Видим небо

Latinica

Тачније, тренутно видим делић неба на страни одакле Сунце треба управо да изађе. Чекам. Ишчекујући Излазак, од свих силних густих тамних облака који су прекрили тачно тај део неба где Сунце управо сада излази, ја видим делић, микронски делић плаветног неба и смислио сам да ћу чекати Сунце да видим макар у тренутку када буде дошло до тог малог али веома чистог дела где видим, заиста видим небо. Облаке не сматрам небом. Они су заправо ту управо да би нам блокирали поглед и јасноћу. Са одређеним разлогом. У то сада нећу улазити. Превише сам радостан због Изласка Сунца, и осећам Га иако Га још увек не видим, тачније угледао сам у трену делић Јасног Сунца.

Али се зато избистрило небо изнад моје главе тако да ће и данас бити леп и Сунчан дан. Поглед и пажња уз ишчекивање тачног и јасног „циља“. Заиста се веома брзо тај циљ и појави испред мојих очију. Све ово сам до сада радио несвесно. Малопре сам по први пут освестио шта заиста чиним. И одмах ми се оСтварило све. У тренутку.

Волео бих када бих могао да вам опишем осећај који тренутно имам. Ноге су ми скоро одузете, титраји у грудима, трепере и осмех ми не силази са лица. А све то „само“ зато што чекам Сунце да се појави. И оно се заиста појављује. УПРАВО сада изнад тог појаса густих тамних облака који су у међувремену постали скоро поДпуно невидљиви, тачније, ја их не видим, гледајући у Сунце изнад њих. Мало по мало, Сунце побеђује. На секунд, на трен, показујући ми се таман толико да ми се осмех још више „развуче“ по лицу.

За мене је ово победа свести. Не знам колико успевам речима да појасним оно што осећам и видим. Не знам колико је било коме ово уопште интересантно и важно. Мени је веома важно и сјајан је осећај.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Vidim nebo

Tačnije, trenutno vidim delić neba na strani odakle Sunce treba upravo da izađe. Čekam. Iščekujući Izlazak, od svih silnih gustih tamnih oblaka koji su prekrili tačno taj deo neba gde Sunce upravo sada izlazi, ja vidim delić, mikronski delić plavetnog neba i smislio sam da ću čekati Sunce da vidim makar u trenutku kada bude došlo do tog malog ali veoma čistog dela gde vidim, zaista vidim nebo. Oblake ne smatram nebom. Oni su zapravo tu upravo da bi nam blokirali pogled i jasnoću. Sa određenim razlogom. U to sada neću ulaziti. Previše sam radostan zbog Izlaska Sunca, i osećam Ga iako Ga još uvek ne vidim, tačnije ugledao sam u trenu delić Jasnog Sunca.

Ali se zato izbistrilo nebo iznad moje glave tako da će i danas biti lep i Sunčan dan. Pogled i pažnja uz iščekivanje tačnog i jasnog „cilja“. Zaista se veoma brzo taj cilj i pojavi ispred mojih očiju. Sve ovo sam do sada radio nesvesno. Malopre sam po prvi put osvestio šta zaista činim. I odmah mi se oStvarilo sve. U trenutku.

Voleo bih kada bih mogao da vam opišem osećaj koji trenutno imam. Noge su mi skoro oduzete, titraji u grudima, trepere i osmeh mi ne silazi sa lica. A sve to „samo“ zato što čekam Sunce da se pojavi. I ono se zaista pojavljuje. UPRAVO sada iznad tog pojasa gustih tamnih oblaka koji su u međuvremenu postali skoro poDpuno nevidljivi, tačnije, ja ih ne vidim, gledajući u Sunce iznad njih. Malo po malo, Sunce pobeđuje. Na sekund, na tren, pokazujući mi se taman toliko da mi se osmeh još više „razvuče“ po licu.

