Писмо Зоји Беголи

Latinica

„Драга Наша Зоја,

Живот је желео да Вас упознамо тек пре четири године али је време проведено са Вама немерљиво секундама. Била нам је изузетна част и задовољство.

Оно што сте Ви покренули на Нашим просторима тек ће добити праву Силу и Насеља ће се Стварати и код нас… Ускоро, врло ускоро…

Жао нам је да Ви којој смо за то Благодарни нећете то физичким очима гледати, али Ви ћете увек бити са нама и живећете и даље кроз остварења…

Оно о чему сте сањали и због чега сте и пожелели да преведете књиге о Анастасији Владимира Мегреа дешава се и Ваша је мисија Успела…

На нама је да истрајемо….

Воле Вас Ваши Мили, како сте нас звали,
Александра и Данило Илић
И чланови групе Хектар Земље“

Испраћај наше драге Зоје Беголи ће се одржати у уторак, 10.01.2017. у 13h на Новом гробљу у Београду у капели за кремацију.

Ко жели да нам се придружи, бићемо у 12:15h код главне капије

Данило

http://www.hektarzemlje.com

Pismo Zoji Begolli

„Draga Naša Zoja,

Život je želeo da Vas upoznamo tek pre četiri godine ali je vreme provedeno sa Vama nemerljivo sekundama. Bila nam je izuzetna čast i zadovoljstvo.

Ono što ste Vi pokrenuli na Našim prostorima tek će dobiti pravu Silu i Naselja će se Stvarati i kod nas… Uskoro, vrlo uskoro…

Žao nam je da Vi kojoj smo za to Blagodarni nećete to fizičkim očima gledati, ali Vi ćete uvek biti sa nama i živećete i dalje kroz ostvarenja…

Ono o čemu ste sanjali i zbog čega ste i poželeli da prevedete knjige o Anastasiji Vladimira Megrea dešava se i Vaša je misija Uspela…

Na nama je da istrajemo….

Vole Vas Vaši Mili, kako ste nas zvali,
Aleksandra i Danilo Ilić
I članovi grupe Hektar Zemlje“

Ispraćaj naše drage Zoje Begolli će se održati u utorak, 10.01.2017. u 13h na Novom groblju u Beogradu u kapeli za kremaciju.

Ko želi da nam se pridruži, bićemo u 12:15h kod glavne kapije

Danilo

http://www.hektarzemlje.com