О-СНИВАЈМО ЗАЈЕДНО

Latinica

Здравља светлим мислима вашим!!! Дуго ме није било, живот ме гурка ка странама које нису мој свесни избор, ал ето, живети се мора.

Да не давим, да вам појасним оно што сам желео:

Хектар земље је оптимална величина мог будућег пространства љубави које желим да саздам за своја поколења. Нисам измислио ништа ново, то и наши стари знају, само што ми њихова знања нисмо желели да научимо и сада смо принуђени да о томе питамо друге или читамо по разним књигама и на интернету.
А довољно би било само малко поразговорити са онима који цео свој живот у природи живе, на селу, у шуми, у забаченим засеоцима… Питајмо њих да нам кажу, радо ће они то да учине, а потребно је знање да се сачува.
Од њих и семена стара можемо добити, да и семена, уз старо знање, задржимо живима.

Позивам све који могу, да се прошетамо свако у себи најближи срцу крај ове наше дивне Србије, и да на миру поразговарамо са онима које тамо пронађемо. Да им понудимо од срца што имамо и у души својој а и они ће нама тако исто вратити.
А са утисцима се касније чујмо и о њима напишите мени а ја ћу овде даље објавити.

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

O-SNIVAJMO ZAJEDNO

Zdravlja svetlim mislima vašim!!! Dugo me nije bilo, život me gurka ka stranama koje nisu moj svesni izbor, al eto, živeti se mora.

Da ne davim, da vam pojasnim ono što sam želeo:

Hektar zemlje je optimalna veličina mog budućeg prostranstva ljubavi koje želim da sazdam za svoja pokolenja. Nisam izmislio ništa novo, to i naši stari znaju, samo što mi njihova znanja nismo želeli da naučimo i sada smo prinuđeni da o tome pitamo druge ili čitamo po raznim knjigama i na internetu.

A dovoljno bi bilo samo malko porazgovoriti sa onima koji ceo svoj život u prirodi žive, na selu, u šumi, u zabačenim zaseocima… Pitajmo njih da nam kažu, rado će oni to da učine, a potrebno je znanje da se sačuva.

Od njih i semena stara možemo dobiti, da i semena, uz staro znanje, zadržimo živima.

Pozivam sve koji mogu, da se prošetamo svako u sebi najbliži srcu kraj ove naše divne Srbije, i da na miru porazgovaramo sa onima koje tamo pronađemo. Da im ponudimo od srca što imamo i u duši svojoj a i oni će nama tako isto vratiti.

A sa utiscima se kasnije čujmo i o njima napišite meni a ja ću ovde dalje objaviti.

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

РЕЗУЛТАТ ИЗВИДНИЦЕ

Latinica

https://www.facebook.com/events/900941386629267/

Само кратко да вас известим да ће Зоран Станимировић код којег смо били у обиласку његових 30 так хектара у близини Ртња, доћи у недељу, 17.05. у Београд и свим заинтересованим појаснити своју идеју стварања насеља на његовом имању.

Дакле, недеља, 17.05.2015. у Центру за истраживање Теслиног наслеђа у Булевару деспота Стефана (некадашња Улица 29.новембра), број 37, са почетком у 17 часова!!!

Дођите да чујете и видите шта овај човек има да каже…

пс. Због ограниченог броја места за седење потребно је најавити се. Можете мејлом на
hektarzemlje@gmail.com, а улаз се плаћа 200 динара (да бисмо платили простор).

https://www.facebook.com/events/900941386629267/

Видимо се…

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

REZULTAT IZVIDNICE

https://www.facebook.com/events/900941386629267/

Samo kratko da vas izvestim da će Zoran Stanimirović kod kojeg smo bili u obilasku njegovih 30 tak hektara u blizini Rtnja, doći u nedelju, 17.05. u Beograd i svim zainteresovanim pojasniti svoju ideju stvaranja naselja na njegovom imanju.

Dakle, nedelja, 17.05.2015. u Centru za istraživanje Teslinog nasleđa u Bulevaru despota Stefana (nekadašnja Ulica 29.novembra), broj 37, sa početkom u 17 časova!!!

Dođite da čujete i vidite šta ovaj čovek ima da kaže…

ps. Zbog ograničenog broja mesta za sedenje potrebno je najaviti se. Možete mejlom na
hektarzemlje@gmail.com, a ulaz se plaća 200 dinara (da bismo platili prostor).

https://www.facebook.com/events/900941386629267/

Vidimo se…

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

ЗДРАВО ЖИВО СВИМА!!!

Latinica

Опростиће ми Нина Мартиновић за крађу наслова, ал’ тако се тренутно осећам!
После месец дана живота у изнајмљеној кући са баштом, сутра крећемо у обилазак 30 хектара земље…можда је то земља на којој ће настати наше прво насеље???
Милошћу Зорана Станимировића који тражи људе а прибавио је ову количину земље у намери прављења насеља, идемо да се са њим погледамо у очи и да видимо да ли је то оно што смо сви пожелели и сада се остварује?!?

Промисао Анастасијина на делу, у нашој земљи!!! Писаћу вам када се вратимо утиске и све како је било.
Сада Вас поздрављам и „Здравља светлим мислима Вашим!!!“

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

ZDRAVO ŽIVO SVIMA!!!

Oprostiće mi Nina Martinović za krađu naslova, al’ tako se trenutno osećam!
Posle mesec dana života u iznajmljenoj kući sa baštom, sutra krećemo u obilazak 30 hektara zemlje…možda je to zemlja na kojoj će nastati naše prvo naselje???
Milošću Zorana Stanimirovića koji traži ljude a pribavio je ovu količinu zemlje u nameri pravljenja naselja, idemo da se sa njim pogledamo u oči i da vidimo da li je to ono što smo svi poželeli i sada se ostvaruje?!?

Promisao Anastasijina na delu, u našoj zemlji!!! Pisaću vam kada se vratimo utiske i sve kako je bilo.
Sada Vas pozdravljam i „Zdravlja svetlim mislima Vašim!!!“

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje