирацију и читамо и дискутујемо на све теме онда када појединачно свако од нас може, жели.

Ко год жели да се са нама Удружи у Нашем Заједничком Стварању, добродошао је на састанак кад год му је воља. Важно је да Заједно Стварамо!!!

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

пс. Не замерите што ћу убудуће јако ретко „висити на фб“, блог свакако пишем даље, мада ћу га од сада писати на сајту а копирати овде, јер имам Важно Дело да Чиним. Видимо се на форуму, тамо сам скоро стално…

Захвалан сам wордпрессу, фб, интернету уопште! Њихова мисија да нас окупи је успела…

OBJAVLJUJEM SASTANAK!!!

Dragi moji,

Objavljujem Sastanak sa svima koji žele da Zajedno Stvaramo Život dostojan Čoveka!!!

Nakon 3 godine od kada sam počeo da pišem blog u želji da pronađem one koji su takođe zainteresovani da, inspirisani vizijom Anastasijinom koju nam je poklonila kao putokaz, Stvorimo bar jedno Naselje u kojem želimo da živimo, sada imamo mesto gde kontinuirano naše misli, ideje, razrađujemo i udruženim snagama Zajedno Stvaramo!!!

Na našem sajtu www.hektarzemlje.com je zaživeo forum i taj sastanak je započeo i traje…

Svoje misli, ideje, rešenja iznosimo u pisanoj formi ko kada za to ima vremena i inspiraciju i čitamo i diskutujemo na sve teme onda kada pojedinačno svako od nas može, želi.

Ko god želi da se sa nama Udruži u Našem Zajedničkom Stvaranju, dobrodošao je na sastanak kad god mu je volja. Važno je da Zajedno Stvaramo!!!

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

www.hektarzemlje.com

ps. Ne zamerite što ću ubuduće jako retko „visiti na fb“, blog svakako pišem dalje, mada ću ga od sada pisati na sajtu a kopirati ovde, jer imam Važno Delo da Činim. Vidimo se na forumu, tamo sam skoro stalno…

Zahvalan sam wordpressu, fb, internetu uopšte! Njihova misija da nas okupi je uspela…

Стварамо Заједно!!!

Latinica

Драги сви,

Хвала на стрпљењу онима који чекају, хвала на труду онима који делају. Пресрећан сам да објавим да имамо Форум на којем ћемо се од сада па на даље договарати и осмишљавати све активности како би Наше Заједничко Стварање још Снажније деловало…и како би сва комуникација била прегледна и једноставна.

Има нас са свих тачака планете Земља и води нас иста визија. Стремимо ка Стварању Добра!!!

Уколико се до сада нисте придружили нашем Заједничком Стварању, а читајући књиге о Анастасији добили сте жељу да живите у Насељима Завичајних Родних Имања, хајде да их Заједно и Створимо…

Насеља у којима ћемо бити суседи једни другима а свако ће имати свој хектар земље, своје Завичајно Родно Рођено Имање (Дом, Домовина) које ће оставити будућим покољењима да га Усаврше, које ће их призвати када буду прешли на другу страну да се врате, које ће их бранити, хранити, држати здравима и учити. Инспирисати и надахњивати на Добро, на Ново и Свемогуће, јер Човек је рођен да би Стварао, рођен да Може Све што му Душа пожели Ако је то за његово највеће Добро и за Највеће Добро Свег Живота Посвуда!!!

Желите да Стварате Заједно са нама? Уопште није важно на којој се тачки планете Земља тренутно налазите, нити на којој територији бисте волели да живите. Стварамо Заједно свако са своје тренутне позиције, а када дође до материјализације, лако ћемо се поделити по Насељима која ће симултано, као после кише, ницати на свим странама света…

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Stvaramo Zajedno!!!

Dragi svi,

Hvala na strpljenju onima koji čekaju, hvala na trudu onima koji delaju. Presrećan sam da objavim da imamo Forum na kojem ćemo se od sada pa na dalje dogovarati i osmišljavati sve aktivnosti kako bi Naše Zajedničko Stvaranje još Snažnije delovalo…i kako bi sva komunikacija bila pregledna i jednostavna.

Ima nas sa svih tačaka planete Zemlja i vodi nas ista vizija. Stremimo ka Stvaranju Dobra!!!

Ukoliko se do sada niste pridružili našem Zajedničkom Stvaranju, a čitajući knjige o Anastasiji dobili ste želju da živite u Naseljima Zavičajnih Rodnih Imanja, hajde da ih Zajedno i Stvorimo…

Naselja u kojima ćemo biti susedi jedni drugima a svako će imati svoj hektar zemlje, svoje Zavičajno Rodno Rođeno Imanje (Dom, Domovina) koje će ostaviti budućim pokoljenjima da ga Usavrše, koje će ih prizvati kada budu prešli na drugu stranu da se vrate, koje će ih braniti, hraniti, držati zdravima i učiti. Inspirisati i nadahnjivati na Dobro, na Novo i Svemoguće, jer Čovek je rođen da bi Stvarao, rođen da Može Sve što mu Duša poželi Ako je to za njegovo najveće Dobro i za Najveće Dobro Sveg Života Posvuda!!!

Želite da Stvarate Zajedno sa nama? Uopšte nije važno na kojoj se tački planete Zemlja trenutno nalazite, niti na kojoj teritoriji biste voleli da živite. Stvaramo Zajedno svako sa svoje trenutne pozicije, a kada dođe do materijalizacije, lako ćemo se podeliti po Naseljima koja će simultano, kao posle kiše, nicati na svim stranama sveta…

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com