Za mene je ovo pobeda svesti. Ne znam koliko uspevam rečima da pojasnim ono što osećam i vidim. Ne znam koliko je bilo kome ovo uopšte interesantno i važno. Meni je veoma važno i sjajan je osećaj.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

Јутрос не видим излазак Сунца

Latinica

Небо је сиво плаво на коју год се страну окренем. Нема црвенила пред свануће на хоризонту одакле Сунце треба да се пројави. Ал ја Га чекам, и знам сигурно да излази и да ћу Га бар у неком тренутку угледати, па иако то не буде сад када свиће, биће у току дана.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Jutros ne vidim izlazak Sunca

Nebo je sivo plavo na koju god se stranu okrenem. Nema crvenila pred svanuće na horizontu odakle Sunce treba da se projavi. Al ja Ga čekam, i znam sigurno da izlazi i da ću Ga bar u nekom trenutku ugledati, pa iako to ne bude sad kada sviće, biće u toku dana.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com

И, ево ме опет, чекам Сунце да изађе

Latinica

Kао и пре пет дана, на истом сам месту, погледом упртим кроз прозор дневне собе на позицију одакле очекујем Сунце да изађе. Али, сада имам много више информација. Сада знам скоро тачну позицију где очекујем да се пројави. ПреДходно сам видео звезде, а посебно ону једну која је и тада била, а и сада је управо изнад позиције на којој се Сунце појављује.

Ведро небо, плаветно, са подоста облачака чудне црвенкасто беле боје. Сада се још само та једна, најсјајнија звезда, налази на небу које ја са своје позиције могу да видим. Црвенкастонаранџасто сивкаста боја неба на месту где очекујем Сунце да изађе.

Напоменућу само да од 01.12.2020. када сам писао прошли пост чекајући Сунце да изађе, свако јутро сам такође чекао и дочекао Сунце да се појави. И појавило се, макар на само тих петнаестак минута док није зашло за први облак постављен буквално за пречник Сунца, изнад хоризонта који ја видим.

Веома сам радостан да свако јутро видим Сунце па иако тај дан буде облачан, мене радост држи читав дан, јер ујутру сам се са њим поздравио, намигнули смо један другоме, и свако је наставио свој пут.

Чекам и сада. Дочекаћу. Сада је на мом часовнику 06:34х.

06:44х Видим облак директно изнад позиције на којој очекујем Сунце да угледам. Облак је тренутно розе-црвене боје и светли. Закључујем да баш сада Сунце заиста излази, али га ја не видим са своје позиције јер на мом хоризонту се тамо налази брдашце које нас дели. Чекам да га угледам. Чекам да сам себи покажем да је моје закључивање исправно.

06:56х још не видим али чекам Сунце да угледам. Тренутно је облак који је био розе-црвен сада бело-жућкаст и јасно светли. У међувремену сам погледао информацију на Гуглу о времену изласка Сунца на мојој локацији. Пише 06:59х односно за три минута од сада. Па, ево, и ту ћу информацију управо проверити. Радује ме да је небо и даље светло плаве боје. Чекам.

Kод мене је 07:00, још увек не видим Сунце али је зато управо светло црвено розе полукруг изнад те тачке неба обојен. Не умем да вам дочарам узбуђење у својим грудима управо сада док ишчекујем тренутак када ћу Га угледати. Са нестрпљењем, пријатним титрајима у грудима и помало одузетим ногама, чекам. Срећа да седим док чекам.

07:02х сад сам се загледао чекајући и не скидам поглед са позиције на којој ишчекујем да се пројави па нећу писати више ни реч до секунда када Га угледам. Боја полукруга је тренутно светло сиво наранџаста.

07:08х и ево гаааааааааааааа!!! Сија јарко наранџасто док веома брзо излази… радује Душу, Срце, тело. Волим Гаааааааа, волим Сунце, радост ми даје и снагу и вољу. Идеје навиру.

У 07:14х се Сунце комплетно појавило у мом погледу. Све до 07:37х сам био напољу и гледао Га. Радовала му се свака ћелија и сваки део сваке ћелије мога тела. Сунце мени много даје, снажи ме, храни ме енергијом својом. Сигуран сам да тако делује на сваког Човека који обрати пажњу на Њега.

Биће ово још један предиван светао дан.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

I, evo me opet, čekam Sunce da izađe

Kao i pre pet dana, na istom sam mestu, pogledom uprtim kroz prozor dnevne sobe na poziciju odakle očekujem Sunce da izađe. Ali, sada imam mnogo više informacija. Sada znam skoro tačnu poziciju gde očekujem da se projavi. PreDhodno sam video zvezde, a posebno onu jednu koja je i tada bila, a i sada je upravo iznad pozicije na kojoj se Sunce pojavljuje.

Vedro nebo, plavetno, sa podosta oblačaka čudne crvenkasto bele boje. Sada se još samo ta jedna, najsjajnija zvezda, nalazi na nebu koje ja sa svoje pozicije mogu da vidim. Crvenkastonarandžasto sivkasta boja neba na mestu gde očekujem Sunce da izađe.

Napomenuću samo da od 01.12.2020. kada sam pisao prošli post čekajući Sunce da izađe, svako jutro sam takođe čekao i dočekao Sunce da se pojavi. I pojavilo se, makar na samo tih petnaestak minuta dok nije zašlo za prvi oblak postavljen bukvalno za prečnik Sunca, iznad horizonta koji ja vidim.

Veoma sam radostan da svako jutro vidim Sunce pa iako taj dan bude oblačan, mene radost drži čitav dan, jer ujutru sam se sa njim pozdravio, namignuli smo jedan drugome, i svako je nastavio svoj put.

Čekam i sada. Dočekaću. Sada je na mom časovniku 06:34h.

06:44h Vidim oblak direktno iznad pozicije na kojoj očekujem Sunce da ugledam. Oblak je trenutno roze-crvene boje i svetli. Zaključujem da baš sada Sunce zaista izlazi, ali ga ja ne vidim sa svoje pozicije jer na mom horizontu se tamo nalazi brdašce koje nas deli. Čekam da ga ugledam. Čekam da sam sebi pokažem da je moje zaključivanje ispravno.

06:56h još ne vidim ali čekam Sunce da ugledam. Trenutno je oblak koji je bio roze-crven sada belo-žućkast i jasno svetli. U međuvremenu sam pogledao informaciju na Guglu o vremenu izlaska Sunca na mojoj lokaciji. Piše 06:59h odnosno za tri minuta od sada. Pa, evo, i tu ću informaciju upravo proveriti. Raduje me da je nebo i dalje svetlo plave boje. Čekam.

Kod mene je 07:00, još uvek ne vidim Sunce ali je zato upravo svetlo crveno roze polukrug iznad te tačke neba obojen. Ne umem da vam dočaram uzbuđenje u svojim grudima upravo sada dok iščekujem trenutak kada ću Ga ugledati. Sa nestrpljenjem, prijatnim titrajima u grudima i pomalo oduzetim nogama, čekam. Sreća da sedim dok čekam.

07:02h sad sam se zagledao čekajući i ne skidam pogled sa pozicije na kojoj iščekujem da se projavi pa neću pisati više ni reč do sekunda kada Ga ugledam. Boja polukruga je trenutno svetlo sivo narandžasta.

07:08h i evo gaaaaaaaaaaaaaa!!! Sija jarko narandžasto dok veoma brzo izlazi… raduje Dušu, Srce, telo. Volim Gaaaaaaaa, volim Sunce, radost mi daje i snagu i volju. Ideje naviru.

U 07:14h se Sunce kompletno pojavilo u mom pogledu. Sve do 07:37h sam bio napolju i gledao Ga. Radovala mu se svaka ćelija i svaki deo svake ćelije moga tela. Sunce meni mnogo daje, snaži me, hrani me energijom svojom. Siguran sam da tako deluje na svakog Čoveka koji obrati pažnju na Njega.

Biće ovo još jedan predivan svetao dan.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com