2028.

Latinica

Записујући датум на овом посту написао сам година 2028. уместо 2018. Само сам се насмешио схвативши да ми то нешто говори.
Не догађа се све онако и онда када ми желимо, већ се догађа управо онда и онако како је за нас најбоље.
Ако се остварење визије насеља на нашем простору од земље додељене од стране власти наше домовине манифестује за десет година од данас, ја прихватам тај рок из цуга. Мало је то година за тако диван сан остварен…
Некада сам и ја мислио другачије, желео сам сад и одмах да се догоди. Сада, четири године касније, разумем да није требало до сада а помало разумем и разлоге због којих није требало до сада.
Време учини од нас оно што нисмо спремни учинити сами и одмах. Само се препустивши да „Онај који има бољи поглед“ одреди како ће се ствари одвијати, све се догађа савршеније од онога што нисам ни у најсмелијим сновима сањао.
Стрпљен – спашен!!! Не каже наша народна изрека бадава. Управо сопственим препуштањем да се ствари догоде, ја указујем поверење Богу (тј, Божанству, Енергији, Буди, Шиви, Мохамеду, Љубави, зовимо именом којим желимо).
Тако и зато сам створен, да научим да се препустим… као води када легнем на њену површину, као ветру кад затегнем једро и пустим кормило… тако и животу, препуштам…

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

http://www.hektarzemlje.com

2028.

Zapisujući datum na ovom postu napisao sam godina 2028. umesto 2018. Samo sam se nasmešio shvativši da mi to nešto govori.
Ne događa se sve onako i onda kada mi želimo, već se događa upravo onda i onako kako je za nas najbolje.
Ako se ostvarenje vizije naselja na našem prostoru od zemlje dodeljene od strane vlasti naše domovine manifestuje za deset godina od danas, ja prihvatam taj rok iz cuga. Malo je to godina za tako divan san ostvaren…
Nekada sam i ja mislio drugačije, želeo sam sad i odmah da se dogodi. Sada, četiri godine kasnije, razumem da nije trebalo do sada a pomalo razumem i razloge zbog kojih nije trebalo do sada.
Vreme učini od nas ono što nismo spremni učiniti sami i odmah. Samo se prepustivši da „Onaj koji ima bolji pogled“ odredi kako će se stvari odvijati, sve se događa savršenije od onoga što nisam ni u najsmelijim snovima sanjao.
Strpljen – spašen!!! Ne kaže naša narodna izreka badava. Upravo sopstvenim prepuštanjem da se stvari dogode, ja ukazujem poverenje Bogu (tj, Božanstvu, Energiji, Budi, Šivi, Mohamedu, Ljubavi, zovimo imenom kojim želimo).
Tako i zato sam stvoren, da naučim da se prepustim… kao vodi kada legnem na njenu površinu, kao vetru kad zategnem jedro i pustim kormilo… tako i životu, prepuštam…

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

http://www.hektarzemlje.com